Cách xác định địa chỉ IP trên máy tính

Địa chỉ IP (hay địa chỉ giao thức Internet) dùng để nhận dạng máy tính trong mạng và những thiết bị trong một mạng. Khi các máy tính truyền thông với nhau trên Internet hay một mạng nội bộ, chúng gửi thông tin cho địa chỉ IP của nhau.


Một máy tính được xác định trên mạng thông qua hai loại địa chỉ: Địa chỉ IP riêng (private IP) và địa chỉ IP công cộng (public IP). Bạn sẽ cần địa chỉ IP nếu đang làm chủ phần mềm server và các máy khách sẽ cần địa chỉ IP máy tính của bạn để kết nối với server.

Địa chỉ IP công cộng và địa chỉ IP riêng

Các địa chỉ IP có thể là địa chỉ công cộng hoặc địa chỉ riêng. Địa chỉ IP công cộng là địa chỉ khả dụng trên Internet, trong khi địa chỉ riêng thì không. Ví dụ như, trong một mạng nhà thông thường, router có một địa chỉ IP công cộng sử dụng được trên Internet. Máy tính, smartphone, những thiết bị chơi game và các thiết bị khác kết nối với router đều có những địa chỉ IP riêng của mình. Router đóng vai trò trung gian chuyển tiếp lưu lượng tới các địa chỉ IP nội bộ mà thiết bị được yêu cầu. Toàn bộ thiết bị trong mạng nhà kết nối với Internet chỉ qua một địa chỉ IP công cộng duy nhất.

Giả sử ta đang kết nối vào một router sử dụng kỹ thuật phiên dịch địa chỉ mạng (NAT) thì có hai địa chỉ IP cần quan tâm. Địa chỉ IP của máy tính là địa chỉ IP riêng, có thể bắt đầu bằng 192.168.x.x. Đây là dải địa chỉ IP được cấp phát riêng cho các mạng riêng tư. Ta cũng có một địa chỉ IP công cộng được dùng để giao tiếp với những máy tính khác ngoài Internet.

Cách xác định địa chỉ IP trên máy tính

Ví dụ như, nếu người dùng đang làm chủ (host) một server trên máy tính, mọi người trên Internet sẽ cần địa chỉ IP công cộng từ router người dùng để kết nối với server. Nhưng, những người dùng trong cùng mạng nội bộ thì chỉ cần địa chỉ IP cục bộ từ máy đích để giao tiếp.

Nếu máy tính được kết nối trực tiếp tới Internet mà không có router trung gian nào thì địa chỉ IP của máy là một địa chỉ IP công cộng.

Tìm địa chỉ IP riêng

Để tìm địa chỉ IP của máy trên Windows, mở Control Panel và chọn View network status and tasks.

Cách xác định địa chỉ IP trên máy tính

Kích vào tên kết nối Internet để xem trạng thái kết nối.

Cách xác định địa chỉ IP trên máy tính

Kích vào Details trong cửa sổ trạng thái.

Cách xác định địa chỉ IP trên máy tính

Ta sẽ thấy một địa chỉ IP được liệt kế trong cửa sổ thông tin chi tiết của kết nối. Hãy tìm trường IPv4 Address.

Cách xác định địa chỉ IP trên máy tính

Một cách khác để xác định địa chỉ IP trong Windows là sử dụng câu lệnh ipconfig trong cửa sổ lệnh. Ta sẽ thấy địa chỉ IP ở hàng IPv4 Address dưới tên kết nối.

Cách xác định địa chỉ IP trên máy tính

Tìm địa chỉ IP công cộng

Cách dễ dàng nhất để tìm địa chỉ IP công cộng là “hỏi” một website, do website đó nhìn máy tính dưới địa chỉ IP công cộng và có thể nói cho người dùng. Chẳng hạn như, ta có thể tìm kiếm cụm từ “what is my ip” hoặc “what is my ip address” trên Google. Google sẽ hiển thị địa chỉ IP công cộng.

Cách xác định địa chỉ IP trên máy tính

Ta cũng có thể truy cập trang quản trị của router để tìm thông tin này. Trang này hiển thị địa chỉ IP công cộng và những thông tin khác về kết nối Internet. Những router khác nhau có bố cục trang quản trị khác nhau và địa chỉ IP cục bộ khác nhau.

Cách xác định địa chỉ IP trên máy tính

Không giống như địa chỉ đường, các địa chỉ IP không cần cố định. Nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể định kỳ gán cho bạn một địa chỉ IP mới giống như việc router có thể thường xuyên gán

Theo quantrimang
Cach xac dinh dia chi IP tren may tinh


Dia chi IP (hay dia chi giao thuc Internet) dung de nhan dang may tinh trong mang va nhung thiet bi trong mot mang. Khi cac may tinh truyen thong voi nhau tren Internet hay mot mang noi bo, chung gui thong tin cho dia chi IP cua nhau.


Mot may tinh duoc xac dinh tren mang thong qua hai loai dia chi: Dia chi IP rieng (private IP) va dia chi IP cong cong (public IP). Ban se can dia chi IP neu dang lam chu phan mem server va cac may khach se can dia chi IP may tinh cua ban de ket noi voi server.

Dia chi IP cong cong va dia chi IP rieng

Cac dia chi IP co the la dia chi cong cong hoac dia chi rieng. Dia chi IP cong cong la dia chi kha dung tren Internet, trong khi dia chi rieng thi khong. Vi du nhu, trong mot mang nha thong thuong, router co mot dia chi IP cong cong su dung duoc tren Internet. May tinh, smartphone, nhung thiet bi choi game va cac thiet bi khac ket noi voi router deu co nhung dia chi IP rieng cua minh. Router dong vai tro trung gian chuyen tiep luu luong toi cac dia chi IP noi bo ma thiet bi duoc yeu cau. Toan bo thiet bi trong mang nha ket noi voi Internet chi qua mot dia chi IP cong cong duy nhat.

Gia su ta dang ket noi vao mot router su dung ky thuat phien dich dia chi mang (NAT) thi co hai dia chi IP can quan tam. Dia chi IP cua may tinh la dia chi IP rieng, co the bat dau bang 192.168.x.x. Day la dai dia chi IP duoc cap phat rieng cho cac mang rieng tu. Ta cung co mot dia chi IP cong cong duoc dung de giao tiep voi nhung may tinh khac ngoai Internet.

Cach xac dinh dia chi IP tren may tinh

Vi du nhu, neu nguoi dung dang lam chu (host) mot server tren may tinh, moi nguoi tren Internet se can dia chi IP cong cong tu router nguoi dung de ket noi voi server. Nhung, nhung nguoi dung trong cung mang noi bo thi chi can dia chi IP cuc bo tu may dich de giao tiep.

Neu may tinh duoc ket noi truc tiep toi Internet ma khong co router trung gian nao thi dia chi IP cua may la mot dia chi IP cong cong.

Tim dia chi IP rieng

De tim dia chi IP cua may tren Windows, mo Control Panel va chon View network status and tasks.

Cach xac dinh dia chi IP tren may tinh

Kich vao ten ket noi Internet de xem trang thai ket noi.

Cach xac dinh dia chi IP tren may tinh

Kich vao Details trong cua so trang thai.

Cach xac dinh dia chi IP tren may tinh

Ta se thay mot dia chi IP duoc liet ke trong cua so thong tin chi tiet cua ket noi. Hay tim truong IPv4 Address.

Cach xac dinh dia chi IP tren may tinh

Mot cach khac de xac dinh dia chi IP trong Windows la su dung cau lenh ipconfig trong cua so lenh. Ta se thay dia chi IP o hang IPv4 Address duoi ten ket noi.

Cach xac dinh dia chi IP tren may tinh

Tim dia chi IP cong cong

Cach de dang nhat de tim dia chi IP cong cong la “hoi” mot website, do website do nhin may tinh duoi dia chi IP cong cong va co the noi cho nguoi dung. Chang han nhu, ta co the tim kiem cum tu “what is my ip” hoac “what is my ip address” tren Google. Google se hien thi dia chi IP cong cong.

Cach xac dinh dia chi IP tren may tinh

Ta cung co the truy cap trang quan tri cua router de tim thong tin nay. Trang nay hien thi dia chi IP cong cong va nhung thong tin khac ve ket noi Internet. Nhung router khac nhau co bo cuc trang quan tri khac nhau va dia chi IP cuc bo khac nhau.

Cach xac dinh dia chi IP tren may tinh

Khong giong nhu dia chi duong, cac dia chi IP khong can co dinh. Nha cung cap dich vu Internet co the dinh ky gan cho ban mot dia chi IP moi giong nhu viec router co the thuong xuyen gan

Theo quantrimang

Cách xác định địa chỉ IP trên máy tính

Địa chỉ IP (hay địa chỉ giao thức Internet) dùng để nhận dạng máy tính trong mạng và những thiết bị trong một mạng. Khi các máy tính truyền thông với nhau trên Internet hay một mạng nội bộ, chúng gửi thông tin cho địa chỉ IP của nhau.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá