Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Các dịch vụ lưu trữ trực tuyến hiện nay mà được người dùng nhắc đến với cái tên “Điện toán đám mây” đã không còn xa lạ với những ai đã từng sử dụng 1 trong các dịch vụ này.


Google Drive, Skydrive của Microsoft, Dropbox, CloudDrive Amazon,…là những dịch vụ lưu trữ hiện nay đã khá quen thuộc với nhiều người dùng Internet, từ máy tính đến các thiết bị di động. Và nếu bạn đang sử dụng và sở hữu tất cả những dịch vụ này thì có khi nào bạn nghĩ đến trường hợp đồng bộ hóa dữ liệu trên máy tính với các dịch vụ này lại với nhau không?

Không phải dùng phần mềm từ hãng thứ 3, chỉ qua 1 số bước thủ thuật dưới đây, bạn có thể sao chép và di chuyển 1 số tập tin cần thiết vào 1 thư mục đặc biệt của tài khoản.

Bạn có thể lưu trữ tại thư mục My Documents hoặc nơi nào trên máy tính mà đang làm nhiệm vụ đồng bộ hóa của bạn. Đơn giản chỉ cần tạo ra 1 liên kết, 1 phím tắt cho 1 thư mục để đồng hộ hóa bất kỳ thư mục nào trên máy tính với các dịch vụ lưu trữ này mà không cần phải di chuyển nó.

Đồng bộ hóa thư mục đối với SkyDrive và Dropbox

Để thực hiện phần đồng bộ hóa cho SkyDrive hoặc Dropbox, người viết tạo ra 1 ví dụ để hướng dẫn các bước thực hiện cho độc giả xem quá trình thực hiện sẽ như thế nào. Bạn hãy xem hình bên dưới và bên trái là 1 thư mục tài khoản SkyDrive tại ổ D (của người viết) và 1 thư mục SkyDrive Test trong My Document.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Vì thế, tôi muốn đồng bộ hóa các thư mục trong SkyDrive Test vào thư mục tài khoản SkyDrive của tôi mà không cần phải di chuyển nó. Bạn cần phải sử dụng bảng lệnh CMD (vào Start/Run gõ lệnh CMD), và gõ lệnh như sau:

mklink /J “D:\SkyDrive\Test” “C:\Users\USERNAME\Documents\SkyDrive Test”

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Giải thích dòng lệnh trên như sau:

Người viết tạo ra 1 liên kết tượng trưng (sysmlink) bằng cách sử dụng lệnh mklink. Ở đây có 2 tham số, đầu tiên là vị trí của liên kết tượng trưng bạn muốn tạo ra và thứ 2 là thư mục nguồn.

Bạn có thể thấy rằng tôi không cần tạo thư mục thử nghiệm TEST trong thư mục SkyDrive mà lệnh mklink đã thực hiện đều đó, bạn có thể đặt tên nào tùy thích. Lệnh này đã khai báo cho Windows để tạo ra liên kết trong thư mục của thư mục SkyDrive và thư mục nguồn là thư mục thử nghiệm. Sau khi liên kết được tạo ra, bạn sẽ thấy bên trong thư mục SkyDrive có 1 biểu tượng Shortcut.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Nếu bạn mở thư mục đó, đường dẫn sẽ hiển thị như được lưu trữ trong D:\SkyDrive, nhưng thực chất là nó được nằm tại thư mục SkyDrive Test trong My Documents. Vì vậy, bạn có thể thêm các tập tin và thư mục từ 1 vị trí của 2 thư mục này và cả 2 đều có nội dung tương tự vì kết quả đó chỉ là 1 thư mục chứ không phải 2.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Ví dụ trên người viết thực hiện cho SkyDrive, và cách thực hiện cho Dropbox cũng như trình tự trên.

Đồng bộ hóa thư mục đối với Google Drive

Đối với dịch vụ lưu trữ của Google thì hơi khác so với 2 dịch vụ trên, nó không hỗ trợ các thư mục liên kết tượng trưng vì nếu bạn tạo ra 1 liên kết nào đó thì sẽ không thể đồng bộ hóa lên dịch vụ lưu trữ của nó được. Tuy nhiên, ta vẫn có thể sử dụng liên kết tương trưng, nhưng hơi khác và trái ngược với cách trên. Người viết sẽ đưa ra 1 ví dụ tham khảo sau đây.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Ở đây người viết có 1 thư mục của Google Drive ở bên trái và 1 thư mục tùy chọn lấy ở ổ D là Album Picture, mà tôi muốn đồng bộ hóa thư mục đó với Google Drive. Để thực hiện điều này, đầu tiên ta hãy di chuyển thư mục đã chọn là Album Picture vào thư mục của Google Drive. Và thư mục đó sẽ được đồng bộ hóa như bình thường. Vậy ta có thể thực hiện đồng bộ hóa bằng cách sử dụng giao diện dòng liên như trên.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Bây giờ người viết sẽ tạo ra 1 liên kết tượng trưng với thư mục AlbumPicture001 trong ổ D và trỏ đến thư mục AlbumPicture trong thư mục của ổ Google. Điều này trái ngược với những gì mà người viết đã thực hiện ở trên với SkyDrive. Truy cập vào bảng lệnh CMD, và nhập dòng lệnh sau:

mklink /D D:\AlbumPicture001 “C:\Users\USERNAME\Google Drive\AlbumPicture”

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Bây giờ người viết đã tạo ra 1 liên kết tượng trưng là thư mục AlbumPicture001 tại ổ D, nơi lưu các dữ liệu của thư mục nguồn tại ổ Google. Ngoài ra bạn có thể đặt tên bất kỳ cho thư mục liên kết tượng trưng này, không cần thiết phải giống thư mục nguồn mặc dù nó vẫn là 1 Shortcut.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Ở hình trên bạn có thể thấy thư mục AlbumPicture001 được tạo ra như 1 liên kết tượng trưng sẽ được chỉ đến thư mục nguồn trong Google Drive. Nó là 1 biểu tượng Shortcut, vì thế bạn có thể xác định đó là 1 thư mục liên kết tượng trưng. Khi bạn mở thư mục liên kết này thi thực sự nó được mở từ thư mục nguồn của Google. Và kể từ đây, khi bạn thêm bất cứ dữ liệu nào vào thư mục này đều sẽ được đồng bộ hóa với Google Drive.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Như vậy, với 2 ví dụ trên có thể giúp bạn đồng bộ hóa bất cứ thư mục nào trên máy tính của bạn với 3 dịch vụ lưu trữ trực tuyến này.

Theo XHTT
Dong ho hoa thu muc tren may tinh voi Google Drive, Skydrive va Dropbox


Cac dich vu luu tru truc tuyen hien nay ma duoc nguoi dung nhac den voi cai ten “Dien toan dam may” da khong con xa la voi nhung ai da tung su dung 1 trong cac dich vu nay.


Google Drive, Skydrive cua Microsoft, Dropbox, CloudDrive Amazon,…la nhung dich vu luu tru hien nay da kha quen thuoc voi nhieu nguoi dung Internet, tu may tinh den cac thiet bi di dong. Va neu ban dang su dung va so huu tat ca nhung dich vu nay thi co khi nao ban nghi den truong hop dong bo hoa du lieu tren may tinh voi cac dich vu nay lai voi nhau khong?

Khong phai dung phan mem tu hang thu 3, chi qua 1 so buoc thu thuat duoi day, ban co the sao chep va di chuyen 1 so tap tin can thiet vao 1 thu muc dac biet cua tai khoan.

Ban co the luu tru tai thu muc My Documents hoac noi nao tren may tinh ma dang lam nhiem vu dong bo hoa cua ban. Don gian chi can tao ra 1 lien ket, 1 phim tat cho 1 thu muc de dong ho hoa bat ky thu muc nao tren may tinh voi cac dich vu luu tru nay ma khong can phai di chuyen no.

Dong bo hoa thu muc doi voi SkyDrive va Dropbox

De thuc hien phan dong bo hoa cho SkyDrive hoac Dropbox, nguoi viet tao ra 1 vi du de huong dan cac buoc thuc hien cho doc gia xem qua trinh thuc hien se nhu the nao. Ban hay xem hinh ben duoi va ben trai la 1 thu muc tai khoan SkyDrive tai o D (cua nguoi viet) va 1 thu muc SkyDrive Test trong My Document.

Dong ho hoa thu muc tren may tinh voi Google Drive, Skydrive va Dropbox

Vi the, toi muon dong bo hoa cac thu muc trong SkyDrive Test vao thu muc tai khoan SkyDrive cua toi ma khong can phai di chuyen no. Ban can phai su dung bang lenh CMD (vao Start/Run go lenh CMD), va go lenh nhu sau:

mklink /J “D:\SkyDrive\Test” “C:\Users\USERNAME\Documents\SkyDrive Test”

Dong ho hoa thu muc tren may tinh voi Google Drive, Skydrive va Dropbox

Giai thich dong lenh tren nhu sau:

Nguoi viet tao ra 1 lien ket tuong trung (sysmlink) bang cach su dung lenh mklink. O day co 2 tham so, dau tien la vi tri cua lien ket tuong trung ban muon tao ra va thu 2 la thu muc nguon.

Ban co the thay rang toi khong can tao thu muc thu nghiem TEST trong thu muc SkyDrive ma lenh mklink da thuc hien deu do, ban co the dat ten nao tuy thich. Lenh nay da khai bao cho Windows de tao ra lien ket trong thu muc cua thu muc SkyDrive va thu muc nguon la thu muc thu nghiem. Sau khi lien ket duoc tao ra, ban se thay ben trong thu muc SkyDrive co 1 bieu tuong Shortcut.

Dong ho hoa thu muc tren may tinh voi Google Drive, Skydrive va Dropbox

Neu ban mo thu muc do, duong dan se hien thi nhu duoc luu tru trong D:\SkyDrive, nhung thuc chat la no duoc nam tai thu muc SkyDrive Test trong My Documents. Vi vay, ban co the them cac tap tin va thu muc tu 1 vi tri cua 2 thu muc nay va ca 2 deu co noi dung tuong tu vi ket qua do chi la 1 thu muc chu khong phai 2.

Dong ho hoa thu muc tren may tinh voi Google Drive, Skydrive va Dropbox

Vi du tren nguoi viet thuc hien cho SkyDrive, va cach thuc hien cho Dropbox cung nhu trinh tu tren.

Dong bo hoa thu muc doi voi Google Drive

Doi voi dich vu luu tru cua Google thi hoi khac so voi 2 dich vu tren, no khong ho tro cac thu muc lien ket tuong trung vi neu ban tao ra 1 lien ket nao do thi se khong the dong bo hoa len dich vu luu tru cua no duoc. Tuy nhien, ta van co the su dung lien ket tuong trung, nhung hoi khac va trai nguoc voi cach tren. Nguoi viet se dua ra 1 vi du tham khao sau day.

Dong ho hoa thu muc tren may tinh voi Google Drive, Skydrive va Dropbox

O day nguoi viet co 1 thu muc cua Google Drive o ben trai va 1 thu muc tuy chon lay o o D la Album Picture, ma toi muon dong bo hoa thu muc do voi Google Drive. De thuc hien dieu nay, dau tien ta hay di chuyen thu muc da chon la Album Picture vao thu muc cua Google Drive. Va thu muc do se duoc dong bo hoa nhu binh thuong. Vay ta co the thuc hien dong bo hoa bang cach su dung giao dien dong lien nhu tren.

Dong ho hoa thu muc tren may tinh voi Google Drive, Skydrive va Dropbox

Bay gio nguoi viet se tao ra 1 lien ket tuong trung voi thu muc AlbumPicture001 trong o D va tro den thu muc AlbumPicture trong thu muc cua o Google. Dieu nay trai nguoc voi nhung gi ma nguoi viet da thuc hien o tren voi SkyDrive. Truy cap vao bang lenh CMD, va nhap dong lenh sau:

mklink /D D:\AlbumPicture001 “C:\Users\USERNAME\Google Drive\AlbumPicture”

Dong ho hoa thu muc tren may tinh voi Google Drive, Skydrive va Dropbox

Bay gio nguoi viet da tao ra 1 lien ket tuong trung la thu muc AlbumPicture001 tai o D, noi luu cac du lieu cua thu muc nguon tai o Google. Ngoai ra ban co the dat ten bat ky cho thu muc lien ket tuong trung nay, khong can thiet phai giong thu muc nguon mac du no van la 1 Shortcut.

Dong ho hoa thu muc tren may tinh voi Google Drive, Skydrive va Dropbox

O hinh tren ban co the thay thu muc AlbumPicture001 duoc tao ra nhu 1 lien ket tuong trung se duoc chi den thu muc nguon trong Google Drive. No la 1 bieu tuong Shortcut, vi the ban co the xac dinh do la 1 thu muc lien ket tuong trung. Khi ban mo thu muc lien ket nay thi thuc su no duoc mo tu thu muc nguon cua Google. Va ke tu day, khi ban them bat cu du lieu nao vao thu muc nay deu se duoc dong bo hoa voi Google Drive.

Dong ho hoa thu muc tren may tinh voi Google Drive, Skydrive va Dropbox

Nhu vay, voi 2 vi du tren co the giup ban dong bo hoa bat cu thu muc nao tren may tinh cua ban voi 3 dich vu luu tru truc tuyen nay.

Theo XHTT

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Các dịch vụ lưu trữ trực tuyến hiện nay mà được người dùng nhắc đến với cái tên “Điện toán đám mây” đã không còn xa lạ với những ai đã từng sử dụng 1 trong các dịch vụ này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá