Sửa lỗi khởi động lặp lại trên Windows 7

Đã bao giờ máy tính của bạn rơi vào tình trạng khởi động lại liên tục mà không thể tải hệ điều hành hay chưa? Ở những phiên bản Windows trước đây, điều này có thể yêu cầu người dùng phải cài lại hoàn toàn hoặc ít nhất là thực hiện một số thao tác phức tạp. May mắn là Windows 7 đã được thiết kế để giải quyết được vấn đề này theo một cách mất tương đối ít thời gian.


Lỗi khởi động này xảy ra do một vấn đề trong registry hệ thống của Windows 7. Không may là nếu không khởi động được vào Windows thì registry không thể được sửa và ta không thể vào được hệ điều hành.

Để khắc phục tình trạng này, các công cụ được cấp trong Windows 7 System Recovery Options có thể trợ giúp.

Sửa lỗi khởi động lặp lại trên Windows 7

Truy cập vào màn hình System Recovery Options

Trước hết, ta sẽ cần khởi động máy tính vào màn hình System Recovery Options. Thực hiện điều này bằng đĩa DVD cài đặt được tra vào ổ đĩa quang. Khi máy tính khởi động, nhấn phím bất kỳ để khởi động từ ổ CD hoặc DVD như yêu cầu, chọn tùy chỉnh ngôn ngữ và sau đó kích vào Repair your computer. Một danh sách những hệ điều hành được cài sẽ được hiển thị. Chọn Windows 7 và kích Next.

Sửa lỗi khởi động lặp lại trên Windows 7

Màn hình System Recovery Options sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn đầu tiên, Use recovery tools that can help fix problems with Windows sau đó chọn Startup Repair (nếu máy tính có một phân vùng khôi phục được cài đặt sẵn thì các bước có chút khác biệt. Trong trường hợp này, khởi động vào màn hình Advanced Boot Options, chọn Repair your computer và nhấp Enter. Sau đó, chọn kiểu ngôn ngữ bàn phím và nhập username cùng mật khẩu trước khi chọn Startup Repair trong màn hình System Recovery Options).

Sau khi chọn Startup Repair, Windows sẽ tiến hành sửa chữa tự động.

Chuẩn bị Windows 7 Recovery

Nếu tùy chọn Startup Repair thất bại, ta sẽ nhận được một thông báo Windows cannot repair this computer automatically. Ở cuối dòng thông báo, nhấn vào View advanced options for system recovery and support để trở lại System Recovery Options và nhấn vào Command Prompt.

Giao diện dòng lệnh màu đen sẽ mở ổ X:\ theo mặc định. Đây là RAM trong của Windows được dùng cho System Repair. Đến ổ đĩa hệ thống mà thường mặc định là ổ C:.

Để mở ổ C, gõ C: và nhấn Enter. Gõ DIR để kiểm tra rằng ta đang ở đúng ổ. Nội dung trong ổ sẽ được liệt kê, bao gồm Program Files, Users và các thư mục Windows.

Sửa lỗi khởi động lặp lại trên Windows 7

Thay đổi đường dẫn thư mục bằng cách, nhập CD \windows\system32\config và sau đó nhập DIR để kiểm tra file và thư mục liệt kê:

 • RegBack
 • DEFAULT
 • SECURITY
 • SYSTEM

Nhập MD mybackup để tạo một thư mục dự phòng. Nhập tiếp copy *.* mybackup để sao chép mọi thứ từ địa chỉ này, đồng ý với những cảnh báo ghi đè xuất hiện.

Sửa lỗi khởi động lặp lại trên Windows 7

Thư mục RegBack lưu trữ những file dự phòng registry tự động của Windows. Để kiểm tra xem chúng có thể được dùng để khôi phục hệ thống hay không, nhập CD RegBackDIR để xem nội dung. Ta sẽ thấy những file sau:

 • Các file DEFAULT, SAM và SECURITY, mỗi file khoảng 262.000 byte.
 • File SOFTWARE, khoảng 26.000.000 byte.
 • File SYSTEM, khoảng 9.900.000 byte.

Lưu ý rằng nếu bất kỳ file nào trong này hiển thị kích thước 0 byte thì ta sẽ phải sử dụng phương pháp khôi phục Windows 7 khác.

Chạy Windows 7 Recovery

Với thư mục RegBack chứa dữ liệu cần thiết để khôi phục Windows 7, thoát khỏi vòng lặp khởi động, ta sẽ có thể sao chép nội dung và sử dụng chúng giúp hệ điều hành chạy trở lại.

Sửa lỗi khởi động lặp lại trên Windows 7

Sử dụng lệnh copy *.* để dán những file bên trên vào thư mục Config. Đồng ý với những cảnh báo ghi đè, sau đó nhập exit để đóng cửa sổ lệnh.

Sửa lỗi khởi động lặp lại trên Windows 7

Trên màn hình System Recovery Options, kích vào Restart để khởi động lại PC. Windows 7 bây giờ sẽ khởi động chính xác!

Kết luận

Vòng lặp khởi động là một lỗi dai dẳng trên Windows. Mặc dù những phiên bản trước đã cung cấp một số cách xử lý trong các tùy chọn khôi phục nhưng những giải pháp này không thực sự dễ dùng dễ dàng thực hiện.

Với Windows 7, ít nhất thì tỉ lệ thành công khi đối phó với vòng lặp vô hạn là cao hơn nhiều. Cũng lưu ý rằng những bước trên đây không đảm bảo thành công. Người dùng nên chuẩn bị cài đặt lại Windows trong trường hợp không thể sửa lỗi vòng lặp này.
Sua loi khoi dong lap lai tren Windows 7


Da bao gio may tinh cua ban roi vao tinh trang khoi dong lai lien tuc ma khong the tai he dieu hanh hay chua? O nhung phien ban Windows truoc day, dieu nay co the yeu cau nguoi dung phai cai lai hoan toan hoac it nhat la thuc hien mot so thao tac phuc tap. May man la Windows 7 da duoc thiet ke de giai quyet duoc van de nay theo mot cach mat tuong doi it thoi gian.


Loi khoi dong nay xay ra do mot van de trong registry he thong cua Windows 7. Khong may la neu khong khoi dong duoc vao Windows thi registry khong the duoc sua va ta khong the vao duoc he dieu hanh.

De khac phuc tinh trang nay, cac cong cu duoc cap trong Windows 7 System Recovery Options co the tro giup.

Sua loi khoi dong lap lai tren Windows 7

Truy cap vao man hinh System Recovery Options

Truoc het, ta se can khoi dong may tinh vao man hinh System Recovery Options. Thuc hien dieu nay bang dia DVD cai dat duoc tra vao o dia quang. Khi may tinh khoi dong, nhan phim bat ky de khoi dong tu o CD hoac DVD nhu yeu cau, chon tuy chinh ngon ngu va sau do kich vao Repair your computer. Mot danh sach nhung he dieu hanh duoc cai se duoc hien thi. Chon Windows 7 va kich Next.

Sua loi khoi dong lap lai tren Windows 7

Man hinh System Recovery Options se xuat hien. Chon tuy chon dau tien, Use recovery tools that can help fix problems with Windows sau do chon Startup Repair (neu may tinh co mot phan vung khoi phuc duoc cai dat san thi cac buoc co chut khac biet. Trong truong hop nay, khoi dong vao man hinh Advanced Boot Options, chon Repair your computer va nhap Enter. Sau do, chon kieu ngon ngu ban phim va nhap username cung mat khau truoc khi chon Startup Repair trong man hinh System Recovery Options).

Sau khi chon Startup Repair, Windows se tien hanh sua chua tu dong.

Chuan bi Windows 7 Recovery

Neu tuy chon Startup Repair that bai, ta se nhan duoc mot thong bao Windows cannot repair this computer automatically. O cuoi dong thong bao, nhan vao View advanced options for system recovery and support de tro lai System Recovery Options va nhan vao Command Prompt.

Giao dien dong lenh mau den se mo o X:\ theo mac dinh. Day la RAM trong cua Windows duoc dung cho System Repair. Den o dia he thong ma thuong mac dinh la o C:.

De mo o C, go C: va nhan Enter. Go DIR de kiem tra rang ta dang o dung o. Noi dung trong o se duoc liet ke, bao gom Program Files, Users va cac thu muc Windows.

Sua loi khoi dong lap lai tren Windows 7

Thay doi duong dan thu muc bang cach, nhap CD \windows\system32\config va sau do nhap DIR de kiem tra file va thu muc liet ke:

 • RegBack
 • DEFAULT
 • SECURITY
 • SYSTEM

Nhap MD mybackup de tao mot thu muc du phong. Nhap tiep copy *.* mybackup de sao chep moi thu tu dia chi nay, dong y voi nhung canh bao ghi de xuat hien.

Sua loi khoi dong lap lai tren Windows 7

Thu muc RegBack luu tru nhung file du phong registry tu dong cua Windows. De kiem tra xem chung co the duoc dung de khoi phuc he thong hay khong, nhap CD RegBack va DIR de xem noi dung. Ta se thay nhung file sau:

 • Cac file DEFAULT, SAM va SECURITY, moi file khoang 262.000 byte.
 • File SOFTWARE, khoang 26.000.000 byte.
 • File SYSTEM, khoang 9.900.000 byte.

Luu y rang neu bat ky file nao trong nay hien thi kich thuoc 0 byte thi ta se phai su dung phuong phap khoi phuc Windows 7 khac.

Chay Windows 7 Recovery

Voi thu muc RegBack chua du lieu can thiet de khoi phuc Windows 7, thoat khoi vong lap khoi dong, ta se co the sao chep noi dung va su dung chung giup he dieu hanh chay tro lai.

Sua loi khoi dong lap lai tren Windows 7

Su dung lenh copy *.* de dan nhung file ben tren vao thu muc Config. Dong y voi nhung canh bao ghi de, sau do nhap exit de dong cua so lenh.

Sua loi khoi dong lap lai tren Windows 7

Tren man hinh System Recovery Options, kich vao Restart de khoi dong lai PC. Windows 7 bay gio se khoi dong chinh xac!

Ket luan

Vong lap khoi dong la mot loi dai dang tren Windows. Mac du nhung phien ban truoc da cung cap mot so cach xu ly trong cac tuy chon khoi phuc nhung nhung giai phap nay khong thuc su de dung de dang thuc hien.

Voi Windows 7, it nhat thi ti le thanh cong khi doi pho voi vong lap vo han la cao hon nhieu. Cung luu y rang nhung buoc tren day khong dam bao thanh cong. Nguoi dung nen chuan bi cai dat lai Windows trong truong hop khong the sua loi vong lap nay.

Sửa lỗi khởi động lặp lại trên Windows 7

Đã bao giờ máy tính của bạn rơi vào tình trạng khởi động lại liên tục mà không thể tải hệ điều hành hay chưa? Ở những phiên bản Windows trước đây, điều này có thể yêu cầu người dùng phải cài lại hoàn toàn hoặc ít nhất là thực hiện một số thao tác phức tạp. May mắn là Windows 7 đã được thiết kế để giải quyết được vấn đề này theo một cách mất tương đối ít thời gian.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá