Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Microsoft đã công bố lộ trình nâng cấp lên Windows 8 cho các phiên bản Windows trước đó. Nếu bạn đang sở hữu một chiếc PC chạy hệ điều hành XP Pro Service Pack 3 thì đây là các bước cần làm để nâng cấp lên Windows 8.


Lưu ý: Khi nâng cấp từ XP Pro sang Windows 8, chỉ những tệp tin dữ liệu sẽ được lưu lại, một số chương trình và driver sẽ phải cài lại hay nâng cấp lên.

Các bước chuẩn bị

Trước khi nâng cấp hệ điều hành, hãy đảm bảo phần cứng cũng được nâng cấp cho phù hợp. Theo thông tin từ Microsoft, yêu cầu phần cứng tối thiểu như sau:

 • Bộ xử lý: 1GHz hoặc nhanh hơn.
 • RAM: 1GB (32 bit) hoặc 2GB (64 bit).
 • Card đồ họa: Microsoft DirectX 9 với driver WDDM.
 • Để truy cập Windows Store, người dùng cần độ phân giải màn hình tối thiểu 1024×768.
 • Để sử dụng tính năng Snap cho các ứng dụng Metro, ta sẽ cần màn hình độ phân giải 1366×768 hoặc cao hơn.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Hãy lưu dự phòng những dữ liệu quan trọng. Trong trường hợp có lỗi trong quá trình cài đặt, bạn vẫn có thể khôi phục lại dữ liệu. Chỉ các tệp tin được lưu lại còn một số chương trình sẽ cần cài lại.

Truy cập trang download Windows 8 Upgrade Assistant.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Khởi động Windows 8 Upgrade Assistant

Sau khi tải về, kích đúp vào file để khởi chạy file thực thi.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Khi nâng cấp lên Windows 8, Windows 8 Upgrade Assistant bắt đầu kiểm tra hệ thống để xem phần tương thích với Windows 8 trên máy.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Sau đó, một danh sách những ứng dụng hay thiết bị tương thích và không tương thích sẽ hiện ra. Nhấn vào See compatibility details để biết thông tin chi tiết.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Hãy xem qua danh sách chương trình tương thích với Windows 8. Phần đầu tiên của danh sách sẽ hiển thị những chương trình không tương thích. Đây là danh sách quan trọng cần xem qua và in ra hay lưu lại khi người dùng sẽ bị yêu cầu cài đặt các ứng dụng và driver sao cho tương thích.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Cuộn xuống để xem các chương trình tương thích với Windows 8.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Tiếp tục chương trình cài đặt Windows 8 Upgrade Assistant. Ta sẽ nhận được một khóa sản phẩm (product key) một cách tự động cho phiên bản Release Preview.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Tiếp theo, Windows 8 sẽ được tải về máy tính. Bạn có thể tiếp tục sử dụng máy nếu cần trong khi quá trình tải diễn ra.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Các thông báo về quá trình nâng cấp hiện ra.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Cài đặt Windows 8

Sau khi hoàn thành các bước trên, chọn Install Now và kích Next.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Tiếp theo, tích vào I Accept the License Terms và nhấn Accept.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Bạn sẽ nhận tùy chọn để lưu file cá nhân hoặc không lưu. Không giống như nâng cấp lên Vista hay Windows 7, bạn chỉ có thể lưu các file cá nhân đã tạo như tài liệu, ảnh, nhạc…

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Bây giờ Windows đã sẵn sàng được cài. Nếu bạn cần thay đổi bất cứ thiết lập nào, kích vào Change Selection. Sau khi thực hiện xong, kích Next.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Đợi trong khi Windows 8 được cài trên máy. Máy tính sẽ khởi động lại.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Sau khi cài đặt thành công Windows 8, vào chương trình cài đặt thiết lập và đặt thiết lập cá nhân, Windows ID email và mật khẩu. Sau đó, bạn có thể bắt đầu dùng Windows 8.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Các bước về cơ bản cũng giống như nâng cấp lên Vista hoặc Windows 7 qua web. Sự khác biệt lớn nhất là người dùng chỉ có thể giữ lại các file cá nhân. Tùy thuộc vào loại máy tính mà người dùng có thể cũng cần cập nhật driver cho thiết bị.

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Microsoft đã công bố chi phí nâng cấp lên Windows 8 cho các phiên bản trước là 39,99 đô hoặc 14,99 đô cho PC mới.

Theo Quản Trị Mạng
Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8


Microsoft da cong bo lo trinh nang cap len Windows 8 cho cac phien ban Windows truoc do. Neu ban dang so huu mot chiec PC chay he dieu hanh XP Pro Service Pack 3 thi day la cac buoc can lam de nang cap len Windows 8.


Luu y: Khi nang cap tu XP Pro sang Windows 8, chi nhung tep tin du lieu se duoc luu lai, mot so chuong trinh va driver se phai cai lai hay nang cap len.

Cac buoc chuan bi

Truoc khi nang cap he dieu hanh, hay dam bao phan cung cung duoc nang cap cho phu hop. Theo thong tin tu Microsoft, yeu cau phan cung toi thieu nhu sau:

 • Bo xu ly: 1GHz hoac nhanh hon.
 • RAM: 1GB (32 bit) hoac 2GB (64 bit).
 • Card do hoa: Microsoft DirectX 9 voi driver WDDM.
 • De truy cap Windows Store, nguoi dung can do phan giai man hinh toi thieu 1024×768.
 • De su dung tinh nang Snap cho cac ung dung Metro, ta se can man hinh do phan giai 1366×768 hoac cao hon.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Hay luu du phong nhung du lieu quan trong. Trong truong hop co loi trong qua trinh cai dat, ban van co the khoi phuc lai du lieu. Chi cac tep tin duoc luu lai con mot so chuong trinh se can cai lai.

Truy cap trang download Windows 8 Upgrade Assistant.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Khoi dong Windows 8 Upgrade Assistant

Sau khi tai ve, kich dup vao file de khoi chay file thuc thi.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Khi nang cap len Windows 8, Windows 8 Upgrade Assistant bat dau kiem tra he thong de xem phan tuong thich voi Windows 8 tren may.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Sau do, mot danh sach nhung ung dung hay thiet bi tuong thich va khong tuong thich se hien ra. Nhan vao See compatibility details de biet thong tin chi tiet.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Hay xem qua danh sach chuong trinh tuong thich voi Windows 8. Phan dau tien cua danh sach se hien thi nhung chuong trinh khong tuong thich. Day la danh sach quan trong can xem qua va in ra hay luu lai khi nguoi dung se bi yeu cau cai dat cac ung dung va driver sao cho tuong thich.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Cuon xuong de xem cac chuong trinh tuong thich voi Windows 8.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Tiep tuc chuong trinh cai dat Windows 8 Upgrade Assistant. Ta se nhan duoc mot khoa san pham (product key) mot cach tu dong cho phien ban Release Preview.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Tiep theo, Windows 8 se duoc tai ve may tinh. Ban co the tiep tuc su dung may neu can trong khi qua trinh tai dien ra.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Cac thong bao ve qua trinh nang cap hien ra.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Cai dat Windows 8

Sau khi hoan thanh cac buoc tren, chon Install Now va kich Next.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Tiep theo, tich vao I Accept the License Terms va nhan Accept.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Ban se nhan tuy chon de luu file ca nhan hoac khong luu. Khong giong nhu nang cap len Vista hay Windows 7, ban chi co the luu cac file ca nhan da tao nhu tai lieu, anh, nhac…

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Bay gio Windows da san sang duoc cai. Neu ban can thay doi bat cu thiet lap nao, kich vao Change Selection. Sau khi thuc hien xong, kich Next.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Doi trong khi Windows 8 duoc cai tren may. May tinh se khoi dong lai.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Sau khi cai dat thanh cong Windows 8, vao chuong trinh cai dat thiet lap va dat thiet lap ca nhan, Windows ID email va mat khau. Sau do, ban co the bat dau dung Windows 8.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Cac buoc ve co ban cung giong nhu nang cap len Vista hoac Windows 7 qua web. Su khac biet lon nhat la nguoi dung chi co the giu lai cac file ca nhan. Tuy thuoc vao loai may tinh ma nguoi dung co the cung can cap nhat driver cho thiet bi.

Cach nang cap tu Windows XP len Windows 8

Microsoft da cong bo chi phi nang cap len Windows 8 cho cac phien ban truoc la 39,99 do hoac 14,99 do cho PC moi.

Theo Quan Tri Mang

Cách nâng cấp từ Windows XP lên Windows 8

Microsoft đã công bố lộ trình nâng cấp lên Windows 8 cho các phiên bản Windows trước đó. Nếu bạn đang sở hữu một chiếc PC chạy hệ điều hành XP Pro Service Pack 3 thì đây là các bước cần làm để nâng cấp lên Windows 8.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá