Cách nấu Lagu Bò ẩm thực

Thử tài với món Lagu bò ẩm thực đi các bạn nhé!


Nguyên liệu:

Nước xốt Marinade
1 củ cà rốt lớn, cắt thành miếng dài 1,25cm
1 củ hành, cắt thành miếng dài 1,25cm
1 bẹ cần tây, cắt thành miếng dài 1,25cm
2 tép tỏi
Rau thơm
1/4 tách rượu mạnh
10 hạt tiêu đen
6 tách rượu vang đỏ loại ngon
2 muỗng canh dầu ăn
900g thịt bò (từ cổ đến vai), làm sạch và cắt thành từng miếng hình khối mỗi cạnh chừng 3,75cm
1 muỗng canh bột cà chua
2 muỗng canh bột năng
1 tách rưỡi nước lèo
32 củ hành luộc, lột vỏ
1 muỗng canh bơ lạt
2 muỗng cà phê đường
140g nấm, cắt làm 4
Tỏi băm nhỏ
227g thịt ba rọi cắt lát, hoặc cắt thành hình khối, hay hình que.
2 lát bánh mì trắng
, bỏ vỏ bánh và cắt thành hình tam giác
2 muỗng canh rau mùi tươi, cắt nhỏ

Cách làm:

Đặt tất cả các nguyên liệu làm nước xốt vào 1 cái chén cùng với thịt bò. Đậy lại và bỏ vào tủ lạnh qua đêm.
Đun nóng lò ở nhiệt độ khoảng 204oC. Lọc nước xốt vào 1 cái chảo, lấy bò ra và bỏ qua 1 bên, giữ phần rau và rau thơm riêng.

Đun sôi nước xốt, hớt bỏ bọt và nấu từ 6-8 phút. Dùng rây lọc nước xốt. Đun nóng một ít dầu hoặc bơ trong 1 cái soong chống lửa. Vỗ nhẹ cho thịt khô và làm nâu các mặt của thịt, sau đó lấy ra. Cho rau đã lọc kỹ vào nước xốt. Hạ lửa nhỏ và nấu tiếp, quậy thường xuyên cho hơi vàng. Cho bột vào chảo cùng với bột cà chua, tăng thêm lửa là quậy trong 3 phút. Rải bột năng lên, đặt vào lò chừng 6-8 phút, lấy ra và trộn bột. Đặt trên lửa vừa, cho nước xốt vào và đun sôi, quậy thường xuyên, cho nước lèo và rau thơm. Tiếp tục đun sôi, đậy lại và nấu trong 1 giờ 30 phút hoặc cho đến khi thịt mềm.

Đặt hành, bơ, đường và 1 ít muối vào chảo, đổ nước cho ngập đủ phần nguyên liệu. Nấu thêm trên lửa vừa cho đến khi nước gần như đã hết, và xoay chảo cho hành vàng. Chiên nấm trong bơ cho đến khi vàng, lọc và cho vào hành. Chiên tỏi và thịt muối trong một ít dầu, lọc kỹ sau đó trộn chung vào hành và nấm.

Phết bơ đã tan lên bánh mì và nướng trong lò chừng 3-5 phút hoặc cho đến khi vàng.

Khi bò đã chín, hớt phần mỡ nổi phía trên. lấy bò ra đĩa, đậy lại và giữ ấm. Lọc nước xốt và cho vào chảo, cho rau vào. Đun sôi và hầm trong 15 phút, hoặc cho đến khi nước xốt bám vào phần lưng muỗng, hớt bọt thường xuyên. Nêm, lọc thịt và hầm hoặc cho vào lò trong 5 phút. Cho hành, nấm và thịt muối vào. Nhúng một góc bánh mì vào nước xốt và nhúng vào rau mùi. Rải phần rau mùi còn lại lên bò và dọn với bánh mì, đặt 1 bên dĩa hay trên 1 dĩa riêng.
Cach nau Lagu Bo am thuc


Thu tai voi mon Lagu bo am thuc di cac ban nhe!


Nguyen lieu:

Nuoc xot Marinade
1 cu ca rot lon, cat thanh mieng dai 1,25cm
1 cu hanh, cat thanh mieng dai 1,25cm
1 be can tay, cat thanh mieng dai 1,25cm
2 tep toi
Rau thom
1/4 tach ruou manh
10 hat tieu den
6 tach ruou vang do loai ngon
2 muong canh dau an
900g thit bo (tu co den vai), lam sach va cat thanh tung mieng hinh khoi moi canh chung 3,75cm
1 muong canh bot ca chua
2 muong canh bot nang
1 tach ruoi nuoc leo
32 cu hanh luoc, lot vo
1 muong canh bo lat
2 muong ca phe duong
140g nam, cat lam 4
Toi bam nho
227g thit ba roi cat lat, hoac cat thanh hinh khoi, hay hinh que.
2 lat banh mi trang
, bo vo banh va cat thanh hinh tam giac
2 muong canh rau mui tuoi, cat nho

Cach lam:

Dat tat ca cac nguyen lieu lam nuoc xot vao 1 cai chen cung voi thit bo. Day lai va bo vao tu lanh qua dem.
Dun nong lo o nhiet do khoang 204oC. Loc nuoc xot vao 1 cai chao, lay bo ra va bo qua 1 ben, giu phan rau va rau thom rieng.

Dun soi nuoc xot, hot bo bot va nau tu 6-8 phut. Dung ray loc nuoc xot. Dun nong mot it dau hoac bo trong 1 cai soong chong lua. Vo nhe cho thit kho va lam nau cac mat cua thit, sau do lay ra. Cho rau da loc ky vao nuoc xot. Ha lua nho va nau tiep, quay thuong xuyen cho hoi vang. Cho bot vao chao cung voi bot ca chua, tang them lua la quay trong 3 phut. Rai bot nang len, dat vao lo chung 6-8 phut, lay ra va tron bot. Dat tren lua vua, cho nuoc xot vao va dun soi, quay thuong xuyen, cho nuoc leo va rau thom. Tiep tuc dun soi, day lai va nau trong 1 gio 30 phut hoac cho den khi thit mem.

Dat hanh, bo, duong va 1 it muoi vao chao, do nuoc cho ngap du phan nguyen lieu. Nau them tren lua vua cho den khi nuoc gan nhu da het, va xoay chao cho hanh vang. Chien nam trong bo cho den khi vang, loc va cho vao hanh. Chien toi va thit muoi trong mot it dau, loc ky sau do tron chung vao hanh va nam.

Phet bo da tan len banh mi va nuong trong lo chung 3-5 phut hoac cho den khi vang.

Khi bo da chin, hot phan mo noi phia tren. lay bo ra dia, day lai va giu am. Loc nuoc xot va cho vao chao, cho rau vao. Dun soi va ham trong 15 phut, hoac cho den khi nuoc xot bam vao phan lung muong, hot bot thuong xuyen. Nem, loc thit va ham hoac cho vao lo trong 5 phut. Cho hanh, nam va thit muoi vao. Nhung mot goc banh mi vao nuoc xot va nhung vao rau mui. Rai phan rau mui con lai len bo va don voi banh mi, dat 1 ben dia hay tren 1 dia rieng.

Cách nấu Lagu Bò ẩm thực

Thử tài với món Lagu bò ẩm thực đi các bạn nhé!
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá