Cách làm miến trộn

Những ngày hè nóng nực đang đến gần, chỉ cần dành một chút thời gian vào bếp, các bạn nữ khéo tay có thể làm món miến trộn nguội thập cẩm ngon lành, hấp dẫn, lại không hề tốn kém…


Nguyên liệu:

2 lạng miến rong

1/2 lạng lạc rang sẵn

1 lạng giò tai

2 lạng cải chíp (hoặc cải ngọt, rau muống)

1 bìa đậu phụ

1/2 lạng chả cá

1/2 lạng giá đỗ

Gạch cua

Hành khô

Cách làm:

Đậu phụ cắt thành miếng nhỏ bằng bao diêm, rán vàng.

Cải chíp chẻ nhỏ, rửa sạch cùng với giá đỗ.

Lạc rang giã vỡ hạt.

Giò tai thái chỉ.

Chả cá chiên vàng.

Hành khô thái mỏng, phi thơm.

Chưng gạch cua với mỡ (dầu ăn), thêm gia vị.

Trần miến, cải chíp, giá đỗ qua nước sôi rồi cho ra đĩa. Sau đó cho đậu rán, giò tai, chả cá, gạch cua, lạc rang, hành khô lên trên.

Thêm 1 thìa mỡ nước để miến không bị khô. Bày thêm rau sống, cà rốt, cà chua hoặc ớt đỏ quanh đĩa cho món ăn thêm màu sắc và hấp dẫn.

Cuối cùng, trộn đều và thưởng thức. Có thể nấu thêm một bát canh sấu hoặc cà chua để ăn kèm.

Nguồn: monngonhanoi
Cach lam mien tron


Nhũng ngày hè nóng nục dang dén gàn, chỉ càn dành mọt chút thòi gian vào bép, các bạn nũ khéo tay có thẻ làm món mién trọn nguọi thạp cảm ngon lành, háp dãn, lại khong hè tón kém…


Nguyen liẹu:

2 lạng mién rong

1/2 lạng lạc rang sãn

1 lạng giò tai

2 lạng cải chíp (hoạc cải ngọt, rau muóng)

1 bìa dạu phụ

1/2 lạng chả cá

1/2 lạng giá dõ

Gạch cua

Hành kho

Cách làm:

Dạu phụ cát thành miéng nhỏ bàng bao diem, rán vàng.

Cải chíp chẻ nhỏ, rủa sạch cùng vói giá dõ.

Lạc rang giã võ hạt.

Giò tai thái chỉ.

Chả cá chien vàng.

Hành kho thái mỏng, phi thom.

Chung gạch cua vói mõ (dàu an), them gia vị.

Tràn mién, cải chíp, giá dõ qua nuóc soi ròi cho ra dĩa. Sau dó cho dạu rán, giò tai, chả cá, gạch cua, lạc rang, hành kho len tren.

Them 1 thìa mõ nuóc dẻ mién khong bị kho. Bày them rau sóng, cà rót, cà chua hoạc ót dỏ quanh dĩa cho món an them màu sác và háp dãn.

Cuói cùng, trọn dèu và thuỏng thúc. Có thẻ náu them mọt bát canh sáu hoạc cà chua dẻ an kèm.

Nguon: monngonhanoi

Cách làm miến trộn

Những ngày hè nóng nực đang đến gần, chỉ cần dành một chút thời gian vào bếp, các bạn nữ khéo tay có thể làm món miến trộn nguội thập cẩm ngon lành, hấp dẫn, lại không hề tốn kém…
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá