Cách tìm và loại bỏ các virut giả mạo

Hiện nay vấn nạn virut đang là mối lo ngay cả đối với các chuyên viên IT. Trong khi các công ty bảo mật cố gắng phát triển sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn thì ở phía bên kia, các thành phần xấu lại càng tinh vi hơn. Các dạng lây nhiễm virut đã đa dạng hơn so với trước kia và đáng nói đến chính là các biển quảng cáo giảo mạo thông báo máy tính bị nhiễm virut, ngay lập tức những dòng thông báo này gây nên nỗi hoang mang cho những người dùng không chuyên khi họ truy cập vào các trang web trên mạng.


Khi gặp những thông báo dạng này, đa số chúng đều bắt mắt và được thiết kế khá giống với các cửa sổ báo lỗi của Windows, nếu người dùng không biết thì sẽ dễ dàng nhấn chuột vào đấy. Khi đó mã độc sẽ được lây lang vào máy tính của người đó. Mục đích của người tạo ra các quảng cáo đó không chỉ đơn thuần là phát tán virut mà còn âm thầm xây dựng một cuộc tấn công mạng vào một website nào đó vô tình bạn sẽ trở thành tội phạm. Hãy ngăn chặn điều này bằng phần mềm Fake Antivirus Remover, một sản phẩm của Trend Micro.
Bạn có thể download miễn phí Fake Antivirus Remover về tại đây.
Sau khi tải về tập tin zip, bạn có thể sử dụng một phần mềm giải nén bất kỳ như Winzip, Winrar hay 7Zip để giải nén, khi đó bạn sẽ được tập tin FakeAVRemover.exe và thư mục interface. Nhấp đúp chuột tập tin exe để bắt đầu sử dụng.
Cách tìm và loại bỏ các virut giả mạo
Sau khi đã khởi động ứng dụng, bạn sẽ thấy trên giao diện của bao gồm 4 thẻ . Trên thẻ Scan sẽ bao gồm các nút lệnh Scan All Processes, Scan Selected Processes và Scan a Window & Remove FakeAV. Bước đầu tiên là ta sẽ tiến hành quét toàn bộ các tiến trình để tìm ra virut đang âm thầm hoạt động trong hệ thống.
Cách tìm và loại bỏ các virut giả mạo
Chờ cho tiến trình quét kết thúc, thời gian quét nhanh hay chậm tùy thuộc vào số ứng dụng đang chạy nền trên Windows của bạn.
Cách tìm và loại bỏ các virut giả mạo
Ngay sau khi tiền trình quét kết thúc, bạn sẽ nhận được danh sách các tập tin hoặc khóa hệ thống mà phần mềm Fake Antivirus Remover cho là đã bị nhiễm. Đối với những tập tin hoặc khóa bạn đã chắc chắn bị nhiễm thì bạn đánh dấu check ở ô đằng trước rồi chọn Clearn để chuyển sang thẻ Quarantine.
Cách tìm và loại bỏ các virut giả mạo
Trên thẻ Quarantine, bạn có thể lựa chọn việc xóa bỏ tập tin hoặc khóa hệ thống bị nhiễm bằng nút lệnh Remove hay tiến hành phục hồi lại tập tin hoặc khóa hệ thống bị nhiễm đó bằng nút lệnh Restore.
Cách tìm và loại bỏ các virut giả mạo
Sau thao tác đó, phần mèm Fake Antivirus Remover sẽ tạo ra một tập tin logs để ghi nhận lại tiến trình làm việc. Bạn có thể xem các tiến trình đã làm việc trước đó trên thẻ Logs.
Cách tìm và loại bỏ các virut giả mạo
Phần mềm Fake Antivirus Remover không có nhiều thiết lập, trên thẻ Settings chỉ có duy nhấn thiết lập liên quan đến phần mềm là cập nhật phiên bản mới mà thôi.
Cách tìm và loại bỏ các virut giả mạo
Fake Antivirus Remover có thể sử dụng trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7 hay Windows 8, cả hệ thống 32-bit và 64-bit.
Theo Tin mớiCach tim va loai bo cac virut gia mao


Hien nay van nan virut dang la moi lo ngay ca doi voi cac chuyen vien IT. Trong khi cac cong ty bao mat co gang phat trien san pham cua minh ngay cang tot hon thi o phia ben kia, cac thanh phan xau lai cang tinh vi hon. Cac dang lay nhiem virut da da dang hon so voi truoc kia va dang noi den chinh la cac bien quang cao giao mao thong bao may tinh bi nhiem virut, ngay lap tuc nhung dong thong bao nay gay nen noi hoang mang cho nhung nguoi dung khong chuyen khi ho truy cap vao cac trang web tren mang.


Khi gap nhung thong bao dang nay, da so chung deu bat mat va duoc thiet ke kha giong voi cac cua so bao loi cua Windows, neu nguoi dung khong biet thi se de dang nhan chuot vao day. Khi do ma doc se duoc lay lang vao may tinh cua nguoi do. Muc dich cua nguoi tao ra cac quang cao do khong chi don thuan la phat tan virut ma con am tham xay dung mot cuoc tan cong mang vao mot website nao do vo tinh ban se tro thanh toi pham. Hay ngan chan dieu nay bang phan mem Fake Antivirus Remover, mot san pham cua Trend Micro.
Ban co the download mien phi Fake Antivirus Remover ve tai day.
Sau khi tai ve tap tin zip, ban co the su dung mot phan mem giai nen bat ky nhu Winzip, Winrar hay 7Zip de giai nen, khi do ban se duoc tap tin FakeAVRemover.exe va thu muc interface. Nhap dup chuot tap tin exe de bat dau su dung.
Cach tim va loai bo cac virut gia mao
Sau khi da khoi dong ung dung, ban se thay tren giao dien cua bao gom 4 the . Tren the Scan se bao gom cac nut lenh Scan All Processes, Scan Selected Processes va Scan a Window & Remove FakeAV. Buoc dau tien la ta se tien hanh quet toan bo cac tien trinh de tim ra virut dang am tham hoat dong trong he thong.
Cach tim va loai bo cac virut gia mao
Cho cho tien trinh quet ket thuc, thoi gian quet nhanh hay cham tuy thuoc vao so ung dung dang chay nen tren Windows cua ban.
Cach tim va loai bo cac virut gia mao
Ngay sau khi tien trinh quet ket thuc, ban se nhan duoc danh sach cac tap tin hoac khoa he thong ma phan mem Fake Antivirus Remover cho la da bi nhiem. Doi voi nhung tap tin hoac khoa ban da chac chan bi nhiem thi ban danh dau check o o dang truoc roi chon Clearn de chuyen sang the Quarantine.
Cach tim va loai bo cac virut gia mao
Tren the Quarantine, ban co the lua chon viec xoa bo tap tin hoac khoa he thong bi nhiem bang nut lenh Remove hay tien hanh phuc hoi lai tap tin hoac khoa he thong bi nhiem do bang nut lenh Restore.
Cach tim va loai bo cac virut gia mao
Sau thao tac do, phan mem Fake Antivirus Remover se tao ra mot tap tin logs de ghi nhan lai tien trinh lam viec. Ban co the xem cac tien trinh da lam viec truoc do tren the Logs.
Cach tim va loai bo cac virut gia mao
Phan mem Fake Antivirus Remover khong co nhieu thiet lap, tren the Settings chi co duy nhan thiet lap lien quan den phan mem la cap nhat phien ban moi ma thoi.
Cach tim va loai bo cac virut gia mao
Fake Antivirus Remover co the su dung tren Windows XP, Windows Vista, Windows 7 hay Windows 8, ca he thong 32-bit va 64-bit.
Theo Tin moi

Cách tìm và loại bỏ các virut giả mạo

Hiện nay vấn nạn virut đang là mối lo ngay cả đối với các chuyên viên IT. Trong khi các công ty bảo mật cố gắng phát triển sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn thì ở phía bên kia, các thành phần xấu lại càng tinh vi hơn. Các dạng lây nhiễm virut đã đa dạng hơn so với trước kia và đáng nói đến chính là các biển quảng cáo giảo mạo thông báo máy tính bị nhiễm virut, ngay lập tức những dòng thông báo này gây nên nỗi hoang mang cho những người dùng không chuyên khi họ truy cập vào các trang web trên mạng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá