6 “mẹo” tăng tốc Firefox

Đầu tiên bạn cần mở Firefox lên và nhập about:config vào thanh địa chỉ của trình duyệt rồi nhấn Enter, một cảnh báo xuất hiện và bạn nhấn vào nút I’ll be careful, I promise! để vào trình thiết đặt.


6 “mẹo” tăng tốc Firefox

1. Tăng tần số chụp ảnh trong phiên duyệt web

Khi FireFox bị lỗi trong quá trình sử dụng, ở phiên làm việc tiếp theo, lúc trình duyệt khởi động lên sẽ mở ngay địa chỉ của website mà bạn đang làm việc trước đó. Sở dĩ làm được điều này là nhờ chức năng tự động “chụp hình nhanh” phiên làm việc của bạn để ghi lại địa chỉ, vị trí,…trên trình duyệt sau mỗi 10 giây.

Điều này tỏ ra rất hữu ích tuy nhiên đây cũng là nguyên nhân làm giảm tốc độ của Firefox vì cứ sau mỗi 10 giây thì nó phải thực hiện việc này một lần. Do đó ta có thể tăng tần số chụp màn hình lên một số lớn hơn qua đó sẽ giúp cho Firefox chạy nhanh hơn. Để điều chỉnh thông số này, đầu tiên bạn nhập vào khung kiếm(Filter) trong trình thiết đặt nội dung cụm từ browser.sessionstore.interval, sau đó bạn nhấn đôi chuột vào khóa này hoặc click phải chọn Modify. Hộp thoại Enter integer value, bạn nhập vào giá trị mà bạn muốn thay đổi, trong đó 1 giây tương đương với giá trị 1000(interval). Nhấn OK để hoàn tất.

2. Tăng tốc cài đặt Add-ons

Add-ons là một điểm mạnh đặc thù của FireFox và được phát triển, cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn khác nhau. Khi bạn thêm các Add-ons này thì cửa sổ cài đặt sẽ bị trì hoãn trong vài giây, sau đó tiến trình cài đặt mới bắt đầu. Việc trì hoãn này nhằm giúp bạn có thể đọc khuyến cáo và suy nghĩ kỹ trước khi quyết định cài đặt để đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống.

Tuy nhiên nếu bạn đã chắc chắn những gì mình cài đặt là hoàn toàn vô hại thì bạn hãy gỡ bỏ sự trì hoãn không cần thiết này để tăng tốc độ thực thi. Việc đầu tiên bạn cần làm là nhập vào khung Filter cụm security.dialog_enable_delay và click đôi chuột vào mục này để đổi giá trị lại về 0 là xong.

3. Hiển thị kết quả tìm kiếm trong thẻ mới

Khi bạn tìm kiếm bằng cách nhập vào thông tin ở khung tìm kiếm tích hợp trên Firefox thì kết quả sẽ được hiển thị lên thẻ hiện hành của trình duyệt. Điều đó đôi khi tạo nên những lỗi đáng tiếc khi thẻ hiện hành đang thực thi một tiến trình quan trọng nào đó như Upload chẳng hạn. Bạn hoàn toàn có thể chủ động chuyển kết quả hiển thị sang một thẻ mới bằng cách tìm đến khóa nội dung sau browser.search.openintab và thay đổi lại giá trị mặc định là true.

4. Giảm khả năng chiếm dụng Ram khi trình duyệt ở trạng thái minimize

Dung lượng bộ nhớ RAM mà Firefox sử dụng có thể được giảm thiểu đến mức tối đa, thậm chí là được giải phóng hoàn toàn khi ta thu nhỏ trình duyệt lại. Lúc đó trình duyệt chỉ sử dụng bộ nhớ ảo của hệ thống và nhường không gian bộ nhớ thực lại cho các ứng dụng khác. Để làm được điều đó bạn làm như sau: Đầu tiên bạn click phải lên vùng trống của trình thiết đặt, và chọn New >boolean. Tiếp theo bạn đặt tên cho khóa mới này là: config.trim_on_minimize và thiết đặt giá trị cho khóa là True.

5. Giới hạn thời gian ghi nhớ History

Mặc định Firefox sẽ lưu trữ lịch sử lướt web trong 90 ngày. Điều này đôi khi không cần thiết và sẽ làm cho FireFox trở nên chậm chạp. Để tăng tốc thực thi của trình duyệt, bạn có thể tinh chỉnh lại giá trị ghi nhớ lịch sử này bằng cách điều chỉnh ba khóa sau: browser.history_expire_days với ý nghĩa là số ngày tối đa mà trình duyệt lưu trữ trang web trong history(giá trị mặc định là 180), browser.history_expire_days_min: số ngày tối thiểu mà trình duyệt lưu trữ trang web trong history(mặc định 90), browser.history_expire_sites: Xác định giới hạn số lượng các trang web được lưu(mặc định là 40000). Việc giảm giá trị của các khóa trên sẽ làm cho FF khởi động và thực thi tác vụ nhanh hơn.

6. Tăng kết nối

Thông thường, lượng kết nối cùng lúc trên Firefox sẽ bị giới hạn ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi các thông số sau để tăng tốc trình duyệt bằng cách nhập vào dòng Filter và tùy chỉnh lần lượt giá trị của các cụm sau: network.http.pipelining.maxrequests – số lượng yêu cầu tối đa mà trình duyệt gửi đi đến các dịch vụ web cùng lúc(giá trị mặc định là 4 và bạn có thể thay đổi thành 5, 6 hoặc 7 tùy ý).

Một khóa khác cũng khá quan trọng nhằm làm tăng số kết nối cùng lúc đó là network.http.max-connections (giá trị mặc định là 30, bạn có thể thiết đặt ở con số 100). Ngoài ra, bạn cũng có thể quy định số kết nối đến một server tại một thời điểm nhằm làm tăng tốc độ tải trang bằng cách điều chỉnh giá trị của khóa: network.http.max-connections-per-server(giá trị mặc định là 15).

Chúc các bạn thành công!
Theo Xahoithongtin
6 “meo” tang toc Firefox


Dau tien ban can mo Firefox len va nhap about:config vao thanh dia chi cua trinh duyet roi nhan Enter, mot canh bao xuat hien va ban nhan vao nut I’ll be careful, I promise! de vao trinh thiet dat.


6 “meo” tang toc Firefox

1. Tang tan so chup anh trong phien duyet web

Khi FireFox bi loi trong qua trinh su dung, o phien lam viec tiep theo, luc trinh duyet khoi dong len se mo ngay dia chi cua website ma ban dang lam viec truoc do. So di lam duoc dieu nay la nho chuc nang tu dong “chup hinh nhanh” phien lam viec cua ban de ghi lai dia chi, vi tri,…tren trinh duyet sau moi 10 giay.

Dieu nay to ra rat huu ich tuy nhien day cung la nguyen nhan lam giam toc do cua Firefox vi cu sau moi 10 giay thi no phai thuc hien viec nay mot lan. Do do ta co the tang tan so chup man hinh len mot so lon hon qua do se giup cho Firefox chay nhanh hon. De dieu chinh thong so nay, dau tien ban nhap vao khung kiem(Filter) trong trinh thiet dat noi dung cum tu browser.sessionstore.interval, sau do ban nhan doi chuot vao khoa nay hoac click phai chon Modify. Hop thoai Enter integer value, ban nhap vao gia tri ma ban muon thay doi, trong do 1 giay tuong duong voi gia tri 1000(interval). Nhan OK de hoan tat.

2. Tang toc cai dat Add-ons

Add-ons la mot diem manh dac thu cua FireFox va duoc phat trien, cap nhat thuong xuyen tu nhieu nguon khac nhau. Khi ban them cac Add-ons nay thi cua so cai dat se bi tri hoan trong vai giay, sau do tien trinh cai dat moi bat dau. Viec tri hoan nay nham giup ban co the doc khuyen cao va suy nghi ky truoc khi quyet dinh cai dat de dam bao su hoat dong on dinh cua he thong.

Tuy nhien neu ban da chac chan nhung gi minh cai dat la hoan toan vo hai thi ban hay go bo su tri hoan khong can thiet nay de tang toc do thuc thi. Viec dau tien ban can lam la nhap vao khung Filter cum security.dialog_enable_delay va click doi chuot vao muc nay de doi gia tri lai ve 0 la xong.

3. Hien thi ket qua tim kiem trong the moi

Khi ban tim kiem bang cach nhap vao thong tin o khung tim kiem tich hop tren Firefox thi ket qua se duoc hien thi len the hien hanh cua trinh duyet. Dieu do doi khi tao nen nhung loi dang tiec khi the hien hanh dang thuc thi mot tien trinh quan trong nao do nhu Upload chang han. Ban hoan toan co the chu dong chuyen ket qua hien thi sang mot the moi bang cach tim den khoa noi dung sau browser.search.openintab va thay doi lai gia tri mac dinh la true.

4. Giam kha nang chiem dung Ram khi trinh duyet o trang thai minimize

Dung luong bo nho RAM ma Firefox su dung co the duoc giam thieu den muc toi da, tham chi la duoc giai phong hoan toan khi ta thu nho trinh duyet lai. Luc do trinh duyet chi su dung bo nho ao cua he thong va nhuong khong gian bo nho thuc lai cho cac ung dung khac. De lam duoc dieu do ban lam nhu sau: Dau tien ban click phai len vung trong cua trinh thiet dat, va chon New >boolean. Tiep theo ban dat ten cho khoa moi nay la: config.trim_on_minimize va thiet dat gia tri cho khoa la True.

5. Gioi han thoi gian ghi nho History

Mac dinh Firefox se luu tru lich su luot web trong 90 ngay. Dieu nay doi khi khong can thiet va se lam cho FireFox tro nen cham chap. De tang toc thuc thi cua trinh duyet, ban co the tinh chinh lai gia tri ghi nho lich su nay bang cach dieu chinh ba khoa sau: browser.history_expire_days voi y nghia la so ngay toi da ma trinh duyet luu tru trang web trong history(gia tri mac dinh la 180), browser.history_expire_days_min: so ngay toi thieu ma trinh duyet luu tru trang web trong history(mac dinh 90), browser.history_expire_sites: Xac dinh gioi han so luong cac trang web duoc luu(mac dinh la 40000). Viec giam gia tri cua cac khoa tren se lam cho FF khoi dong va thuc thi tac vu nhanh hon.

6. Tang ket noi

Thong thuong, luong ket noi cung luc tren Firefox se bi gioi han o mot muc do nhat dinh. Tuy nhien, ban co the thay doi cac thong so sau de tang toc trinh duyet bang cach nhap vao dong Filter va tuy chinh lan luot gia tri cua cac cum sau: network.http.pipelining.maxrequests – so luong yeu cau toi da ma trinh duyet gui di den cac dich vu web cung luc(gia tri mac dinh la 4 va ban co the thay doi thanh 5, 6 hoac 7 tuy y).

Mot khoa khac cung kha quan trong nham lam tang so ket noi cung luc do la network.http.max-connections (gia tri mac dinh la 30, ban co the thiet dat o con so 100). Ngoai ra, ban cung co the quy dinh so ket noi den mot server tai mot thoi diem nham lam tang toc do tai trang bang cach dieu chinh gia tri cua khoa: network.http.max-connections-per-server(gia tri mac dinh la 15).

Chuc cac ban thanh cong!
Theo Xahoithongtin

6 “mẹo” tăng tốc Firefox

Đầu tiên bạn cần mở Firefox lên và nhập about:config vào thanh địa chỉ của trình duyệt rồi nhấn Enter, một cảnh báo xuất hiện và bạn nhấn vào nút I’ll be careful, I promise! để vào trình thiết đặt.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá