5 khám phá thú vị về đồng hồ trong Windows

Sau đây là những khám phá thú vị về đồng hồ trong Windows có thể bạn chưa biết.


1. Xem nhanh lịch theo tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ

Thông thường, người dùng chỉ xem lịch theo từng tháng trong năm hiện tại và ít khi xem lịch của những năm khác. Tuy nhiên trong một số trường hợp, người dùng lại muốn tra cứu lịch của nhiều năm về trước, chẳng hạn như tìm ngày sinh nhật của mình rơi vào thứ mấy trong tuần, lúc ấy bạn không thể áp dụng cách xem lịch thông thường vì nó sẽ làm tốn nhiều thời gian của bạn.

Để xem nhanh lịch theo tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ, bạn chỉ việc nhấp chuột lên đồng hồ điện tử nằm bên dưới khay hệ thống, lần lượt nhấp chuột lên vị trí tháng hiện tại, mỗi lần nhấp chuột tương ứng với khoảng thời gian duyệt, theo thứ tự tháng > năm > thập kỷ > thế kỷ.

5 khám phá thú vị về đồng hồ trong Windows

2. Theo dõi cùng lúc nhiều múi giờ

Ngoài múi giờ gốc được thiết lập mặc định, bạn còn có thể tùy chọn thêm hai múi giờ khác để theo dõi cùng lúc. Đầu tiên, bạn nhấn biểu tượng đồng hồ điện tử nằm bên dưới khay hệ thống, chọn Change date and time settings > Additional Clocks, đánh dấu trước một hoặc hai tùy chọn Show this clock tùy theo số lượng đồng hồ mà bạn muốn hiển thị thêm, đặt tên cho đồng hồ tại mục Enter display name, chọn múi giờ tương ứng tại mục Select time zone. Xong, nhấn OK.

5 khám phá thú vị về đồng hồ trong Windows

Quay trở lại khay hệ thống, khi chọn biểu tượng đồng hồ điện tử, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm hai đồng hồ nữa, thay vì một đồng hồ như mặc định.

5 khám phá thú vị về đồng hồ trong Windows

3. Hiện thứ trong tuần

Mặc định, đồng hồ điện tử trên khay hệ thống chỉ hiện ngày/tháng/năm hiện tại mà không cho bạn biết hôm nay là thứ mấy. Để hiển thị thứ tương ứng với ngày hiện tại, bạn chọn Change date and time settings > Date and time > Change date and time > Change calendar settings > Date, bổ sung thêm cú pháp “dddd,” vào trước cú pháp có sẵn tại mục Short date. Nhấn OK.

5 khám phá thú vị về đồng hồ trong Windows

Quay trở lại khay hệ thống, bạn sẽ thấy thứ tương ứng với ngày hiện tại sẽ xuất hiện.

5 khám phá thú vị về đồng hồ trong Windows

4. Tùy biến trạng thái AM, PM

Bạn có thể dễ dàng thay đổi trạng thái AM, PM thành bất cứ trạng thái nào khác bằng cách chọn biểu tượng đồng hồ điện tử bên dưới khay hệ thống, chọn tiếp Change date and time settings > Date and time > Change date and time > Change calendar settings > Time, thay thế trạng thái AM, PM tại mục AM symbolPM symbol thành bất kỳ trạng thái nào mà bạn thích. Nhấn OK.

5 khám phá thú vị về đồng hồ trong Windows

Kết quả sau khi thay đổi trạng thái:

5 khám phá thú vị về đồng hồ trong Windows

5. Ẩn đồng hồ trên khay hệ thống

Bạn có thể ẩn đồng hồ trên khay hệ thống nhằm hạn chế việc chỉnh sửa giờ tùy tiện bằng cách nhấn chuột phải lên khay hệ thống, chọn Properties, thiết lập trạng thái Off tương ứng với chức năng Clock, nhấn OK.

5 khám phá thú vị về đồng hồ trong Windows

Kết quả:

5 khám phá thú vị về đồng hồ trong Windows

Theo Genk.vn