Phục hồi file đã xóa chỉ với 5 phút

Nếu lỡ tay xoá mất những file văn bản quan trọng trong máy tính của mình, bạn có biết cách phục hồi lại nó dù rằng đến cả “thùng rác” cũng không còn dấu vết?


Nếu đang sử dụng Windows 7/Windows Vista và có bật sẵn chức năng System Restore thì bạn có thể sử dụng tính năng Previous Version để làm việc này mà không cần phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào khác.

Nếu chưa có, bạn hãy bật chức năng System Restore

Tính năng Previous Version chỉ hoạt động khi bạn đã bật chức năng System Restore , nếu bạn chưa bật chức năng này, hãy thực hiện như sau: Bấm chuột phải vào biểu tượng My Computer trên màn hình desktop hay trong menu Start rồi chọn Properties.

- Từ cửa sổ System vừa xuất hiện, bạn bấm vào liên kết System protection.

- Một cửa sổ có tên là System Properties xuất hiện, bạn chọn thẻ System Protection rồi bấm vào nút Configure. Một cửa sổ xuất hiện, tại đây, bạn đánh dấu chọn vào ô Restore system settings and previous version of files. Sau cùng bấm OK để xác nhận.

Và sau đây là những gì mà Previous Versions có thể làm được.

Định hình những tùy chọn khôi phục

Chọn tùy chọn “Restore system settings and previous versions of files”. Sử dụng thanh trượt ở phần cuối của hộp thoại để bạn chỉnh được mức dung lượng tối đa của ổ cứng dành ra cho việc lưu trữ các Previous Versions. Click vào nút 'OK’ khi bạn đã hoàn thành.

Tạo điểm khôi phục

Windows sẽ tự động thiết lập những Restore Point và lưu vào những phiên bản khác nhau của các file. Bắt đầu click vào nút “Create” trong mục System Properties. Nhập một cái tên cho điểm lưu trữ đầu tiên trước khi nhấn “Create” – chú ý rằng Restore Point sẽ được tạo ra với ngày và thời gian hiện tại.

Hoàn thành việc khôi phục hệ thống

Bạn có thể phải chờ một chút trong khi điểm lưu trữ hệ thống được thiết lập, phụ thuộc vào dung lượng dữ liệu đã được lưu trữ trên phần cứng máy của bạn. Khi hoàn thành, click vào “Close” để hoàn thành quá trình sao chép. Rồi bạn có thể đóng của sổ System Properties và Control Panel.

Truy cập những phiên bản trước đó

Nếu bạn phát hiện ra bạn đã tạo ra và lưu những thay đổi không mong muốn đến tài liệu, nhấn chuột phải vào đó và lựa chọn tùy chọn “Restore previous versions”. Ngoài ra, bạn có thể click chuột phải vào một tập tin và chọn “Properties” từ menu ngữ cảnh trước khi di chuyển đến tab Previous Versions.

Kiểm tra nội dung tập tin

Một danh mục những phiên bản trước của file được lựa chọn sẽ được hiển thị, sau đó bạn có thể chọn file nào bạn muốn lấy lại, click “Open” để kiểm tra những nội dụng của tài liệu cụ thể. Xem xét danh mục cho đến khi bạn xác định được phiên bản mà bạn muốn khôi phục.

Khôi phục phiên bản trước đó

Khi bạn đã quyết định được tập tin nào bạn quan tâm, click vào “Restore”. Chú ý đến tin nhắn cảnh báo xuất hiện giải thích rằng tiếp tục sẽ chèn lên bất cứ tập tin nào đang tồn tại, và rồi nhấn nút “Restore” nếu bạn sẵn sàng tiếp tục. Khi quá trình này kết thúc, click vào 'OK’.

Tạo bản sao

Để tránh việc phải chèn lên một file đang tồn tại với file bạn đang khôi phục, tốt nhất là tạo ra một bản sao của phiên bản cũ hơn. Để làm được việc này, nhất nút “Copy”, chuyển đến folder bạn muốn sử dụng và rồi chọn “Copy” trở lại.

Phục hồi file đã xóa

Nếu bạn vô tình xóa đi một tập tin, click chuột phải vào folder mà nó được khôi phục và chọn “Restore previous version” từ danh mục xuất hiện. Sau đó bạn có thể click đúp vào một trong những phiên bản trước đó của folder đó và tạo một bản sao của tập tin bạn đang cố gắng để lấy lại.

Và đến thời điểm này, bạn đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi tất cả những gì bạn muốn đã được lấy lại.

Theo vnmedia
Phuc hoi file da xoa chi voi 5 phut


Neu lo tay xoa mat nhung file van ban quan trong trong may tinh cua minh, ban co biet cach phuc hoi lai no du rang den ca “thung rac” cung khong con dau vet?


Neu dang su dung Windows 7/Windows Vista va co bat san chuc nang System Restore thi ban co the su dung tinh nang Previous Version de lam viec nay ma khong can phai cai dat them bat cu phan mem nao khac.

Neu chua co, ban hay bat chuc nang System Restore

Tinh nang Previous Version chi hoat dong khi ban da bat chuc nang System Restore , neu ban chua bat chuc nang nay, hay thuc hien nhu sau: Bam chuot phai vao bieu tuong My Computer tren man hinh desktop hay trong menu Start roi chon Properties.

- Tu cua so System vua xuat hien, ban bam vao lien ket System protection.

- Mot cua so co ten la System Properties xuat hien, ban chon the System Protection roi bam vao nut Configure. Mot cua so xuat hien, tai day, ban danh dau chon vao o Restore system settings and previous version of files. Sau cung bam OK de xac nhan.

Va sau day la nhung gi ma Previous Versions co the lam duoc.

Dinh hinh nhung tuy chon khoi phuc

Chon tuy chon “Restore system settings and previous versions of files”. Su dung thanh truot o phan cuoi cua hop thoai de ban chinh duoc muc dung luong toi da cua o cung danh ra cho viec luu tru cac Previous Versions. Click vao nut 'OK’ khi ban da hoan thanh.

Tao diem khoi phuc

Windows se tu dong thiet lap nhung Restore Point va luu vao nhung phien ban khac nhau cua cac file. Bat dau click vao nut “Create” trong muc System Properties. Nhap mot cai ten cho diem luu tru dau tien truoc khi nhan “Create” – chu y rang Restore Point se duoc tao ra voi ngay va thoi gian hien tai.

Hoan thanh viec khoi phuc he thong

Ban co the phai cho mot chut trong khi diem luu tru he thong duoc thiet lap, phu thuoc vao dung luong du lieu da duoc luu tru tren phan cung may cua ban. Khi hoan thanh, click vao “Close” de hoan thanh qua trinh sao chep. Roi ban co the dong cua so System Properties va Control Panel.

Truy cap nhung phien ban truoc do

Neu ban phat hien ra ban da tao ra va luu nhung thay doi khong mong muon den tai lieu, nhan chuot phai vao do va lua chon tuy chon “Restore previous versions”. Ngoai ra, ban co the click chuot phai vao mot tap tin va chon “Properties” tu menu ngu canh truoc khi di chuyen den tab Previous Versions.

Kiem tra noi dung tap tin

Mot danh muc nhung phien ban truoc cua file duoc lua chon se duoc hien thi, sau do ban co the chon file nao ban muon lay lai, click “Open” de kiem tra nhung noi dung cua tai lieu cu the. Xem xet danh muc cho den khi ban xac dinh duoc phien ban ma ban muon khoi phuc.

Khoi phuc phien ban truoc do

Khi ban da quyet dinh duoc tap tin nao ban quan tam, click vao “Restore”. Chu y den tin nhan canh bao xuat hien giai thich rang tiep tuc se chen len bat cu tap tin nao dang ton tai, va roi nhan nut “Restore” neu ban san sang tiep tuc. Khi qua trinh nay ket thuc, click vao 'OK’.

Tao ban sao

De tranh viec phai chen len mot file dang ton tai voi file ban dang khoi phuc, tot nhat la tao ra mot ban sao cua phien ban cu hon. De lam duoc viec nay, nhat nut “Copy”, chuyen den folder ban muon su dung va roi chon “Copy” tro lai.

Phuc hoi file da xoa

Neu ban vo tinh xoa di mot tap tin, click chuot phai vao folder ma no duoc khoi phuc va chon “Restore previous version” tu danh muc xuat hien. Sau do ban co the click dup vao mot trong nhung phien ban truoc do cua folder do va tao mot ban sao cua tap tin ban dang co gang de lay lai.

Va den thoi diem nay, ban da co the tho phao nhe nhom, boi tat ca nhung gi ban muon da duoc lay lai.

Theo vnmedia

Phục hồi file đã xóa chỉ với 5 phút

Nếu lỡ tay xoá mất những file văn bản quan trọng trong máy tính của mình, bạn có biết cách phục hồi lại nó dù rằng đến cả “thùng rác” cũng không còn dấu vết?
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá