Mẹo để các search engine tìm thấy website của bạn.

Một trong những vấn đề cơ bản nhất trong công nghệ tối ưu hoá website cho việc tìm kiếm(SEO) là bảo đảm sao cho các trang web (của website) dễ dàng tiếp cận với các Search engine.


Mẹo để các search engine tìm thấy website của bạn.

Không chỉ có trang chủ được chỉ số hoá (index) mà tất cả các trang trong đều phải được các search engine tìm thấy. Bởi vì các trang trong của website thường chứa đựng những nội dung quan trọng nhất
của website, ví dụ như thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các thông tin chung khác. Những thông tin này mới chính là cái mà chủ website muốn được khách hàng tìm thấy thông qua các search engine. Đây
chính là yếu tố sống còn trong việc tối ưu hoá các trang web.

Có nhiều việc cần phải làm để bảo đảm các trang web của bạn có thể được các search engine tìm thấy, nhưng điều quan trọng trước tiên là chúng ta phải hiểu: Nguyên lý tìm kiếm và lập chỉ mục website
của các search engine như thế nào?

Các search engine sử dụng “robots” (hoặc được biết dưới tên khác như “bots” hay “spiders”) để tìm kiếm nội dung, thông tin đưa vào trong danh bạ của nó. Mỗi “robot” là một chương trình máy tính (một
phần mềm) có thể lướt xem (nguyên văn “crawling”) nội dung mỗi trang web thông qua các đường siêu liên kết (hyperlinks). Khi “robots” tìm thấy một tài liệu có chứa đựng nội dung trong danh bạ của
search engine thì nó cho phép các liên kết tiếp theo được tiếp tục tìm kiếm và lập chỉ mục. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc cần xây dựng một website với cấu trúc hoàn hảo để nhiều trang
trong đó dễ dàng được index.

Tầm quan trọng trong cấu trúc website còn được thể hiện ở chỗ, các search engine có thể phán đoán được đâu là những trang quan trọng nhất trong toàn bộ website để xếp hạng và vị trí của trang web
trong website có thể ảnh hưởng rất lớn đến kết quả xếp hạng. Nhìn chung, trang chủ là trang quan trọng nhất trong toàn bộ website – nó là tài liệu bậc cao nhất và luôn luôn là tâm điểm thu hút các
đường liên kết đầu vào quan trọng nhất. Tại đây, các “robots” của các search engine toả ra các trang bằng ba đường liên kết khác nhau bắt đầu từ trang chủ. Bởi vậy, những trang quan trọng nhất phải
nằm ngay trong đường liên kết đầu tiên, kế đến là những trang ít quan trọng hơn.

Điều tiếp theo cần cân nhắc là làm thế nào để liên kết với các trang khác. Các robots của các search engine chỉ có thể đi theo liên kết href đặc trưng của ngôn ngữ HTML. Có nghĩa là các liên kết dạng
Flash, Java Script, Dropdown menu và các nút submit không thể là lựa chọn của các robots. Điều đáng nói là đây lại chính là nét đặc trưng của các trang web động.

Như vậy, những liên kết tốt nhất chính là những liên kết HTML thông thường. Nó không chỉ cho phép các robots dễ dàng đi qua mà những dòng chữ miêu tả kèm the còn được sử dụng để miêu tả nội dung
trang web sẽ liên kết đến – một điểm quan trọng trong việc tối ưu hoá trang web.

Một cách tự nhiên nhất trong việc tổ chức nội dung website chính là việc bạn phải phân loại nội dung theo những chủ đề khác nhau. Chia nhỏ các sản phẩm, dịch vụ, thông tin trong các thư mục phân loại
(categories) sao cho những khía cạnh, nội dung quan trọng nhất phải được liên kết trực tiếp từ trang chủ. Một sitemap có thể được mô tả như là một trang mục lục, nó là một danh sách nối với tất cả
các trang khác trong site chỉ chứa đựng trong một trang. Nếu như bạn nối đến một sitemap từ trang chủ thì robot sẽ truy cập vào tất cả các trang khác trong site. Nên nhớ rằng robot tiêu biểu không
thể theo hơn 100 kết nối trong một trang. Vì vậy nếu site của bạn lớn hơn số này bạn có thể xem xét xem có thể giàn trải ra trong vài trang.

Có rất nhiều sự cân nhắc khi tối ưu hoá website của bạn cho bộ máy tìm kiếm, và làm cho trang web của bạn có thể truy cập được dễ dàng bởi các cỗ máy tìm kiếm sẽ là bước đầu tiên trong tiến trình tối
ưu hóa của bạn.Theo những lời khuyên trên sẽ giúp cho toàn bộ site của bạn có thể truy cập được dễ dàng và giúp cho bạn có thể dành được thứ hạng cao và đường truyền mở rộng.
Meo de cac search engine tim thay website cua ban.


Mot trong nhung van de co ban nhat trong cong nghe toi uu hoa website cho viec tim kiem(SEO) la bao dam sao cho cac trang web (cua website) de dang tiep can voi cac Search engine.


Meo de cac search engine tim thay website cua ban.

Khong chi co trang chu duoc chi so hoa (index) ma tat ca cac trang trong deu phai duoc cac search engine tim thay. Boi vi cac trang trong cua website thuong chua dung nhung noi dung quan trong nhat
cua website, vi du nhu thong tin ve san pham, dich vu va cac thong tin chung khac. Nhung thong tin nay moi chinh la cai ma chu website muon duoc khach hang tim thay thong qua cac search engine. Day
chinh la yeu to song con trong viec toi uu hoa cac trang web.

Co nhieu viec can phai lam de bao dam cac trang web cua ban co the duoc cac search engine tim thay, nhung dieu quan trong truoc tien la chung ta phai hieu: Nguyen ly tim kiem va lap chi muc website
cua cac search engine nhu the nao?

Cac search engine su dung “robots” (hoac duoc biet duoi ten khac nhu “bots” hay “spiders”) de tim kiem noi dung, thong tin dua vao trong danh ba cua no. Moi “robot” la mot chuong trinh may tinh (mot
phan mem) co the luot xem (nguyen van “crawling”) noi dung moi trang web thong qua cac duong sieu lien ket (hyperlinks). Khi “robots” tim thay mot tai lieu co chua dung noi dung trong danh ba cua
search engine thi no cho phep cac lien ket tiep theo duoc tiep tuc tim kiem va lap chi muc. Dieu nay cho thay tam quan trong cua viec can xay dung mot website voi cau truc hoan hao de nhieu trang
trong do de dang duoc index.

Tam quan trong trong cau truc website con duoc the hien o cho, cac search engine co the phan doan duoc dau la nhung trang quan trong nhat trong toan bo website de xep hang va vi tri cua trang web
trong website co the anh huong rat lon den ket qua xep hang. Nhin chung, trang chu la trang quan trong nhat trong toan bo website – no la tai lieu bac cao nhat va luon luon la tam diem thu hut cac
duong lien ket dau vao quan trong nhat. Tai day, cac “robots” cua cac search engine toa ra cac trang bang ba duong lien ket khac nhau bat dau tu trang chu. Boi vay, nhung trang quan trong nhat phai
nam ngay trong duong lien ket dau tien, ke den la nhung trang it quan trong hon.

Dieu tiep theo can can nhac la lam the nao de lien ket voi cac trang khac. Cac robots cua cac search engine chi co the di theo lien ket href dac trung cua ngon ngu HTML. Co nghia la cac lien ket dang
Flash, Java Script, Dropdown menu va cac nut submit khong the la lua chon cua cac robots. Dieu dang noi la day lai chinh la net dac trung cua cac trang web dong.

Nhu vay, nhung lien ket tot nhat chinh la nhung lien ket HTML thong thuong. No khong chi cho phep cac robots de dang di qua ma nhung dong chu mieu ta kem the con duoc su dung de mieu ta noi dung
trang web se lien ket den – mot diem quan trong trong viec toi uu hoa trang web.

Mot cach tu nhien nhat trong viec to chuc noi dung website chinh la viec ban phai phan loai noi dung theo nhung chu de khac nhau. Chia nho cac san pham, dich vu, thong tin trong cac thu muc phan loai
(categories) sao cho nhung khia canh, noi dung quan trong nhat phai duoc lien ket truc tiep tu trang chu. Mot sitemap co the duoc mo ta nhu la mot trang muc luc, no la mot danh sach noi voi tat ca
cac trang khac trong site chi chua dung trong mot trang. Neu nhu ban noi den mot sitemap tu trang chu thi robot se truy cap vao tat ca cac trang khac trong site. Nen nho rang robot tieu bieu khong
the theo hon 100 ket noi trong mot trang. Vi vay neu site cua ban lon hon so nay ban co the xem xet xem co the gian trai ra trong vai trang.

Co rat nhieu su can nhac khi toi uu hoa website cua ban cho bo may tim kiem, va lam cho trang web cua ban co the truy cap duoc de dang boi cac co may tim kiem se la buoc dau tien trong tien trinh toi
uu hoa cua ban.Theo nhung loi khuyen tren se giup cho toan bo site cua ban co the truy cap duoc de dang va giup cho ban co the danh duoc thu hang cao va duong truyen mo rong.

Mẹo để các search engine tìm thấy website của bạn.

Một trong những vấn đề cơ bản nhất trong công nghệ tối ưu hoá website cho việc tìm kiếm(SEO) là bảo đảm sao cho các trang web (của website) dễ dàng tiếp cận với các Search engine.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá