Cách đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản trên một diễn đàn

Do tính chất công việc bạn muốn mở một lúc 2 gmail, hoặc nhiều nick trên cùng một diễn đàn, website. Sau đây là một số cách giúp bạn thực hiện điều đó:


Dùng trình duyệt khác

Mỗi một trình duyệt sẽ lưu cookie riêng của nó, vì thế cách dễ dàng nhất để đăng nhập nhiều tài khoản trên cùng website một lúc là sử dụng nhiều trình duyệt khác nhau. Chẳng hạn, nếu bạn đang dùng Google Chrome, hãy mở thêm cửa sổ Firefox nữa. Nếu đang dùng Firefox, hãy mở thêm Internet Explorer. Bạn sẽ có thể đăng nhập vào một website với nhiều tên người dùng và mật khẩu khác nhau, và giữ trạng thái đăng nhập đó cùng lúc.

Cách đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản trên một diễn đàn

Dùng chế độ duyệt web dấu tên hoặc riêng tư

Nếu không muốn dùng thêm một trình duyệt khác, bạn có thể dùng chế độ duyệt web riêng tư hoặc chế độ dấu tên được tích hợp sẵn trong trình duyệt. Ở chế độ duyệt riêng tư, trình duyệt của bạn sẽ không dùng các cookie sẵn có của nó, mà sẽ dùng loạt cookie mới được xoá ngay khi bạn thoát khỏi chế độ duyệt web riêng tư, hoặc đóng cửa sổ duyệt riêng tư.

Để kích hoạt chế độ duyệt web riêng tư trên Google Chrome, hãy click vào nút menu và chọn New Incognito Window.

Cách đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản trên một diễn đàn

Trong Firefox, click và nút Firefox và chọn Start Private Browsing.

Cách đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản trên một diễn đàn

 Trong Internet Explorer, click vào biểu tượng menu cài đặt, chỉ vào Safety, và chọn InPrivate Browsing.

Cách đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản trên một diễn đàn

Chrome và Internet Explorer sẽ mở ra cho bạn một cửa sổ trình duyệt riêng tư mới, cho phép bạn duy trì cả hai cửa sổ cùng lúc. Firefox sẽ thay thế phiên duyệt web đang có với cửa sổ duyệt web riêng tư và khôi phục nó khi bạn thoát khỏi chế độ duyệt riêng tư. Các trạng thái cookie và đăng nhập của bạn sẽ được xoá sạch khi bạn đóng cửa sổ duyệt riêng tư.

Tạo các profile trình duyệt khác nhau

Bạn cũng có thể dùng các hồ sơ (profile) riêng với cùng một trình duyệt web. Mỗi một hồ sơ sẽ có các cookie riêng, cho phép bạn đăng nhập các tài khoản khác nhau trên mỗi hồ sơ trình duyệt.

Để tạo một profile mới trong Google Chrome, click vào tên bạn ở góc trên cùng bên phải của một trang tab mới, và chọn New User. Bạn có thể dùng menu này để mở các cửa sổ trình duyệt với các profile khác nhau.

Cách đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản trên một diễn đàn

Trong Internet Explorer, bạn có thể làm tương tự bằng cách nhấn phím Alt, click vào File menu hiện ra, chọn New Session. Như vậy sẽ mở ra một cửa sổ Internet Explorer mới có chức năng như một phiên trình duyệt khác với các cookie khác nhau.

Cách đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản trên một diễn đàn

Chế độ đăng nhập nhiều tải khoản của Google

Có những website có thể cung cấp các cách riêng để bạn đăng nhập nhiều tài khoản cùng lúc, nhưng ít website làm thế. Một website cho phép bạn dễ dàng đăng nhập nhiều tài khoản là Google. Với tính năng đăng nhập nhiều tài khoản, bạn có thể đăng nhập nhiều tài khoản Google cùng lúc và chuyển đi lại giữa chúng bằng cách click vào tên tài khoản ở góc trên cùng bên phải của bất kỳ trang Google nào.

Click vào tên tài khoản của bạn sau khi đăng nhập vào Google và chọn Add Account để thêm một tài khoản và khởi động. Một khi tài khoản mới được thêm vào, bạn có thể click vào nó trên trình đơn để chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản mà không cần nhập mật khẩu.

Theo Quản Trị Mạng
Cach dang nhap cung luc nhieu tai khoan tren mot dien dan


Do tinh chat cong viec ban muon mo mot luc 2 gmail, hoac nhieu nick tren cung mot dien dan, website. Sau day la mot so cach giup ban thuc hien dieu do:


Dung trinh duyet khac

Moi mot trinh duyet se luu cookie rieng cua no, vi the cach de dang nhat de dang nhap nhieu tai khoan tren cung website mot luc la su dung nhieu trinh duyet khac nhau. Chang han, neu ban dang dung Google Chrome, hay mo them cua so Firefox nua. Neu dang dung Firefox, hay mo them Internet Explorer. Ban se co the dang nhap vao mot website voi nhieu ten nguoi dung va mat khau khac nhau, va giu trang thai dang nhap do cung luc.

Cach dang nhap cung luc nhieu tai khoan tren mot dien dan

Dung che do duyet web dau ten hoac rieng tu

Neu khong muon dung them mot trinh duyet khac, ban co the dung che do duyet web rieng tu hoac che do dau ten duoc tich hop san trong trinh duyet. O che do duyet rieng tu, trinh duyet cua ban se khong dung cac cookie san co cua no, ma se dung loat cookie moi duoc xoa ngay khi ban thoat khoi che do duyet web rieng tu, hoac dong cua so duyet rieng tu.

De kich hoat che do duyet web rieng tu tren Google Chrome, hay click vao nut menu va chon New Incognito Window.

Cach dang nhap cung luc nhieu tai khoan tren mot dien dan

Trong Firefox, click va nut Firefox va chon Start Private Browsing.

Cach dang nhap cung luc nhieu tai khoan tren mot dien dan

 Trong Internet Explorer, click vao bieu tuong menu cai dat, chi vao Safety, va chon InPrivate Browsing.

Cach dang nhap cung luc nhieu tai khoan tren mot dien dan

Chrome va Internet Explorer se mo ra cho ban mot cua so trinh duyet rieng tu moi, cho phep ban duy tri ca hai cua so cung luc. Firefox se thay the phien duyet web dang co voi cua so duyet web rieng tu va khoi phuc no khi ban thoat khoi che do duyet rieng tu. Cac trang thai cookie va dang nhap cua ban se duoc xoa sach khi ban dong cua so duyet rieng tu.

Tao cac profile trinh duyet khac nhau

Ban cung co the dung cac ho so (profile) rieng voi cung mot trinh duyet web. Moi mot ho so se co cac cookie rieng, cho phep ban dang nhap cac tai khoan khac nhau tren moi ho so trinh duyet.

De tao mot profile moi trong Google Chrome, click vao ten ban o goc tren cung ben phai cua mot trang tab moi, va chon New User. Ban co the dung menu nay de mo cac cua so trinh duyet voi cac profile khac nhau.

Cach dang nhap cung luc nhieu tai khoan tren mot dien dan

Trong Internet Explorer, ban co the lam tuong tu bang cach nhan phim Alt, click vao File menu hien ra, chon New Session. Nhu vay se mo ra mot cua so Internet Explorer moi co chuc nang nhu mot phien trinh duyet khac voi cac cookie khac nhau.

Cach dang nhap cung luc nhieu tai khoan tren mot dien dan

Che do dang nhap nhieu tai khoan cua Google

Co nhung website co the cung cap cac cach rieng de ban dang nhap nhieu tai khoan cung luc, nhung it website lam the. Mot website cho phep ban de dang dang nhap nhieu tai khoan la Google. Voi tinh nang dang nhap nhieu tai khoan, ban co the dang nhap nhieu tai khoan Google cung luc va chuyen di lai giua chung bang cach click vao ten tai khoan o goc tren cung ben phai cua bat ky trang Google nao.

Click vao ten tai khoan cua ban sau khi dang nhap vao Google va chon Add Account de them mot tai khoan va khoi dong. Mot khi tai khoan moi duoc them vao, ban co the click vao no tren trinh don de chuyen doi qua lai giua cac tai khoan ma khong can nhap mat khau.

Theo Quan Tri Mang

Cách đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản trên một diễn đàn

Do tính chất công việc bạn muốn mở một lúc 2 gmail, hoặc nhiều nick trên cùng một diễn đàn, website. Sau đây là một số cách giúp bạn thực hiện điều đó:
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá