Cách tạo phân vùng bí mật cho USB

Bước 1


Cắm USB vào máy tính, kích chuột phải vào My Computer và chọn Manage.
Cách tạo phân vùng bí mật cho USB
Trên cửa sổ Computer Management, bạn click chuột vào Device Manager ở khung bên trái, lập tức khung bên phải sẽ liệt kê những thiết bị đã kết nối với máy tính của bạn.
Cách tạo phân vùng bí mật cho USB
Ở khung bên phải bạn bấm sổ muc DiskDrives để xem danh sách các ổ đĩa đã kết nối với máy tính, tại đây bạn sẽ thấy ổ USB của mình đã cắm vào máy lúc nãy. Bấm chuột phải và chọn Properties.
Cách tạo phân vùng bí mật cho USB
Bước 2
Trong cửa sổ Properties, chuyển sang thẻ Details, ở trường Property bạn chọn Device Instance Path trên Windows Vista/7 hoặc Device Instance ld đối với Windows XP, sau đó tiến hành copy dòng ký tự trong phần Value bên dưới.
Cách tạo phân vùng bí mật cho USB
Đóng cửa sổ Properties lại.
Bước 3
Bây giờ quay lại gói tập tin đã download bên trên, tiến hành giải nén ra bạn sẽ thấy trong thư mục có một tập tin là cfadisk.inf.
Cách tạo phân vùng bí mật cho USB
Bạn có thể mở tập tin này bằng Notepad trên Windows hoặc một ứng dụng chuyên nghiệp khác như Notepad++ hoặc EditPlus để thao tác chính xác hơn. Trong tập tin cfadisk.inf bạn tìm đến dòng thứ 26, tiến hành thay đoạn device_instance_id_goes_here bằng chuỗi ký tự copy được bên trên.
Cách tạo phân vùng bí mật cho USB
Rồi lưu tập tin lại.
Bước 4
Bây giờ quay trở lại cửa sổ Device Manager, nhấp phải chuột vào ổ USB đã kết nối vào chọn Update Drive.
Cách tạo phân vùng bí mật cho USB
Trên cửa sổ Update Drive, bạn lựa chọn chế độ update bằng thư mục trên ổ đĩa rồi trỏ đường dẫn đến thư mục chứa bộ drive vừa mới chuẩn bị. Nhấn Next để tiếp tục.
Cách tạo phân vùng bí mật cho USB
Chờ trong giây lát để hệ thống cập nhật lại driver cho ổ USB này.
Trên hệ thống Windows 7, Một tin nhắn cảnh báo cập nhập driver sẽ xuất hiện. Bỏ qua tin nhắn này và kích vào ‘Yes’. Hệ thống sẽ bắt đầu cài đặt driver và đưa ra cảnh báo khác, tiếp tục bỏ qua cảnh báo đó và chọn ‘Install this driver software anyway’.
Cách tạo phân vùng bí mật cho USB
Bước 5
Sau khi quá trình cập nhật driver mới cho USB hoàn tất, bạn vào phần Disk Management, bạn sẽ thấy USB của bạn được nhận diện như một ổ cứng. Từ đây bạn có thể tiến hành phân vùng để chia ổ USB thành nhiều ổ nhỏ tùy theo dung lượng.
Cách tạo phân vùng bí mật cho USB
Từ giờ, bạn chỉ có thể thấy nhiều hơn 1 phân vùng khi cắm vào máy bạn đã thực hiện thao tác cập nhật driver. Còn khi cắm USB vào các máy khác thì bạn sẽ chỉ thấy phân vùng đầu tiên mà thôi.
Theo Genk.vnCach tao phan vung bi mat cho USB


Buoc 1


Cam USB vao may tinh, kich chuot phai vao My Computer va chon Manage.
Cach tao phan vung bi mat cho USB
Tren cua so Computer Management, ban click chuot vao Device Manager o khung ben trai, lap tuc khung ben phai se liet ke nhung thiet bi da ket noi voi may tinh cua ban.
Cach tao phan vung bi mat cho USB
O khung ben phai ban bam so muc DiskDrives de xem danh sach cac o dia da ket noi voi may tinh, tai day ban se thay o USB cua minh da cam vao may luc nay. Bam chuot phai va chon Properties.
Cach tao phan vung bi mat cho USB
Buoc 2
Trong cua so Properties, chuyen sang the Details, o truong Property ban chon Device Instance Path tren Windows Vista/7 hoac Device Instance ld doi voi Windows XP, sau do tien hanh copy dong ky tu trong phan Value ben duoi.
Cach tao phan vung bi mat cho USB
Dong cua so Properties lai.
Buoc 3
Bay gio quay lai goi tap tin da download ben tren, tien hanh giai nen ra ban se thay trong thu muc co mot tap tin la cfadisk.inf.
Cach tao phan vung bi mat cho USB
Ban co the mo tap tin nay bang Notepad tren Windows hoac mot ung dung chuyen nghiep khac nhu Notepad++ hoac EditPlus de thao tac chinh xac hon. Trong tap tin cfadisk.inf ban tim den dong thu 26, tien hanh thay doan device_instance_id_goes_here bang chuoi ky tu copy duoc ben tren.
Cach tao phan vung bi mat cho USB
Roi luu tap tin lai.
Buoc 4
Bay gio quay tro lai cua so Device Manager, nhap phai chuot vao o USB da ket noi vao chon Update Drive.
Cach tao phan vung bi mat cho USB
Tren cua so Update Drive, ban lua chon che do update bang thu muc tren o dia roi tro duong dan den thu muc chua bo drive vua moi chuan bi. Nhan Next de tiep tuc.
Cach tao phan vung bi mat cho USB
Cho trong giay lat de he thong cap nhat lai driver cho o USB nay.
Tren he thong Windows 7, Mot tin nhan canh bao cap nhap driver se xuat hien. Bo qua tin nhan nay va kich vao ‘Yes’. He thong se bat dau cai dat driver va dua ra canh bao khac, tiep tuc bo qua canh bao do va chon ‘Install this driver software anyway’.
Cach tao phan vung bi mat cho USB
Buoc 5
Sau khi qua trinh cap nhat driver moi cho USB hoan tat, ban vao phan Disk Management, ban se thay USB cua ban duoc nhan dien nhu mot o cung. Tu day ban co the tien hanh phan vung de chia o USB thanh nhieu o nho tuy theo dung luong.
Cach tao phan vung bi mat cho USB
Tu gio, ban chi co the thay nhieu hon 1 phan vung khi cam vao may ban da thuc hien thao tac cap nhat driver. Con khi cam USB vao cac may khac thi ban se chi thay phan vung dau tien ma thoi.
Theo Genk.vn

Cách tạo phân vùng bí mật cho USB

Bước 1
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá