Cách chống phân mảnh cho ổ cứng Windows XP

Sau một thời gian dài sử dụng máy tính, việc các tập tin được ghi, xóa nhiều lần hoặc thay đổi nội dung, kích thước nhiều lần sẽ làm cho dữ liệu lưu trữ trên ổ cứng máy tính bị phân mảnh và làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của máy tính. Khi dữ liệu bị phân mảnh, ổ cứng sẽ phải đọc các mảnh dữ liệu rời rạc, sắp xếp không có trật tự, đầu đọc phải di chuyển nhiều dẫn tới việc đọc, ghi bị chậm, làm cho tốc độ của quá trình tìm kiếm và truy cập dữ liệu trên ổ cứng bị ảnh hưởng.


Chống phân mảnh (Defragmenter) là quá trình sắp xếp lại dữ liệu trên ổ đĩa cứng máy tính để dữ liệu được liền mạch, giúp cải thiện tốc độ truy xuất dữ liệu.

Để chạy chương trình chống phân mảnh cho ổ cứng trên hệ điều hành Windows XP bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào My Computer, bạn bấm chuột phải vào phân vùng ổ C (hoặc phân vùng bạn muốn thực hiện chống phân mảnh) và chọn Properties.

Cách chống phân mảnh cho ổ cứng Windows XP
Bước 2: Xuất hiện cửa sổ Windows XP (C:) Properties (cửa sổ Properties của phân vùng cần thực hiện chống phân mảnh), bạn bấm chọn tab Tools và bấm chọn Defragment Now

Cách chống phân mảnh cho ổ cứng Windows XP
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Disk Defragmenter, bạn bấm chọn phân vùng ổ C (hoặc phân vùng bạn muốn thực hiện chống phân mảnh) và bấm chọn Defragment.

Cách chống phân mảnh cho ổ cứng Windows XP
Bước 4: Sau khi bấm chọn Defragment ở bước trên, chương trình sẽ thực hiện chống phân mảnh phân vùng ổ cứng đã chọn, quá trình này có thể mất nhiều thời gian. Khi xuất hiện bảng thông báo Disk Defragmenter như bên dưới thì quá trình chống phân mảnh đã kết thúc, bạn bấm Close đóng thông báo này lại.

Cách chống phân mảnh cho ổ cứng Windows XP
Lưu ý: Trong khi thực hiện chức năng này bạn nên dừng mọi hoạt động khác. Trường hợp bạn cần máy tính để sử dụng, để tránh ảnh hưởng đến công việc bạn có thể cho chạy chức năng này vào ban đêm.

 Theo Bkav
Cach chong phan manh cho o cung Windows XP


Sau mot thoi gian dai su dung may tinh, viec cac tap tin duoc ghi, xoa nhieu lan hoac thay doi noi dung, kich thuoc nhieu lan se lam cho du lieu luu tru tren o cung may tinh bi phan manh va lam anh huong den hieu suat hoat dong cua may tinh. Khi du lieu bi phan manh, o cung se phai doc cac manh du lieu roi rac, sap xep khong co trat tu, dau doc phai di chuyen nhieu dan toi viec doc, ghi bi cham, lam cho toc do cua qua trinh tim kiem va truy cap du lieu tren o cung bi anh huong.


Chong phan manh (Defragmenter) la qua trinh sap xep lai du lieu tren o dia cung may tinh de du lieu duoc lien mach, giup cai thien toc do truy xuat du lieu.

De chay chuong trinh chong phan manh cho o cung tren he dieu hanh Windows XP ban hay thuc hien theo huong dan sau:

Buoc 1: Vao My Computer, ban bam chuot phai vao phan vung o C (hoac phan vung ban muon thuc hien chong phan manh) va chon Properties.

Cach chong phan manh cho o cung Windows XP
Buoc 2: Xuat hien cua so Windows XP (C:) Properties (cua so Properties cua phan vung can thuc hien chong phan manh), ban bam chon tab Tools va bam chon Defragment Now

Cach chong phan manh cho o cung Windows XP
Buoc 3: Xuat hien cua so Disk Defragmenter, ban bam chon phan vung o C (hoac phan vung ban muon thuc hien chong phan manh) va bam chon Defragment.

Cach chong phan manh cho o cung Windows XP
Buoc 4: Sau khi bam chon Defragment o buoc tren, chuong trinh se thuc hien chong phan manh phan vung o cung da chon, qua trinh nay co the mat nhieu thoi gian. Khi xuat hien bang thong bao Disk Defragmenter nhu ben duoi thi qua trinh chong phan manh da ket thuc, ban bam Close dong thong bao nay lai.

Cach chong phan manh cho o cung Windows XP
Luu y: Trong khi thuc hien chuc nang nay ban nen dung moi hoat dong khac. Truong hop ban can may tinh de su dung, de tranh anh huong den cong viec ban co the cho chay chuc nang nay vao ban dem.

 Theo Bkav

Cách chống phân mảnh cho ổ cứng Windows XP

Sau một thời gian dài sử dụng máy tính, việc các tập tin được ghi, xóa nhiều lần hoặc thay đổi nội dung, kích thước nhiều lần sẽ làm cho dữ liệu lưu trữ trên ổ cứng máy tính bị phân mảnh và làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của máy tính. Khi dữ liệu bị phân mảnh, ổ cứng sẽ phải đọc các mảnh dữ liệu rời rạc, sắp xếp không có trật tự, đầu đọc phải di chuyển nhiều dẫn tới việc đọc, ghi bị chậm, làm cho tốc độ của quá trình tìm kiếm và truy cập dữ liệu trên ổ cứng bị ảnh hưởng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá