Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Family Safety là một tính năng rất hữu ích cho các bậc phụ huynh trên Windows 8, cho phép họ giám sát quá trình sử dụng máy tính của đứa trẻ, nhận báo cáo hàng tuần,hạn chế thời gian sử dụng máy, lọc những website không phù hợp hay chặn ứng dụng… Bài viết sẽ hướng dẫn người dùng cách tạo và thiết lập tài khoản cho trẻ nhỏ để dễ dàng quản lý và giám sát hoạt động trực tuyến của con mình.


Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Khi tạo một tài khoản người dùng mới trên Windows 8, người dùng có thể cài đặt tài khoản làm tài khoản trẻ em để kích hoạt tính năng Family Safety.

Tạo tài khoản

Sử dụng ứng dụng PC Settings của Windows 8 để tạo một tài khoản người dùng mới cho trẻ (di chuột xuống góc trên hoặc góc dưới bên phải màn hình, kích vào Settings charm và nhấn Change PC Settings cuối màn hình).

Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Chọn danh mục Users và kích vào Add a user để thêm một tài khoản người dùng mới.

Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Tích vào hộp đề Is this a child’s account? Turn on Family Safety to get reports of their PC use trong khi tạo tài khoản người dùng.

Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Theo dõi báo cáo

Nếu đang sử dụng một tài khoản Microsoft cùng Windows 8 thì bạn có thể mở website Family Safety tại familysafety.microsoft.com và đăng nhập tài khoản Microsoft.

Ta có thể xem những báo cáo và chỉnh sửa lại các thiết lập Family Safety cho mỗi đứa trẻ từ đây. Cũng có thể thêm phụ huynh khác để cho phép nhiều người truy cập vào trang Family Safety. Các thiết lập được chỉ định tại đây sẽ đồng bộ với mỗi máy tính Windows 8 mà bạn và những đứa trẻ sử dụng.

Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Kích vào đường dẫn View Activity Report để xem báo cáo sử dụng máy tính. Bạn cũng sẽ nhận báo cáo tổng hợp hàng tuần được gửi đến trong hộp thư email đến.

Các báo cáo thể hiện những website nào đứa trẻ truy cập nhiều nhất, thời gian những đứa trẻ đăng nhập máy mỗi ngày, những tìm kiếm được thực hiện, ứng dụng hay trò chơi chúng sử dụng và ứng dụng nào chúng đã tải về từ Windows Store.

Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Theo Microsoft, Family Safety được thiết kế để giám sát trước tiên. Trước hết bạn giám sát máy tính và sau đó có thể đặt hạn chế nếu muốn. Ví dụ như, bạn có thể chặn một website trực tiếp từ báo cáo hoạt động Web.

Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Tính năng báo cáo hoạt động cũng có thể bị tắt, ví dụ như bạn có thể muốn đặt hạn chế thời gian máy nhưng không giám sát việc đứa trẻ thực hiện trên máy tính.

Kiểm soát máy

Kích vào đường dẫn Edit Settings để tùy biến thiết lập Family Safety.

Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Ví dụ như, chức năng Web Filtering bị tắt mặc định, nhưng bạn có thể kích hoạt và đặt một mức độ lọc web.

Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Cũng có thể cài đặt hạn chế thời gian sử dụng máy cho trẻ nhỏ như đặt hạn chế số giờ mỗi ngày hoặc đặt một thời gian giới nghiêm mà sau thời gian đó chúng sẽ không được phép sử dụng máy tính nữa.

Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Việ chặn truy cập trò chơi hay ứng dụng nào đó được thực hiện tại đây.

Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Giờ đây, các bậc cha mẹ đã có thêm một công cụ quản lý hữu ích và dễ dàng. Chỉ cần đăng nhập website để có thể nhận được các thông tin về hoạt động trên máy của đứa trẻ và từ đó có những tùy chỉnh thiết lập sao cho thích hợp.
Cach giam sat va quan ly hoat dong may tinh tren Windows 8


Family Safety la mot tinh nang rat huu ich cho cac bac phu huynh tren Windows 8, cho phep ho giam sat qua trinh su dung may tinh cua dua tre, nhan bao cao hang tuan,han che thoi gian su dung may, loc nhung website khong phu hop hay chan ung dung… Bai viet se huong dan nguoi dung cach tao va thiet lap tai khoan cho tre nho de de dang quan ly va giam sat hoat dong truc tuyen cua con minh.


Cach giam sat va quan ly hoat dong may tinh tren Windows 8

Khi tao mot tai khoan nguoi dung moi tren Windows 8, nguoi dung co the cai dat tai khoan lam tai khoan tre em de kich hoat tinh nang Family Safety.

Tao tai khoan

Su dung ung dung PC Settings cua Windows 8 de tao mot tai khoan nguoi dung moi cho tre (di chuot xuong goc tren hoac goc duoi ben phai man hinh, kich vao Settings charm va nhan Change PC Settings cuoi man hinh).

Cach giam sat va quan ly hoat dong may tinh tren Windows 8

Chon danh muc Users va kich vao Add a user de them mot tai khoan nguoi dung moi.

Cach giam sat va quan ly hoat dong may tinh tren Windows 8

Tich vao hop de Is this a child’s account? Turn on Family Safety to get reports of their PC use trong khi tao tai khoan nguoi dung.

Cach giam sat va quan ly hoat dong may tinh tren Windows 8

Theo doi bao cao

Neu dang su dung mot tai khoan Microsoft cung Windows 8 thi ban co the mo website Family Safety tai familysafety.microsoft.com va dang nhap tai khoan Microsoft.

Ta co the xem nhung bao cao va chinh sua lai cac thiet lap Family Safety cho moi dua tre tu day. Cung co the them phu huynh khac de cho phep nhieu nguoi truy cap vao trang Family Safety. Cac thiet lap duoc chi dinh tai day se dong bo voi moi may tinh Windows 8 ma ban va nhung dua tre su dung.

Cach giam sat va quan ly hoat dong may tinh tren Windows 8

Kich vao duong dan View Activity Report de xem bao cao su dung may tinh. Ban cung se nhan bao cao tong hop hang tuan duoc gui den trong hop thu email den.

Cac bao cao the hien nhung website nao dua tre truy cap nhieu nhat, thoi gian nhung dua tre dang nhap may moi ngay, nhung tim kiem duoc thuc hien, ung dung hay tro choi chung su dung va ung dung nao chung da tai ve tu Windows Store.

Cach giam sat va quan ly hoat dong may tinh tren Windows 8

Theo Microsoft, Family Safety duoc thiet ke de giam sat truoc tien. Truoc het ban giam sat may tinh va sau do co the dat han che neu muon. Vi du nhu, ban co the chan mot website truc tiep tu bao cao hoat dong Web.

Cach giam sat va quan ly hoat dong may tinh tren Windows 8

Tinh nang bao cao hoat dong cung co the bi tat, vi du nhu ban co the muon dat han che thoi gian may nhung khong giam sat viec dua tre thuc hien tren may tinh.

Kiem soat may

Kich vao duong dan Edit Settings de tuy bien thiet lap Family Safety.

Cach giam sat va quan ly hoat dong may tinh tren Windows 8

Vi du nhu, chuc nang Web Filtering bi tat mac dinh, nhung ban co the kich hoat va dat mot muc do loc web.

Cach giam sat va quan ly hoat dong may tinh tren Windows 8

Cung co the cai dat han che thoi gian su dung may cho tre nho nhu dat han che so gio moi ngay hoac dat mot thoi gian gioi nghiem ma sau thoi gian do chung se khong duoc phep su dung may tinh nua.

Cach giam sat va quan ly hoat dong may tinh tren Windows 8

Vie chan truy cap tro choi hay ung dung nao do duoc thuc hien tai day.

Cach giam sat va quan ly hoat dong may tinh tren Windows 8

Gio day, cac bac cha me da co them mot cong cu quan ly huu ich va de dang. Chi can dang nhap website de co the nhan duoc cac thong tin ve hoat dong tren may cua dua tre va tu do co nhung tuy chinh thiet lap sao cho thich hop.

Cách giám sát và quản lý hoạt động máy tính trên Windows 8

Family Safety là một tính năng rất hữu ích cho các bậc phụ huynh trên Windows 8, cho phép họ giám sát quá trình sử dụng máy tính của đứa trẻ, nhận báo cáo hàng tuần,hạn chế thời gian sử dụng máy, lọc những website không phù hợp hay chặn ứng dụng… Bài viết sẽ hướng dẫn người dùng cách tạo và thiết lập tài khoản cho trẻ nhỏ để dễ dàng quản lý và giám sát hoạt động trực tuyến của con mình.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá