Một số lệnh đặc biệt trong Run

Hộp thoại Run là tiện ích cho phép bạn khởi động nhanh các chương trình ứng dụng trong Windows. Thông qua hộp thoại Run, bạn có thể chạy nhiều ứng dụng ẩn hữu ích khác mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm file thực thi của ứng dụng đó.


Có nhiều thủ thuật để chạy chương trình, ứng dụng với hộp thoại Run. Dưới đây là một số thủ thuật giúp bạn có thể mở nhanh thư mục, ổ đĩa hệ thống bằng các lệnh đơn giản trong Run.

Để mở hộp thoại Run bạn bấm chọn Run… từ menu Start hoặc có thể dùng tổ hợp phím Windows + R

- Mở thư mục “Home”

Thư mục “Home” là thư mục được gán đường dẫn C:\Documents and Settings\Username trong Windows XP và C:\Users\Username trong Windows Vista cũng như Windows 7. Để mở thư mục này bạn mở hộp thoại Run, và nhập dấu “.” bấm Enter

Một số lệnh đặc biệt trong Run

- Mở thư mục User

Thư mục Users có đường dẫn C:\Documents and Settings trong Windows XP hoặc đường dẫn C:\Users trong Windows Vista và Windows 7. Để mở thư mục này, tại hộp thoại Run bạn nhập “..” rồi bấm Enter

Một số lệnh đặc biệt trong Run

- Mở cửa sổ My Computer

Để mở nhanh cửa sổ My Computer, tại hộp thoại Run bạn nhập “…” rồi bấm Enter

Một số lệnh đặc biệt trong Run

- Mở ổ đĩa hệ thống

Ổ đĩa hệ thống là phân vùng ổ đĩa cứng cài đặt hệ điều hành Windows. Để mở ổ đĩa này, các bạn nhập dấu “\” trong hộp thoại Run rồi bấm Enter

Một số lệnh đặc biệt trong Run

Chúc các bạn thành công.
Mot so lenh dac biet trong Run


Hop thoai Run la tien ich cho phep ban khoi dong nhanh cac chuong trinh ung dung trong Windows. Thong qua hop thoai Run, ban co the chay nhieu ung dung an huu ich khac ma khong mat nhieu thoi gian tim kiem file thuc thi cua ung dung do.


Co nhieu thu thuat de chay chuong trinh, ung dung voi hop thoai Run. Duoi day la mot so thu thuat giup ban co the mo nhanh thu muc, o dia he thong bang cac lenh don gian trong Run.

De mo hop thoai Run ban bam chon Run… tu menu Start hoac co the dung to hop phim Windows + R

- Mo thu muc “Home”

Thu muc “Home” la thu muc duoc gan duong dan C:\Documents and Settings\Username trong Windows XP va C:\Users\Username trong Windows Vista cung nhu Windows 7. De mo thu muc nay ban mo hop thoai Run, va nhap dau “.” bam Enter

Mot so lenh dac biet trong Run

- Mo thu muc User

Thu muc Users co duong dan C:\Documents and Settings trong Windows XP hoac duong dan C:\Users trong Windows Vista va Windows 7. De mo thu muc nay, tai hop thoai Run ban nhap “..” roi bam Enter

Mot so lenh dac biet trong Run

- Mo cua so My Computer

De mo nhanh cua so My Computer, tai hop thoai Run ban nhap “…” roi bam Enter

Mot so lenh dac biet trong Run

- Mo o dia he thong

O dia he thong la phan vung o dia cung cai dat he dieu hanh Windows. De mo o dia nay, cac ban nhap dau “\” trong hop thoai Run roi bam Enter

Mot so lenh dac biet trong Run

Chuc cac ban thanh cong.

Một số lệnh đặc biệt trong Run

Hộp thoại Run là tiện ích cho phép bạn khởi động nhanh các chương trình ứng dụng trong Windows. Thông qua hộp thoại Run, bạn có thể chạy nhiều ứng dụng ẩn hữu ích khác mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm file thực thi của ứng dụng đó.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá