Mẹo in hình khổ lớn bằng máy in nhỏ

Với máy in nhỏ mà bạn muốn in hình khổ lớn? Công cụ mang tên “The Rasterbator” sẽ giúp bạn thực hiện điều tưởng như bất khả thi này.


Chương trình sẽ khéo léo “cắt” tấm ảnh số của bạn ra thành rất nhiều phần nhỏ bằng nhau với kích thước của mỗi phần bằng đúng khổ giấy A4. Bạn chỉ việc in ra toàn bộ những phần này, sau đó ghép lại với nhau cho chính xác như trò chơi ghép hình của trẻ em và dán lên một nơi nào đó đã chuẩn bị sẵn, bạn sẽ có một tấm ảnh “to đùng” không thua kém gì lắm so với các poster quảng cáo

Nếu chỉ cần làm việc này ít lần đối với file hình có kích thước nhỏ, bạn có thể dùng phiên bản trực tuyến của The Rasterbator tại địa chỉ http://homokaasu.org/rasterbator/ (bấm vào link Rasterbator online trong trang chủ), cách sử dụng đơn giản chỉ có 3 bước: Chọn file hình (hỗ trợ định dạng gif, jpg, png) trên máy bạn để tải lên với dung lượng tối đa cho phép là 1MB > Chọn kích thước ảnh phóng lớn (tối đa lên tới 20x20m), khổ giấy in (A4, A3, letter, custom), hướng giấy (portrait, landscape) và số trang in ra (số trang càng nhiều thì tấm ảnh của bạn càng lớn) > Chọn thông số cho chất lượng ảnh (lề, kích thước dot, màu sắc) > tải file PDF do chương trình này tạo ra về máy mình để in (file này sẽ bị xóa sau 3 giờ). Sau đó, bạn chỉ việc mở file PDF và in ra toàn bộ trang rồi ghép lại với nhau cho chính xác là xong.

Nếu sử dụng thường xuyên, bạn nên tải chương trình offline tại địa chỉ www.brothersoft.com/the-rasterbator-download-65020.html về cài trên máy sử dụng cho “khỏe”. Cách sử dụng cơ bản gồm có 5 bước như sau: Chọn file hình (không giới hạn dung lượng) > Chọn khổ giấy và hướng giấy > Chọn số lượng trang sẽ in (bạn có thể lấy cạnh ngang hay cạnh đứng của ảnh làm chuẩn khi tính trang) > Chọn thông số cho chất lượng ảnh > Chọn nơi lưu file PDF xuất ra.

Image

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng chương trình ProPoster để làm việc này, đây là chương trình thương mại và có nhiều tính năng hơn The Rasterbator như: cho phép chỉnh sửa lại ảnh, điều chỉnh kích thước, tạo các đường viền đánh dấu giúp cho việc ghép lại được chính xác và dễ dàng. Chương trình này hỗ trợ file ảnh (bmp, gif, jpg, wmf, emf), cho phép in ảnh ghép có kích thước lên đến 10x10m, hỗ trợ khổ giấy A0, A1, A2.

Mẹo in hình khổ lớn bằng máy in nhỏ

Theo mediazone
Meo in hinh kho lon bang may in nho


Voi may in nho ma ban muon in hinh kho lon? Cong cu mang ten “The Rasterbator” se giup ban thuc hien dieu tuong nhu bat kha thi nay.


Chuong trinh se kheo leo “cat” tam anh so cua ban ra thanh rat nhieu phan nho bang nhau voi kich thuoc cua moi phan bang dung kho giay A4. Ban chi viec in ra toan bo nhung phan nay, sau do ghep lai voi nhau cho chinh xac nhu tro choi ghep hinh cua tre em va dan len mot noi nao do da chuan bi san, ban se co mot tam anh “to dung” khong thua kem gi lam so voi cac poster quang cao

Neu chi can lam viec nay it lan doi voi file hinh co kich thuoc nho, ban co the dung phien ban truc tuyen cua The Rasterbator tai dia chi http://homokaasu.org/rasterbator/ (bam vao link Rasterbator online trong trang chu), cach su dung don gian chi co 3 buoc: Chon file hinh (ho tro dinh dang gif, jpg, png) tren may ban de tai len voi dung luong toi da cho phep la 1MB > Chon kich thuoc anh phong lon (toi da len toi 20x20m), kho giay in (A4, A3, letter, custom), huong giay (portrait, landscape) va so trang in ra (so trang cang nhieu thi tam anh cua ban cang lon) > Chon thong so cho chat luong anh (le, kich thuoc dot, mau sac) > tai file PDF do chuong trinh nay tao ra ve may minh de in (file nay se bi xoa sau 3 gio). Sau do, ban chi viec mo file PDF va in ra toan bo trang roi ghep lai voi nhau cho chinh xac la xong.

Neu su dung thuong xuyen, ban nen tai chuong trinh offline tai dia chi www.brothersoft.com/the-rasterbator-download-65020.html ve cai tren may su dung cho “khoe”. Cach su dung co ban gom co 5 buoc nhu sau: Chon file hinh (khong gioi han dung luong) > Chon kho giay va huong giay > Chon so luong trang se in (ban co the lay canh ngang hay canh dung cua anh lam chuan khi tinh trang) > Chon thong so cho chat luong anh > Chon noi luu file PDF xuat ra.

Image

Ngoai ra, ban cung co the dung chuong trinh ProPoster de lam viec nay, day la chuong trinh thuong mai va co nhieu tinh nang hon The Rasterbator nhu: cho phep chinh sua lai anh, dieu chinh kich thuoc, tao cac duong vien danh dau giup cho viec ghep lai duoc chinh xac va de dang. Chuong trinh nay ho tro file anh (bmp, gif, jpg, wmf, emf), cho phep in anh ghep co kich thuoc len den 10x10m, ho tro kho giay A0, A1, A2.

Meo in hinh kho lon bang may in nho

Theo mediazone

Mẹo in hình khổ lớn bằng máy in nhỏ

Với máy in nhỏ mà bạn muốn in hình khổ lớn? Công cụ mang tên “The Rasterbator” sẽ giúp bạn thực hiện điều tưởng như bất khả thi này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá