Cách cài đặt tiện ích mở rộng nằm ngoài Chrome Web Store

Khi cài đặt một tiện ích mở rộng (extension) không thuộc Chrome Web Store, Chrome sẽ thông báo rằng tiện ích đó “chỉ có thể được bổ sung từ Chrome Web Store”. Tuy nhiên, thông báo này không chính xác. Bạn vẫn có thể cài đặt những tiện ích từ một địa chỉ khác.


Hạn chế này là để ngăn chặn các website độc cài đặt những tiện ích, ứng dụng và đoạn mã độc. Bạn chỉ nên cài đặt những tiện ích từ những website hợp pháp mà tin tưởng được, chẳng hạn như LastPass.

Cài đặt tiện ích thủ công

Để cài đặt tiện ích thủ công, kích vào thực đơn Chrome (biểu tượng cờ lê), trỏ đến Tools và chọn Extensions để mở trang Extensions.

Cách cài đặt tiện ích mở rộng nằm ngoài Chrome Web Store

Nếu thấy thông báo thì Chrome đã tải tiện ích, ứng dụng về máy tính rồi. Người dùng sẽ tìm thấy nó trong thư mục tải mặc định của Chrome. Những tiện ích và ứng dụng có đuôi crx trong khi user script có đuôi user.js.

Nếu chương trình không tự tải về máy, kích chuột phải vào đường dẫn cài đặt ứng dụng hay tiện ích trên trang và sử dụng tùy chọn Save As để lưu vào máy.

Cách cài đặt tiện ích mở rộng nằm ngoài Chrome Web Store

Kéo và thả file CRX (hoặc user.js) vào trang Extensions để cài đặt.

Cách cài đặt tiện ích mở rộng nằm ngoài Chrome Web Store

Xác nhận cài đặt giống như cài tiện ích từ Chrome Web Store.

Cách cài đặt tiện ích mở rộng nằm ngoài Chrome Web Store

Luôn luôn chấp nhận tiện ích ngoài Chrome Web Store

Nếu thường xuyên cài đặt những tiện ích ngoài Web Store, ta có thể cho phép cài đặt ứng dụng từ bất kỳ website nào bằng cách thêm một cờ lệnh.

Để bổ sung một tùy chọn dòng lệnh, người dùng phải chỉnh lại thuộc tính từ biểu tượng tắt Chrome. Để truy cập thuộc tính này trên Windows 7, giả sử ta khởi chạy Chrome từ thanh tác vụ, hãy kích chuột phải vào biểu tượng Chrome trên thanh tác vụ, kích chuột phải vào Google Chrome ở thực đơn xuất hiện và chọn Properties.

Nếu khởi chạy Chrome từ thực đơn Start hoặc giao diện desktop, kích chuột phải vào biểu tượng tắt trên thực đơn Start hoặc desktop.

Cách cài đặt tiện ích mở rộng nằm ngoài Chrome Web Store

Chọn thẻ Shortcut và thêm dòng sau vào cuối hộp Target:

–enable-easy-off-store-extension-install

Cách cài đặt tiện ích mở rộng nằm ngoài Chrome Web Store

Sau khi thay đổi thiết lập, đóng toàn bộ cửa sổ Chrome và khởi chạy Chrome từ biểu tượng tắt vừa sửa đổi. Bạn nên đợi vài phút sau khi đóng các cửa sổ Chrome để chắc chắn rằng Chrome đang không chạy nền.

Thử cài tiện ích từ một trang web để thấy cửa sổ cài đặt thân quen hiện ra. Kích vào Continue để cài đặt tiện ích.

Cách cài đặt tiện ích mở rộng nằm ngoài Chrome Web Store

Thay đổi chính sách Chrome

Chrome có các thiết lập chính sách được thiết kế cho quản trị viên hệ thống. Nếu bạn sử dụng Chrome cho doanh nghiệp và muốn chấp nhận cài đặt tiện ích từ một hay hai website cụ thể, thì bạn có thể thay đổi chính sách trên Chrome. Thiết lập này được thay đổi trong registry của Windows và trong file tùy chỉnh Chrome trên Mac và Linux.

Ví dụ như, trên Windows, ta có thể bổ sung thuộc tính registry sau để chấp nhận cài đặt tiện ích từ lastpass.com:

Software\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallSources\1 = “https://lastpass.com/*”
Cach cai dat tien ich mo rong nam ngoai Chrome Web Store


Khi cai dat mot tien ich mo rong (extension) khong thuoc Chrome Web Store, Chrome se thong bao rang tien ich do “chi co the duoc bo sung tu Chrome Web Store”. Tuy nhien, thong bao nay khong chinh xac. Ban van co the cai dat nhung tien ich tu mot dia chi khac.


Han che nay la de ngan chan cac website doc cai dat nhung tien ich, ung dung va doan ma doc. Ban chi nen cai dat nhung tien ich tu nhung website hop phap ma tin tuong duoc, chang han nhu LastPass.

Cai dat tien ich thu cong

De cai dat tien ich thu cong, kich vao thuc don Chrome (bieu tuong co le), tro den Tools va chon Extensions de mo trang Extensions.

Cach cai dat tien ich mo rong nam ngoai Chrome Web Store

Neu thay thong bao thi Chrome da tai tien ich, ung dung ve may tinh roi. Nguoi dung se tim thay no trong thu muc tai mac dinh cua Chrome. Nhung tien ich va ung dung co duoi crx trong khi user script co duoi user.js.

Neu chuong trinh khong tu tai ve may, kich chuot phai vao duong dan cai dat ung dung hay tien ich tren trang va su dung tuy chon Save As de luu vao may.

Cach cai dat tien ich mo rong nam ngoai Chrome Web Store

Keo va tha file CRX (hoac user.js) vao trang Extensions de cai dat.

Cach cai dat tien ich mo rong nam ngoai Chrome Web Store

Xac nhan cai dat giong nhu cai tien ich tu Chrome Web Store.

Cach cai dat tien ich mo rong nam ngoai Chrome Web Store

Luon luon chap nhan tien ich ngoai Chrome Web Store

Neu thuong xuyen cai dat nhung tien ich ngoai Web Store, ta co the cho phep cai dat ung dung tu bat ky website nao bang cach them mot co lenh.

De bo sung mot tuy chon dong lenh, nguoi dung phai chinh lai thuoc tinh tu bieu tuong tat Chrome. De truy cap thuoc tinh nay tren Windows 7, gia su ta khoi chay Chrome tu thanh tac vu, hay kich chuot phai vao bieu tuong Chrome tren thanh tac vu, kich chuot phai vao Google Chrome o thuc don xuat hien va chon Properties.

Neu khoi chay Chrome tu thuc don Start hoac giao dien desktop, kich chuot phai vao bieu tuong tat tren thuc don Start hoac desktop.

Cach cai dat tien ich mo rong nam ngoai Chrome Web Store

Chon the Shortcut va them dong sau vao cuoi hop Target:

–enable-easy-off-store-extension-install

Cach cai dat tien ich mo rong nam ngoai Chrome Web Store

Sau khi thay doi thiet lap, dong toan bo cua so Chrome va khoi chay Chrome tu bieu tuong tat vua sua doi. Ban nen doi vai phut sau khi dong cac cua so Chrome de chac chan rang Chrome dang khong chay nen.

Thu cai tien ich tu mot trang web de thay cua so cai dat than quen hien ra. Kich vao Continue de cai dat tien ich.

Cach cai dat tien ich mo rong nam ngoai Chrome Web Store

Thay doi chinh sach Chrome

Chrome co cac thiet lap chinh sach duoc thiet ke cho quan tri vien he thong. Neu ban su dung Chrome cho doanh nghiep va muon chap nhan cai dat tien ich tu mot hay hai website cu the, thi ban co the thay doi chinh sach tren Chrome. Thiet lap nay duoc thay doi trong registry cua Windows va trong file tuy chinh Chrome tren Mac va Linux.

Vi du nhu, tren Windows, ta co the bo sung thuoc tinh registry sau de chap nhan cai dat tien ich tu lastpass.com:

Software\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallSources\1 = “https://lastpass.com/*”

Cách cài đặt tiện ích mở rộng nằm ngoài Chrome Web Store

Khi cài đặt một tiện ích mở rộng (extension) không thuộc Chrome Web Store, Chrome sẽ thông báo rằng tiện ích đó “chỉ có thể được bổ sung từ Chrome Web Store”. Tuy nhiên, thông báo này không chính xác. Bạn vẫn có thể cài đặt những tiện ích từ một địa chỉ khác.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá