Cách chia sẻ dữ liệu từ máy Windows 8 đến máy Mac OS

Việc chia sẻ dữ liệu từ thư mục chia sẻ (shared folder) trong Windows có vẻ khá đơn giản khi kết nối giữa hai máy tính chạy Windows. Nhưng nếu kết nối với máy tính chạy hệ điều hành Mac, với máy chạy Windows (cụ thể là Windows 8) thì sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh và cần thủ thuật để giải quyết.


Đầu tiên, bạn phải thiết lập một thư mục chia sẻ trên Windows 8. Bạn bấm chuột phải vào thư mục muốn chia sẻ, chọn Properties và chọn tiếp thẻ Sharing trong hộp thoại hiện ra. Bạn tiến hành thiết lập chia sẻ bằng cách bấm vào nút Share hoặc chọn thêm các tuỳ chọn khác qua mục Advanced Sharing.

Chia sẻ dữ liệu từ máy Windows 8 đến máy Mac OS

Điều tiếp theo bạn cần phải đảm bảo là File and Printer Sharing của Windows 8 phải được bật (được sự cho phép của tường lửa). Bạn vào Control Panel và chọn Windows Firewall rồi bấm mục Allow an app or feature through Windows Firewall ở bên trái.

Chia sẻ dữ liệu từ máy Windows 8 đến máy Mac OS

Sau đó, bạn cuộn chuột xuống và đảm bảo rằng mục File and Printer Sharing đã được đánh dấu chọn.

Chia sẻ dữ liệu từ máy Windows 8 đến máy Mac OS

Cuối cùng, bạn thiết lập cách mà bạn muốn người dùng truy cập vào các thư mục chia sẻ trên Windows 8. Theo mặc định, khi kết nối từ máy khác, bạn phải nhập tên người dùng và mật khẩu của một tài khoản có quyền truy cập vào thư mục chia sẻ trên Windows 8.

Nếu bạn thiết lập một tài khoản người dùng Windows 8 không có mật khẩu, bạn sẽ không thể kết nối đến thư mục chia sẻ. Nếu bạn cảm thấy mạng chia sẻ đang sử dụng an toàn, bạn luôn có thể tắt mật khẩu bảo vệ, có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể kết nối với các thư mục chia sẻ mà không cần phải nhập vào tên người dùng và mật khẩu.

Bạn có thể làm điều đó bằng cách vào Control Panel, Network and Sharing Center, chọn Advanced sharing settings và sau đó bấm mở rộng mục All Networks. Ở đây bạn sẽ thấy một tuỳ chọn là Password protected sharing, bạn có thể tắt tuỳ chọn này nếu không muốn phải gõ vào tên người dùng và mật khẩu để truy cập thư mục chia sẻ. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng Windows 8 mà không có mật khẩu, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm phải thiết lập một mật khẩu trên tài khoản của bạn.

Trên máy Mac, bạn mở Finder rồi xem ở phần Shared, bạn chọn máy tính Windows 8.

Chia sẻ dữ liệu từ máy Windows 8 đến máy Mac OS

Khi bạn bấm vào, máy tính sẽ cố gắng kết nối và bạn có thể sẽ nhận được một thông báo nói rằng kết nối không thành công (Connection Failed).

Chia sẻ dữ liệu từ máy Windows 8 đến máy Mac OS

Điều đó chứng tỏ, việc bảo vệ thư mục chia sẻ bằng mật khẩu trên máy tính chạy Windows 8 đã được thực hiện. Lúc này, để kết nối, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Windows 8 bằng cách bấm nút Connect As ở góc trên, bên phải.

Chia sẻ dữ liệu từ máy Windows 8 đến máy Mac OS

Lúc này, bạn cần đăng nhập bằng thông tin tài khoản Microsoft bạn thiết lập trên máy tính chạy Windows 8 (bạn nhập đầy đủ địa chỉ email và mật khẩu) rồi nhấn Connect.

Chia sẻ dữ liệu từ máy Windows 8 đến máy Mac OS

Bạn sẽ thấy việc chia sẻ thư mục được thực hiện thành công.

Chia sẻ dữ liệu từ máy Windows 8 đến máy Mac OS

Theo XHTT