Mẹo chọn món ăn chữa viêm loét dạ dày tá tràng

Loét dạ dày – hành tá tràng là bệnh mãn tính, tái phát mang tính chu kỳ, hay gặp ở thanh niên và trung niên. Theo y học cổ truyền, loét dạ dày – hành tá tràng thuộc bệnh danh vị quản thống. Ngoài việc dùng thuốc, xin giới thiệu với bạn đọc các món ăn như dưới đây:


Món ăn thuốc từ cá diếc:

Cá diếc tươi 250g, gừng tươi 30g, quất bì 10g, hạt tiêu 3g. Cá đánh vẩy, bóc mang, bỏ nội tạng và rửa sạch; gừng rửa sạch, thái phiến, quất bì thái chỉ. Dùng vải lụa gói gừng, quất bì và hạt tiêu rồi nhét vào bụng cá, cho nước vừa đủ, hầm nhỏ lửa, ăn cá, uống nước khi đói bụng.

Dùng chữa trị đau bụng thành cơn, sợ lạnh, thích ấm nóng (nếu chườm nóng vùng thượng vị hoặc uống nước nóng thì đỡ đau); không khát, nếu khát thì thích uống nước nóng; rêu lưỡi trắng.

Hoặc cá diếc to 2 con, sa nhân 6g, trần bì 8g, tiểu hồi hương 6g, hạt tiêu, hành, gừng, tỏi, muối ăn vừa đủ, dầu lạc 1.000g. Cá đánh vảy, bỏ mang và nội tạng, rửa sạch; hạt tiêu giã nhỏ, trần bì thái chỉ, gừng thái phiến, hành cắt đoạn, sa nhân đập dập… Tất cả trộn đều rồi cho vào bụng cá. Đổ dầu vào chảo cho ngập cá rồi rán chín, sau đó lấy cá ra, dùng nồi khác phi hành tỏi, cho thêm một chút nước rồi rim cá nhỏ lửa với gia vị cho ngấm kỹ để ăn.

Nước uống mạch nha:

Mạch nha sống 30g (rửa sạch), thanh bì 10g (thái phiến) sắc kỹ cả hai trong 25 phút rồi lọc bỏ bã, lấy nước, chia uống vài lần trong ngày khi còn ấm.

Nước phật thủ:

Phật thủ 15g rửa sạch, thái vụn, hãm với nước sôi trong bình kín rồi hòa thêm một chút đường phèn, uống thay trà trong ngày. Cũng có thể dùng phật thủ 20g thái vụn, sắc lấy nước rồi cho 100g gạo tẻ nấu thành cháo, chế thêm một chút đường phèn, chia ăn vài lần trong ngày.

Dạ dày lợn:

Rễ cây quất vàng 30g rửa sạch, thái đoạn, dạ dày lợn 150g thái miếng, hầm cả hai thứ cho chín rồi chế thêm gia vị, ăn dạ dày, uống nước hầm.

Dùng chữa trị vùng thượng vị đau trướng, lan ra hai bên mạng sườn, không thích xoa nắn, nếu ấn vào thì đau tăng, buồn nôn, ợ hơi, ợ chua, đầy hơi, ăn khó tiêu, nếu ợ hơi hoặc trung tiện được thì dễ chịu, đại tiện không thông khoái.

Dạ dày lợn – hạt sen:

hạt sen bỏ tâm 40 hạt, dạ dày lợn 1 cái, gia vị và dầu thực vật vừa đủ. Dạ dày làm sạch rồi cho hạt sen vào khâu kín, đem hầm nhừ, sau đó thái chỉ, chế thêm gia vị, trộn lẫn hạt sen rồi ăn.

Dùng chữa trị vùng thượng vị đau âm ỉ suốt ngày, thích chườm nóng và xoa nắn, có cảm giác lạnh bụng, đầy hơi, ăn kém, chậm tiêu, có thể buồn nôn và nôn ra nước trong, gầy sút, mệt mỏi, da, niêm mạc nhợt, đại tiện lỏng nát, tay chân lạnh.

Cháo thần khúc, mạch nha:

Thần khúc 10 – 15g, sắc kỹ, lấy nước nấu với 100g gạo tẻ thành cháo, chia ăn vài lần trong ngày. Mạch nha 10g rửa sạch, sao vàng, sơn tra 6g sao cháy, cả hai sắc kỹ trong 30 phút, bỏ bã lấy nước, hòa thêm 10g đường đỏ, chia uống vài lần trong ngày.

Cháo ý dĩ, hoài sơn:

Hoài sơn 30g, ý dĩ 30g, hạt sen bỏ tâm 15g, đại táo 10 quả, gạo tẻ 50 – 100g. Tất cả cho vào nồi nấu thành cháo, hòa thêm chút đường trắng, chia ăn vài lần trong ngày khi bụng đói.

Dùng chữa trị: Thường do ăn uống thái quá, thức ăn đình trệ lâu ngày gây nên. Vùng thượng vị đầy trướng, tức nặng khó chịu, ợ hơi, chua, nôn ra thức ăn chưa tiêu, nôn được thì bụng đỡ đau, đại tiện không thông.Meo chon mon an chua viem loet da day ta trang


Loet da day – hanh ta trang la benh man tinh, tai phat mang tinh chu ky, hay gap o thanh nien va trung nien. Theo y hoc co truyen, loet da day – hanh ta trang thuoc benh danh vi quan thong. Ngoai viec dung thuoc, xin gioi thieu voi ban doc cac mon an nhu duoi day:


Mon an thuoc tu ca diec:

Ca diec tuoi 250g, gung tuoi 30g, quat bi 10g, hat tieu 3g. Ca danh vay, boc mang, bo noi tang va rua sach; gung rua sach, thai phien, quat bi thai chi. Dung vai lua goi gung, quat bi va hat tieu roi nhet vao bung ca, cho nuoc vua du, ham nho lua, an ca, uong nuoc khi doi bung.

Dung chua tri dau bung thanh con, so lanh, thich am nong (neu chuom nong vung thuong vi hoac uong nuoc nong thi do dau); khong khat, neu khat thi thich uong nuoc nong; reu luoi trang.

Hoac ca diec to 2 con, sa nhan 6g, tran bi 8g, tieu hoi huong 6g, hat tieu, hanh, gung, toi, muoi an vua du, dau lac 1.000g. Ca danh vay, bo mang va noi tang, rua sach; hat tieu gia nho, tran bi thai chi, gung thai phien, hanh cat doan, sa nhan dap dap… Tat ca tron deu roi cho vao bung ca. Do dau vao chao cho ngap ca roi ran chin, sau do lay ca ra, dung noi khac phi hanh toi, cho them mot chut nuoc roi rim ca nho lua voi gia vi cho ngam ky de an.

Nuoc uong mach nha:

Mach nha song 30g (rua sach), thanh bi 10g (thai phien) sac ky ca hai trong 25 phut roi loc bo ba, lay nuoc, chia uong vai lan trong ngay khi con am.

Nuoc phat thu:

Phat thu 15g rua sach, thai vun, ham voi nuoc soi trong binh kin roi hoa them mot chut duong phen, uong thay tra trong ngay. Cung co the dung phat thu 20g thai vun, sac lay nuoc roi cho 100g gao te nau thanh chao, che them mot chut duong phen, chia an vai lan trong ngay.

Da day lon:

Re cay quat vang 30g rua sach, thai doan, da day lon 150g thai mieng, ham ca hai thu cho chin roi che them gia vi, an da day, uong nuoc ham.

Dung chua tri vung thuong vi dau truong, lan ra hai ben mang suon, khong thich xoa nan, neu an vao thi dau tang, buon non, o hoi, o chua, day hoi, an kho tieu, neu o hoi hoac trung tien duoc thi de chiu, dai tien khong thong khoai.

Da day lon – hat sen:

hat sen bo tam 40 hat, da day lon 1 cai, gia vi va dau thuc vat vua du. Da day lam sach roi cho hat sen vao khau kin, dem ham nhu, sau do thai chi, che them gia vi, tron lan hat sen roi an.

Dung chua tri vung thuong vi dau am i suot ngay, thich chuom nong va xoa nan, co cam giac lanh bung, day hoi, an kem, cham tieu, co the buon non va non ra nuoc trong, gay sut, met moi, da, niem mac nhot, dai tien long nat, tay chan lanh.

Chao than khuc, mach nha:

Than khuc 10 – 15g, sac ky, lay nuoc nau voi 100g gao te thanh chao, chia an vai lan trong ngay. Mach nha 10g rua sach, sao vang, son tra 6g sao chay, ca hai sac ky trong 30 phut, bo ba lay nuoc, hoa them 10g duong do, chia uong vai lan trong ngay.

Chao y di, hoai son:

Hoai son 30g, y di 30g, hat sen bo tam 15g, dai tao 10 qua, gao te 50 – 100g. Tat ca cho vao noi nau thanh chao, hoa them chut duong trang, chia an vai lan trong ngay khi bung doi.

Dung chua tri: Thuong do an uong thai qua, thuc an dinh tre lau ngay gay nen. Vung thuong vi day truong, tuc nang kho chiu, o hoi, chua, non ra thuc an chua tieu, non duoc thi bung do dau, dai tien khong thong.

Mẹo chọn món ăn chữa viêm loét dạ dày tá tràng

Loét dạ dày – hành tá tràng là bệnh mãn tính, tái phát mang tính chu kỳ, hay gặp ở thanh niên và trung niên. Theo y học cổ truyền, loét dạ dày – hành tá tràng thuộc bệnh danh vị quản thống. Ngoài việc dùng thuốc, xin giới thiệu với bạn đọc các món ăn như dưới đây:
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá