Cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

Menu boot


Win7 loader” thì ở “Menu boot” xuất hiện thêm dòng “win 7 loader“, hay khi bạn cài thêm “symantec ghost” cũng xẩy ra hiện tượng như vậy. Làm thế nào để xóa mấy dòng đó khỏi “Menu boot” của bạn? Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7.

Cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

Bước 1: Click vào “Menu Start” => “All Programs” => “Accessories“, sau đó click chuột phải vào “Command Prompt” chọn “Run As Administrator” bởi vì chỉ có “Administrative” mới có quyền sử dụng BCDEdit để chỉnh sửa BCD.

Hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

Sau đó có thông báo của hệ thống “User Account Control” các bạn chọn “Yes“.

Cửa sổ gõ lện sẽ hiện ra.

Hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

Bước 2: Tại cửa sổ gõ lệnh của Windows các bạn gõ lệnh “bcdedit” và ấn “Enter“, danh sách boot menu sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

Tìm đúng mục bạn cần xóa bỏ, tên mục được mô tả ở phần description, chú ý đến chuỗi ký tự {6f….} ở dòng identifier của mục cần xóa bỏ.

Bước 3: Kích chuột phải vào bất cứ chỗ nào trống trên cửa sổ và chọn “Mark

Hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

Sau đó, dùng chuột trái quét khối chuỗi ký tự trong trường “identifier” của mục cần xóa, từ đầu đến cuối, bao gồm cả 2 dấu đóng mở ngoặc {…..}

Hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

Nhấn Enter.

Bước 4: Tại dòng lệnh phía dưới, gõ “bcdedit /delete “(nhớ để dấu cách ở phía cuối)

Hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

Tiếp theo bạn kích chuột phải vào bất cứ chỗ nào tại cửa sổ cmd, chọn Paste.

Hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

Nhấn Enter để hoàn thành câu lệnh, và thông tin boot đã chọn sẽ bị xóa khỏi danh sách.

Hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

Gõ lệnh “bcdedit” thêm 1 lần nữa để kiểm tra boot menu.

Lần lượt xóa các mục boot khác khôn cần thiết trên máy tính của bạn nhớ trừa lại mục “Windows 7″ nhé.

Sau đó khởi động lại để kiểm tra, chúc các bạn thành công.
Cach chinh sua Menu boot trong Windows 7


Menu boot


Win7 loader” thi o “Menu boot” xuat hien them dong “win 7 loader“, hay khi ban cai them “symantec ghost” cung xay ra hien tuong nhu vay. Lam the nao de xoa may dong do khoi “Menu boot” cua ban? Trong bai viet nay chung toi se huong dan cach chinh sua Menu boot trong Windows 7.

Cach chinh sua Menu boot trong Windows 7

Buoc 1: Click vao “Menu Start” => “All Programs” => “Accessories“, sau do click chuot phai vao “Command Prompt” chon “Run As Administrator” boi vi chi co “Administrative” moi co quyen su dung BCDEdit de chinh sua BCD.

Huong dan cach chinh sua Menu boot trong Windows 7

Sau do co thong bao cua he thong “User Account Control” cac ban chon “Yes“.

Cua so go len se hien ra.

Huong dan cach chinh sua Menu boot trong Windows 7

Buoc 2: Tai cua so go lenh cua Windows cac ban go lenh “bcdedit” va an “Enter“, danh sach boot menu se xuat hien.

Huong dan cach chinh sua Menu boot trong Windows 7

Tim dung muc ban can xoa bo, ten muc duoc mo ta o phan description, chu y den chuoi ky tu {6f….} o dong identifier cua muc can xoa bo.

Buoc 3: Kich chuot phai vao bat cu cho nao trong tren cua so va chon “Mark

Huong dan cach chinh sua Menu boot trong Windows 7

Sau do, dung chuot trai quet khoi chuoi ky tu trong truong “identifier” cua muc can xoa, tu dau den cuoi, bao gom ca 2 dau dong mo ngoac {…..}

Huong dan cach chinh sua Menu boot trong Windows 7

Nhan Enter.

Buoc 4: Tai dong lenh phia duoi, go “bcdedit /delete “(nho de dau cach o phia cuoi)

Huong dan cach chinh sua Menu boot trong Windows 7

Tiep theo ban kich chuot phai vao bat cu cho nao tai cua so cmd, chon Paste.

Huong dan cach chinh sua Menu boot trong Windows 7

Nhan Enter de hoan thanh cau lenh, va thong tin boot da chon se bi xoa khoi danh sach.

Huong dan cach chinh sua Menu boot trong Windows 7

Go lenh “bcdedit” them 1 lan nua de kiem tra boot menu.

Lan luot xoa cac muc boot khac khon can thiet tren may tinh cua ban nho trua lai muc “Windows 7″ nhe.

Sau do khoi dong lai de kiem tra, chuc cac ban thanh cong.

Cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

Menu boot
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá