Cách sử dụng song song Windows 7 và Windows 8 trên PC

Nếu bạn có một chiếc PC chạy Windows 7 nhưng không chắc rằng bạn có sẵn sàng nâng cấp lên Windows 8 hay không thì một hệ khởi động kép (dual-boot) có thể là giải pháp hay.Hệ thống khởi động kép sẽ cho phép bạn sử dụng cùng lúc hai hệ điều hành cạnh nhau cho đến khi thích nghi hoàn toàn với Windows 8. Để cấu hình khởi động kép cho PC, người dùng cần tạo một phân vùng mới cho Windows 8 sau đó cài đặt hệ điều hành lên phân vùng này.


Lưu ý: Trước khi bắt đầu, hãy lưu dự phòng dữ liệu vì luôn có nguy cơ mất dữ liệu nhất định khi thay đổi phân vùng ổ đĩa. Nếu có Norton Ghost hoặc Acronis True Image, dự phòng (clone) cho ổ hay phân vùng có thể là cách tốt nhất để khôi phục về sau nếu có bất kỳ sự cố nào.

Tạo phân vùng mới trên Windows 7

Bước 1: Trong Windows 7, nhấn tổ hợp phím Win + R sau đó gõ diskmgmt.msc để bật trình quản lý ổ Disk Management.

Bước 2: Để tạo không gian lưu trữ cho Windows 8, trước hết ta cần co hẹp ổ C. Trong Disk Management, kích chuột phải vào ổ đĩa cứng và chọn Shrink Volume sau đó chọn dung lượng bị thu hẹp.

disk mamagement

Bước 3: Sau khi hoàn thành quá trình thu hẹp, kích chuột phải vào phân vùng chưa được cấp phát sau đó chọn New Simple Volume. Thực hiện định dạng phân vùng mới dưới dạng NTFS và gán nhãn, như Windows 8.

định dạng phân vùng

Cài đặt Windows 8

Bước 1: Tra đĩa DVD và USB cài đặt Windows 8 vào PC sau đó khởi động lại máy để bắt đầu cài đặt Windows 8.

Bước 2: Chọn kiểu cài đặt Custom.

windows setup

Bước 3: Chọn phân vùng mới tạo làm vị trí cài Windows 8.

phân vùng cài Windows 8

Sau khi hoàn tất cài đặt, thực đơn khởi động sẽ xuất hiện đồng thời cả Windows 8 và Windows 7. Theo mặc định, Windows 8 sẽ tự khởi động sau 30 giây nhưng bạn có thể thiết lập Windows 7 làm hệ điều hành khởi động mặc định bằng cách kích vào Change defaults or choose other options từ thực đơn khởi động.

boot menu

Đó là tất cả các bước cần làm. Bây giờ bạn đã có hai sự lựa chọn hệ điều hành trên máy và có thể thoải mái tìm hiểu Windows 8 mà không ảnh hưởng tới hệ điều hành cũ. Chúc các bạn thành công!

Theo Quản Trị Mạng
Cach su dung song song Windows 7 va Windows 8 tren PC


Neu ban co mot chiec PC chay Windows 7 nhung khong chac rang ban co san sang nang cap len Windows 8 hay khong thi mot he khoi dong kep (dual-boot) co the la giai phap hay.He thong khoi dong kep se cho phep ban su dung cung luc hai he dieu hanh canh nhau cho den khi thich nghi hoan toan voi Windows 8. De cau hinh khoi dong kep cho PC, nguoi dung can tao mot phan vung moi cho Windows 8 sau do cai dat he dieu hanh len phan vung nay.


Luu y: Truoc khi bat dau, hay luu du phong du lieu vi luon co nguy co mat du lieu nhat dinh khi thay doi phan vung o dia. Neu co Norton Ghost hoac Acronis True Image, du phong (clone) cho o hay phan vung co the la cach tot nhat de khoi phuc ve sau neu co bat ky su co nao.

Tao phan vung moi tren Windows 7

Buoc 1: Trong Windows 7, nhan to hop phim Win + R sau do go diskmgmt.msc de bat trinh quan ly o Disk Management.

Buoc 2: De tao khong gian luu tru cho Windows 8, truoc het ta can co hep o C. Trong Disk Management, kich chuot phai vao o dia cung va chon Shrink Volume sau do chon dung luong bi thu hep.

disk mamagement

Buoc 3: Sau khi hoan thanh qua trinh thu hep, kich chuot phai vao phan vung chua duoc cap phat sau do chon New Simple Volume. Thuc hien dinh dang phan vung moi duoi dang NTFS va gan nhan, nhu Windows 8.

dinh dang phan vung

Cai dat Windows 8

Buoc 1: Tra dia DVD va USB cai dat Windows 8 vao PC sau do khoi dong lai may de bat dau cai dat Windows 8.

Buoc 2: Chon kieu cai dat Custom.

windows setup

Buoc 3: Chon phan vung moi tao lam vi tri cai Windows 8.

phan vung cai Windows 8

Sau khi hoan tat cai dat, thuc don khoi dong se xuat hien dong thoi ca Windows 8 va Windows 7. Theo mac dinh, Windows 8 se tu khoi dong sau 30 giay nhung ban co the thiet lap Windows 7 lam he dieu hanh khoi dong mac dinh bang cach kich vao Change defaults or choose other options tu thuc don khoi dong.

boot menu

Do la tat ca cac buoc can lam. Bay gio ban da co hai su lua chon he dieu hanh tren may va co the thoai mai tim hieu Windows 8 ma khong anh huong toi he dieu hanh cu. Chuc cac ban thanh cong!

Theo Quan Tri Mang

Cách sử dụng song song Windows 7 và Windows 8 trên PC

Nếu bạn có một chiếc PC chạy Windows 7 nhưng không chắc rằng bạn có sẵn sàng nâng cấp lên Windows 8 hay không thì một hệ khởi động kép (dual-boot) có thể là giải pháp hay.Hệ thống khởi động kép sẽ cho phép bạn sử dụng cùng lúc hai hệ điều hành cạnh nhau cho đến khi thích nghi hoàn toàn với Windows 8. Để cấu hình khởi động kép cho PC, người dùng cần tạo một phân vùng mới cho Windows 8 sau đó cài đặt hệ điều hành lên phân vùng này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá