Một số mẹo đơn giản để đối phó với Malware

Malware dường như ngày càng trở nên thông minh và gây ra những hậu quả khôn lường hơn trước. Cài đặt các công cụ phát hiện malware (MalwareBytes, HiJackThis, ComboFix…) trên máy tính là công việc không hề thừa.


Nhưng trong một vài trường hợp, vì nhiều lý do (bị chặn bởi chính malware) những công cụ này có thể gặp trục trặc khi khởi chạy. Lúc này người sử dụng có thể tham khảo một số giải pháp dưới đây.

1. Malware đang chặn tên các ứng dụng đặc biệt

Do nhiều công cụ phần mềm phổ biến có tên file cố định không đổi nên chúng có thể bị chặn bởi malware. Khi đó, hãy thử thay đổi tên file thực thi ứng dụng từ (ví dụ với MalwareBytes) “mbam.exe” thành “virus.com”

Đôi khi phương pháp này sẽ hoạt động và người dùng có thể khởi chạy ứng dụng như một file dotcom độc. Hãy thiết lập lại tên file như cũ khi thực hiện xong.

2. Malware đang chặn tất cả các ứng dụng

Điều phổ biến là malware chặn hết các ứng dụng (và thông báo máy đã bị nhiễm trong khi bản thân nó là nguồn lây nhiễm). Hãy thử log off tài khoản người dùng hiện tại. Bây giờ, log in lại và nhấn Ctrl + Alt + Del. Cửa sổ Task Manager hiện ra. Nếu đã biết những tên file không phải file độc ta có thể dễ dàng xác định malware vì chúng thường có tên dài từ 8 đến 14 ký tự (ví dụ như fjh2efhn9.exe). Hãy kết thúc process và tìm tới file gốc và xóa nó. Khi nguồn lây nhiễm chính đã bị triệt tiêu, hãy tải và chạy một công cụ như MalwareBytes để dọn sạch các file và các registry còn sót lại.

Nhưng trong một số trường hợp, malware có thể chặn cửa sổ Task Manager. Lúc này hãy tháo ổ cứng ra và dọn sạch nguồn lây nhiễm bằng cách gắn ngoài vào một máy tính khác và sử dụng các công cụ diệt malware trên máy tính đó.

3. Malware làm hỏng file đuôi exe

Nếu khi khởi chạy một file thực thi và nhận được một hộp thoại ‘open file type with’ thì điều đó có nghĩa là malware đã gỡ bỏ hoặc thay đổi registry dạy Windows cách mở các file thực thi. Sau đây là cách sửa lỗi registry để khắc phục vấn đề này. Mở notepad và gõ hoặc copy đoạn registry sau:

[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
@=”exefile”
“Content Type”=”application/x-msdownload”
[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\PersistentHandler]
@=”{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@=”Application”
“EditFlags”=hex:38,07,00,00
“TileInfo”=”prop:FileDescription;Company;FileVersion”
“InfoTip”=”prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@=”%1″
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
“EditFlags”=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@=”\”%1\” %*”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@=”\”%1\” %*”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@=”{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PEAnalyser]
@=”{09A63660-16F9-11d0-B1DF-004F56001CA7}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps]
@=”{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@=”{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}”

Lưu file dưới tên “Exe-fix.reg” và chạy file. Nó sẽ khôi phục lại hoạt động cho các file thực thi.

4. Nhiều biến thể của malware có thể làm ẩn tất cả các file trên máy tính

Có một câu lệnh đơn giản người sử dụng có thể dùng để làm hiện lên các file này. Mở command prompt: Start -> Run -> cmd và ấn enter. Nhập câu lệnh attrib -h C:*.*/s/d. Câu lệnh sẽ làm hiện tất cả các file và thư mục trong ổ C. Lặp lại câu lệnh và thay C bằng tên ổ đĩa khác. Gõ attrib /? để xem tất cả các lựa chọn.

Malware không những làm ẩn các file trên máy tính mà còn di chuyển các item trong Start Menu. Các item trong Start Menu thường bị di chuyển vào thư mục temp của người sử dụng. Hãy gõ %temp% trên thanh tiêu đề để vào thư mục này. Thường các item bị đẩy vào cùng một thư mục bắt đầu với chữ “S” hoặc “SE”. Tìm tới các thư mục đó người sử dụng có thể tìm thấy các item và đặt chúng về vị trí cũ.

Malware luôn không ngừng biến đổi và làm mọi cách để ngăn chặn người dùng gỡ bỏ chúng. Do đó, người dùng nên thường xuyên cập nhật các công cụ diệt malware để chiếc máy tính của mình luôn an toàn và thông suốt. Bên cạnh đó, các phương pháp thủ công cũng là giải pháp không tồi trong nhiều trường hợp nếu người sử dụng có kiến thức về hệ thống.

Theo Quản Trị Mạng
Mot so meo don gian de doi pho voi Malware


Malware duong nhu ngay cang tro nen thong minh va gay ra nhung hau qua khon luong hon truoc. Cai dat cac cong cu phat hien malware (MalwareBytes, HiJackThis, ComboFix…) tren may tinh la cong viec khong he thua.


Nhung trong mot vai truong hop, vi nhieu ly do (bi chan boi chinh malware) nhung cong cu nay co the gap truc trac khi khoi chay. Luc nay nguoi su dung co the tham khao mot so giai phap duoi day.

1. Malware dang chan ten cac ung dung dac biet

Do nhieu cong cu phan mem pho bien co ten file co dinh khong doi nen chung co the bi chan boi malware. Khi do, hay thu thay doi ten file thuc thi ung dung tu (vi du voi MalwareBytes) “mbam.exe” thanh “virus.com”

Doi khi phuong phap nay se hoat dong va nguoi dung co the khoi chay ung dung nhu mot file dotcom doc. Hay thiet lap lai ten file nhu cu khi thuc hien xong.

2. Malware dang chan tat ca cac ung dung

Dieu pho bien la malware chan het cac ung dung (va thong bao may da bi nhiem trong khi ban than no la nguon lay nhiem). Hay thu log off tai khoan nguoi dung hien tai. Bay gio, log in lai va nhan Ctrl + Alt + Del. Cua so Task Manager hien ra. Neu da biet nhung ten file khong phai file doc ta co the de dang xac dinh malware vi chung thuong co ten dai tu 8 den 14 ky tu (vi du nhu fjh2efhn9.exe). Hay ket thuc process va tim toi file goc va xoa no. Khi nguon lay nhiem chinh da bi triet tieu, hay tai va chay mot cong cu nhu MalwareBytes de don sach cac file va cac registry con sot lai.

Nhung trong mot so truong hop, malware co the chan cua so Task Manager. Luc nay hay thao o cung ra va don sach nguon lay nhiem bang cach gan ngoai vao mot may tinh khac va su dung cac cong cu diet malware tren may tinh do.

3. Malware lam hong file duoi exe

Neu khi khoi chay mot file thuc thi va nhan duoc mot hop thoai ‘open file type with’ thi dieu do co nghia la malware da go bo hoac thay doi registry day Windows cach mo cac file thuc thi. Sau day la cach sua loi registry de khac phuc van de nay. Mo notepad va go hoac copy doan registry sau:

[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
@=”exefile”
“Content Type”=”application/x-msdownload”
[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\PersistentHandler]
@=”{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@=”Application”
“EditFlags”=hex:38,07,00,00
“TileInfo”=”prop:FileDescription;Company;FileVersion”
“InfoTip”=”prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@=”%1″
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
“EditFlags”=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@=”\”%1\” %*”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@=”\”%1\” %*”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@=”{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PEAnalyser]
@=”{09A63660-16F9-11d0-B1DF-004F56001CA7}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps]
@=”{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@=”{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}”

Luu file duoi ten “Exe-fix.reg” va chay file. No se khoi phuc lai hoat dong cho cac file thuc thi.

4. Nhieu bien the cua malware co the lam an tat ca cac file tren may tinh

Co mot cau lenh don gian nguoi su dung co the dung de lam hien len cac file nay. Mo command prompt: Start -> Run -> cmd va an enter. Nhap cau lenh attrib -h C:*.*/s/d. Cau lenh se lam hien tat ca cac file va thu muc trong o C. Lap lai cau lenh va thay C bang ten o dia khac. Go attrib /? de xem tat ca cac lua chon.

Malware khong nhung lam an cac file tren may tinh ma con di chuyen cac item trong Start Menu. Cac item trong Start Menu thuong bi di chuyen vao thu muc temp cua nguoi su dung. Hay go %temp% tren thanh tieu de de vao thu muc nay. Thuong cac item bi day vao cung mot thu muc bat dau voi chu “S” hoac “SE”. Tim toi cac thu muc do nguoi su dung co the tim thay cac item va dat chung ve vi tri cu.

Malware luon khong ngung bien doi va lam moi cach de ngan chan nguoi dung go bo chung. Do do, nguoi dung nen thuong xuyen cap nhat cac cong cu diet malware de chiec may tinh cua minh luon an toan va thong suot. Ben canh do, cac phuong phap thu cong cung la giai phap khong toi trong nhieu truong hop neu nguoi su dung co kien thuc ve he thong.

Theo Quan Tri Mang

Một số mẹo đơn giản để đối phó với Malware

Malware dường như ngày càng trở nên thông minh và gây ra những hậu quả khôn lường hơn trước. Cài đặt các công cụ phát hiện malware (MalwareBytes, HiJackThis, ComboFix…) trên máy tính là công việc không hề thừa.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá