Cách tìm và xóa dữ liệu trùng lắp trên máy tính

Nếu máy tính của bạn chứa nhiều dữ liệu (đặc biệt là nhạc, phim, ảnh…) thì không thể tránh khỏi việc trùng lặp nhiều file, folder với nhau. Vậy làm cách nào để xóa bớt những file trùng này để tiết kiệm dung lượng lưu trữ?


Cách tìm và xóa dữ liệu trùng lắp trên máy tính

Trước hết, bạn hãy tải về và cài đặt Duplicate Cleaner tại đây. Duplicate Cleaner là ứng dụng của Digital Volcano được đánh giá là ứng dụng miễn phí tốt nhất hiện nay trong tính năng tìm và xóa những dữ liệu trùng lặp chứa trong ổ lưu trữ nền Windows.

Bước 1: Khởi động chương trình và chọn ngôn ngữ muốn sử dụng ở cảnh báo đầu tiên, chúng ta sẽ chọn English.

Bước 2: Để lọc loại và chọn định dạng dữ liệu muốn tìm kiếm, tại mục Search Filters, bạn chọn Select ở  Included. Để thiết lập giới hạn dung lượng file cần tìm kiếm, chúng ta có thể thay đổi ở File Size với dung lượng tính theo KB, chẳng hạn file có dung lượng từ 100KB đến 1500KB (1,5MB).

image002-png-1344418986_480x0.png

Bước 3: Ở cửa sổ nhỏ hiện ra, bạn hãy chọn loại dữ liệu cần tìm kiếm. Ở đây có 5 tùy chọn là tài liệu (Documents), hình ảnh (Pictures), nhạc/âm thanh (Audio/Music), Video và toàn bộ mọi định dạng dữ liệu (Everything). Khi chọn bất kỳ loại dữ liệu nào với nút Select, chương trình sẽ tự động thêm toàn bộ những đuôi mở rộng tương ứng vào File filter included. Người dùng cũng có thể gõ thủ công những định dạng muốn tìm với cấu trúc ‘*.tên định dạng’, chẳng hạn *.mp4.

image004-png-1344418986_480x0.png

Bước 4: Tại trường Excluded, bạn có thể thiết lập tiện ích loại trừ các định dạng muốn bỏ qua. Bạn cũng có thể nhấn Select để chọn nhanh hoặc nhập từng mã đuôi mở rộng.

Bước 5: Tiếp theo, chúng ta hãy tinh chỉnh lại một số tùy chọn ở thẻ Regular Mode để có kết quả chính xác hơn. Tại mục Find Files With, bạn chọn Same Content để chỉ liệt kê kết quả những file trùng có cùng nội dung. Các tùy chọn khác ở Additional Options gồm Same file name only (kết quả gồm dữ liệu trùng tên file), Similar file name only (tên file na ná), Same created date (cùng ngày tạo) và Same modified date (trùng ngày thay đổi) sẽ giúp bạn có thể tìm đúng và không sót những dữ liệu trùng nào.

image006-png-1344418986_480x0.png

Ở thẻ Audio Mode, người dùng có thể tinh chỉnh để kết quả tìm kiếm những dữ liệu nhạc, âm thanh được chính xác hơn với tùy chọn Match Audio Tags (tìm những file nhạc trùng khớp những thông tin nghệ sĩ, album…).

image008-png-1344418986_480x0.png

Bước 6: Bây giờ chúng ta sẽ chọn nơi muốn tìm kiếm bằng cách nhấn thẻ Scan Location. Ở khung bên trái sẽ liệt kê các phân vùng ổ cứng, thư mục hiện có trên máy tính, nếu muốn chọn thư mục, phân vùng nào thì bạn nhấn mũi tên Add Path ở giữa để chuyển qua khung Search Paths. Bạn cũng có thể dùng nút Select folder (chọn thư mục), Enter Folder Name Manually (nhập tên thư mục thủ công) để chọn nơi muốn tìm kiếm. Tùy chọn Remove all from list để xóa toàn bộ các thư mục đã chọn và Scan Subfolders để cho phép chương trình tìm các thư mục con chứa trong thư mục chính.

image010-png-1344418987_480x0.png

Bước 7: Bạn có thể gắn thêm ổ cứng ngoài (nếu có) và thêm thư mục, phân vùng muốn tìm kiếm như ở bước 6.

Bước 8: Khi đã thiết lập xong các bước trên, bạn nhấn Scan Now để tiện ích bắt đầu tìm kiếm các dữ liệu trùng. Tiến trình này nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều vào số lượng và dung lượng của nơi lưu trữ dữ liệu nhiều hay ít.

image012-png-1344418987_480x0.png

Bước 9: Các thư mục và tập tin sẽ được quét và phân tích…

image014-png-1344418987_480x0.png

Bước 10: Khi quá trình quét hoàn tất, một cửa sổ hiện ra liệt kê chi tiết số lượng file, folder trùng, bạn nhấn Close.

image016-png-1344418987_480x0.png

Bước 11: Những dữ liệu trùng nhau sẽ được nhóm cùng một màu sắc trong bảng liệt kê, nếu cẩn thận bạn có thể thủ công đánh dấu chọn những file muốn xóa.

image018-png-1344418987_480x0.png

Bước 12: Nếu số lượng file trùng quá nhiều, bạn có thể dùng tính năng Selection Assistant để có những chế độ chọn thông minh. Chẳng hạn, như chọn tất cả các file trùng khác và giữ lại một file (Mark > Select by group > All but one file in each group). Còn rất nhiều tùy chọn khác ở đây để bạn khám phá và sử dụng.

Step 13: Bây giờ, bạn hãy nhấn File Removal… > đánh dấu chọn trước Delete to Recycle Bin > Delete Files  > nhấn Yes để xóa các dữ liệu trùng vào thùng rác. Nếu chưa an tâm, chúng ta có thể chọn Move / Copy to Folder và chỉ định thư mục muốn lưu trữ các file trùng để kiểm tra lại lần nữa.

image020-png-1344418987_480x0.png

Theo Vnexpress.vn
Cach tim va xoa du lieu trung lap tren may tinh


Neu may tinh cua ban chua nhieu du lieu (dac biet la nhac, phim, anh…) thi khong the tranh khoi viec trung lap nhieu file, folder voi nhau. Vay lam cach nao de xoa bot nhung file trung nay de tiet kiem dung luong luu tru?


Cach tim va xoa du lieu trung lap tren may tinh

Truoc het, ban hay tai ve va cai dat Duplicate Cleaner tai day. Duplicate Cleaner la ung dung cua Digital Volcano duoc danh gia la ung dung mien phi tot nhat hien nay trong tinh nang tim va xoa nhung du lieu trung lap chua trong o luu tru nen Windows.

Buoc 1: Khoi dong chuong trinh va chon ngon ngu muon su dung o canh bao dau tien, chung ta se chon English.

Buoc 2: De loc loai va chon dinh dang du lieu muon tim kiem, tai muc Search Filters, ban chon Select o  Included. De thiet lap gioi han dung luong file can tim kiem, chung ta co the thay doi o File Size voi dung luong tinh theo KB, chang han file co dung luong tu 100KB den 1500KB (1,5MB).

image002-png-1344418986_480x0.png

Buoc 3: O cua so nho hien ra, ban hay chon loai du lieu can tim kiem. O day co 5 tuy chon la tai lieu (Documents), hinh anh (Pictures), nhac/am thanh (Audio/Music), Video va toan bo moi dinh dang du lieu (Everything). Khi chon bat ky loai du lieu nao voi nut Select, chuong trinh se tu dong them toan bo nhung duoi mo rong tuong ung vao File filter included. Nguoi dung cung co the go thu cong nhung dinh dang muon tim voi cau truc ‘*.ten dinh dang’, chang han *.mp4.

image004-png-1344418986_480x0.png

Buoc 4: Tai truong Excluded, ban co the thiet lap tien ich loai tru cac dinh dang muon bo qua. Ban cung co the nhan Select de chon nhanh hoac nhap tung ma duoi mo rong.

Buoc 5: Tiep theo, chung ta hay tinh chinh lai mot so tuy chon o the Regular Mode de co ket qua chinh xac hon. Tai muc Find Files With, ban chon Same Content de chi liet ke ket qua nhung file trung co cung noi dung. Cac tuy chon khac o Additional Options gom Same file name only (ket qua gom du lieu trung ten file), Similar file name only (ten file na na), Same created date (cung ngay tao) va Same modified date (trung ngay thay doi) se giup ban co the tim dung va khong sot nhung du lieu trung nao.

image006-png-1344418986_480x0.png

O the Audio Mode, nguoi dung co the tinh chinh de ket qua tim kiem nhung du lieu nhac, am thanh duoc chinh xac hon voi tuy chon Match Audio Tags (tim nhung file nhac trung khop nhung thong tin nghe si, album…).

image008-png-1344418986_480x0.png

Buoc 6: Bay gio chung ta se chon noi muon tim kiem bang cach nhan the Scan Location. O khung ben trai se liet ke cac phan vung o cung, thu muc hien co tren may tinh, neu muon chon thu muc, phan vung nao thi ban nhan mui ten Add Path o giua de chuyen qua khung Search Paths. Ban cung co the dung nut Select folder (chon thu muc), Enter Folder Name Manually (nhap ten thu muc thu cong) de chon noi muon tim kiem. Tuy chon Remove all from list de xoa toan bo cac thu muc da chon va Scan Subfolders de cho phep chuong trinh tim cac thu muc con chua trong thu muc chinh.

image010-png-1344418987_480x0.png

Buoc 7: Ban co the gan them o cung ngoai (neu co) va them thu muc, phan vung muon tim kiem nhu o buoc 6.

Buoc 8: Khi da thiet lap xong cac buoc tren, ban nhan Scan Now de tien ich bat dau tim kiem cac du lieu trung. Tien trinh nay nhanh hay cham phu thuoc nhieu vao so luong va dung luong cua noi luu tru du lieu nhieu hay it.

image012-png-1344418987_480x0.png

Buoc 9: Cac thu muc va tap tin se duoc quet va phan tich…

image014-png-1344418987_480x0.png

Buoc 10: Khi qua trinh quet hoan tat, mot cua so hien ra liet ke chi tiet so luong file, folder trung, ban nhan Close.

image016-png-1344418987_480x0.png

Buoc 11: Nhung du lieu trung nhau se duoc nhom cung mot mau sac trong bang liet ke, neu can than ban co the thu cong danh dau chon nhung file muon xoa.

image018-png-1344418987_480x0.png

Buoc 12: Neu so luong file trung qua nhieu, ban co the dung tinh nang Selection Assistant de co nhung che do chon thong minh. Chang han, nhu chon tat ca cac file trung khac va giu lai mot file (Mark > Select by group > All but one file in each group). Con rat nhieu tuy chon khac o day de ban kham pha va su dung.

Step 13: Bay gio, ban hay nhan File Removal… > danh dau chon truoc Delete to Recycle Bin > Delete Files  > nhan Yes de xoa cac du lieu trung vao thung rac. Neu chua an tam, chung ta co the chon Move / Copy to Folder va chi dinh thu muc muon luu tru cac file trung de kiem tra lai lan nua.

image020-png-1344418987_480x0.png

Theo Vnexpress.vn

Cách tìm và xóa dữ liệu trùng lắp trên máy tính

Nếu máy tính của bạn chứa nhiều dữ liệu (đặc biệt là nhạc, phim, ảnh…) thì không thể tránh khỏi việc trùng lặp nhiều file, folder với nhau. Vậy làm cách nào để xóa bớt những file trùng này để tiết kiệm dung lượng lưu trữ?
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá