Chặn Autoplay trong Chrome, Firefox, Safari, và IE

Hiện nay, hầu hết các website đều có phần quảng cáo và mỗi lần mở website ra, clip quảng cáo lại tự động bật. Nó tự động bật media làm cho bạn rất khó chịu. May mắn là có cách để tắt tính năng tự động bật media này trên tất cả 4 trình duyệt lớn hiện nay.


Sau đây là cách chặn Autoplay khi duyệt website:

Firefox

Trong Firefox, bạn có thể dùng một tính năng có tên là Click To Play, như thế bạn sẽ chủ động hơn, và phải click vào thì media mới bật.

Để sử dụng tính năng này, hãy gõ: about:config vào thanh URL, bạn sẽ nhận được một website cảnh bảo. Sau khi bỏ qua nó, gõ plugins.click_to_play vào thanh tìm kiếm, sau đó click chuột phải và chọn Toggle.

Chặn Autoplay trong Chrome, Firefox, Safari, và IE

Sau khi khởi động Firefox, bạn sẽ thấy một hình ảnh sau ở chỗ video.

Chặn Autoplay trong Chrome, Firefox, Safari, và IE

Nếu muốn huỷ hoạt động vừa rồi, bạn làm lại các thao tác trên để huỷ.

Chrome

Làm tương tự trong Chrome, gõ chrome://chrome/settings/content vào thanh địa chỉ và tìm phần Plug-ins.

Chặn Autoplay trong Chrome, Firefox, Safari, và IE

Giờ đây, tất cả những gì bạn cần làm là chọn Click to play. Bạn cũng có thể thiết lập các cho phép đối với những plug-in đặc biệt bằng cách click vào Manage exceptions.

Safari

Trong Safari, bạn có thể tải một vài phần mở rộng (extension) để bỏ tính năng autoplay. ClickToPlugin sẽ ngăn mọi plug-in hiển thị nội dung mà không được sự cho phép của bạn, và bạn có thể thay thế nhiều media player với HTML5. Nếu bạn chỉ quan tâm đến nội dung Flash, bạn sẽ muốn dùng ClickToFlash.

Internet Explorer

Theo trang hỗ trợ của Microsoft, bạn có thể dùng bộ lọc ActiveX Filtering để ngăn ngừa autoplay trong IE. Hãy vào trình đơn Tools và chọn Safety, sau đó cho phép ActiveX Filtering. Giờ, khi bạn truy cập một website với nội dung ActiveX, bạn sẽ thấy một biểu tượng màu xanh nhỏ trên thanh địa chỉ, cho bạn biết rằng nó đang bị chặn.

Chặn Autoplay trong Chrome, Firefox, Safari, và IE

Để bật các media bị chặn, click vào biểu tượng. Một trình đơn sẽ xổ ra, ở đó bạn có thể tắt tính năng lọc với website đó. Một khi bạn đã xem xong, bạn có thể tiếp tục chặn autoplay cho những lần truy cập sau bằng cách lại click vào biểu tượng đó.
Chan Autoplay trong Chrome, Firefox, Safari, va IE


Hien nay, hau het cac website deu co phan quang cao va moi lan mo website ra, clip quang cao lai tu dong bat. No tu dong bat media lam cho ban rat kho chiu. May man la co cach de tat tinh nang tu dong bat media nay tren tat ca 4 trinh duyet lon hien nay.


Sau day la cach chan Autoplay khi duyet website:

Firefox

Trong Firefox, ban co the dung mot tinh nang co ten la Click To Play, nhu the ban se chu dong hon, va phai click vao thi media moi bat.

De su dung tinh nang nay, hay go: about:config vao thanh URL, ban se nhan duoc mot website canh bao. Sau khi bo qua no, go plugins.click_to_play vao thanh tim kiem, sau do click chuot phai va chon Toggle.

Chan Autoplay trong Chrome, Firefox, Safari, va IE

Sau khi khoi dong Firefox, ban se thay mot hinh anh sau o cho video.

Chan Autoplay trong Chrome, Firefox, Safari, va IE

Neu muon huy hoat dong vua roi, ban lam lai cac thao tac tren de huy.

Chrome

Lam tuong tu trong Chrome, go chrome://chrome/settings/content vao thanh dia chi va tim phan Plug-ins.

Chan Autoplay trong Chrome, Firefox, Safari, va IE

Gio day, tat ca nhung gi ban can lam la chon Click to play. Ban cung co the thiet lap cac cho phep doi voi nhung plug-in dac biet bang cach click vao Manage exceptions.

Safari

Trong Safari, ban co the tai mot vai phan mo rong (extension) de bo tinh nang autoplay. ClickToPlugin se ngan moi plug-in hien thi noi dung ma khong duoc su cho phep cua ban, va ban co the thay the nhieu media player voi HTML5. Neu ban chi quan tam den noi dung Flash, ban se muon dung ClickToFlash.

Internet Explorer

Theo trang ho tro cua Microsoft, ban co the dung bo loc ActiveX Filtering de ngan ngua autoplay trong IE. Hay vao trinh don Tools va chon Safety, sau do cho phep ActiveX Filtering. Gio, khi ban truy cap mot website voi noi dung ActiveX, ban se thay mot bieu tuong mau xanh nho tren thanh dia chi, cho ban biet rang no dang bi chan.

Chan Autoplay trong Chrome, Firefox, Safari, va IE

De bat cac media bi chan, click vao bieu tuong. Mot trinh don se xo ra, o do ban co the tat tinh nang loc voi website do. Mot khi ban da xem xong, ban co the tiep tuc chan autoplay cho nhung lan truy cap sau bang cach lai click vao bieu tuong do.

Chặn Autoplay trong Chrome, Firefox, Safari, và IE

Hiện nay, hầu hết các website đều có phần quảng cáo và mỗi lần mở website ra, clip quảng cáo lại tự động bật. Nó tự động bật media làm cho bạn rất khó chịu. May mắn là có cách để tắt tính năng tự động bật media này trên tất cả 4 trình duyệt lớn hiện nay.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá