Cách chạy PowerShell 2 và 3 đồng thời trên Windows 8

Hệ điều hành Windows 8 xuất hiện kèm theo phiên bản PowerShell thứ 3. Nhưng có lẽ trong khi sử dụng, bạn sẽ nhận thấy nhiều script của phiên bản 2 bị lỗi trên phiên bản mới.


Bài viết sẽ hướng dẫn người dùng quay trở lại phiên bản 2 trong khi không bị mất đi phiên bản 3.

Khởi chạy PowerShell 3

Do được cài đặt mặc định nên ta không phải thao tác gì đặc biệt, chỉ cần chuyển sang màn hình Start Screen, gõ PowerShell và nhấn Enter. Xem số phiên bản bằng cách sử dụng biến đặc biệt $PSVersionTable.

Cách chạy PowerShell 2 và 3 đồng thời trên Windows 8

Khởi chạy PowerShell 2

Một điều tuyệt vời ở Windows 8 là Microsoft đã để nguyên engine PowerShell 2. Điều này có nghĩa là ta có thể dễ dàng truy cập nó. Để bắt đầu, tạo một biểu tượng tắt mới trên màn hình desktop.

version 2

Thư mục PowerShell được đẩy vào đường dẫn lúc khởi động hệ thống vì thế người dùng có thể tham chiếu file exe theo tên và nhập thêm thông số phiên bản, sau đó kích Next.

PowerShell –Version 2

shortchut

Đặt tên biểu tượng tắt PowerShell 2 và nhấn Finish.

powershell 2

Nếu kích đúp vào biểu tượng tắt mới và kiểm tra phiên bản PowerShell bằng $SPVersionTable, người dùng sẽ thấy rằng chương trình bây giờ thuộc phiên bản 2.

kiểm tra phiên bản

Đó là tất cả các bước phải làm. Chúc các bạn thành công!

Theo Quản Trị Mạng
Cach chay PowerShell 2 va 3 dong thoi tren Windows 8


He dieu hanh Windows 8 xuat hien kem theo phien ban PowerShell thu 3. Nhung co le trong khi su dung, ban se nhan thay nhieu script cua phien ban 2 bi loi tren phien ban moi.


Bai viet se huong dan nguoi dung quay tro lai phien ban 2 trong khi khong bi mat di phien ban 3.

Khoi chay PowerShell 3

Do duoc cai dat mac dinh nen ta khong phai thao tac gi dac biet, chi can chuyen sang man hinh Start Screen, go PowerShell va nhan Enter. Xem so phien ban bang cach su dung bien dac biet $PSVersionTable.

Cach chay PowerShell 2 va 3 dong thoi tren Windows 8

Khoi chay PowerShell 2

Mot dieu tuyet voi o Windows 8 la Microsoft da de nguyen engine PowerShell 2. Dieu nay co nghia la ta co the de dang truy cap no. De bat dau, tao mot bieu tuong tat moi tren man hinh desktop.

version 2

Thu muc PowerShell duoc day vao duong dan luc khoi dong he thong vi the nguoi dung co the tham chieu file exe theo ten va nhap them thong so phien ban, sau do kich Next.

PowerShell –Version 2

shortchut

Dat ten bieu tuong tat PowerShell 2 va nhan Finish.

powershell 2

Neu kich dup vao bieu tuong tat moi va kiem tra phien ban PowerShell bang $SPVersionTable, nguoi dung se thay rang chuong trinh bay gio thuoc phien ban 2.

kiem tra phien ban

Do la tat ca cac buoc phai lam. Chuc cac ban thanh cong!

Theo Quan Tri Mang

Cách chạy PowerShell 2 và 3 đồng thời trên Windows 8

Hệ điều hành Windows 8 xuất hiện kèm theo phiên bản PowerShell thứ 3. Nhưng có lẽ trong khi sử dụng, bạn sẽ nhận thấy nhiều script của phiên bản 2 bị lỗi trên phiên bản mới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá