Cách lưu dự phòng và phục hồi dữ liệu trên thiết bị Android

Android có sẵn một cách để lưu dự phòng và phục hồi nội dung cho máy tính bảng hay điện thoại mà không cần người dùng phải chiếm quyền (root) hay bẻ khóa thiết bị.Tất cả bạn cần là một máy tính và một thiết bị chạy Android 4.0 Ice Cream Sandwich trở lên.


Cũng có thể sử dụng Titanium Backup để dự phòng và phục hồi dữ liệu điện thoại nhưng ứng dụng yêu cầu người dùng cần chiếm quyền Android.

full backup

Cài đặt Android SDK

Chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh adb (Android Debug Bridge) để thực hiện lưu dự phòng hay phục hồi dữ liệu. Câu lệnh này nằm trong Android SDK của Google mà người dùng có thể tải về miễn phí.

Trước tiên, ta sẽ cần cài đặt bộ Java Development Kit của Oracle theo yêu cầu của Android SDK. Lưu ý rằng Android SDK chỉ tương thích với phiên bản 32 bit, vì vậy nếu đang sử dụng phiên bản Windows 64 bit thì người dùng vẫn cần tải và cài đặt bản Java 32 bit.

JDK

Tiếp theo, tải và cài đặt Android SDK từ Google. Nếu SDK thông báo rằng chương trình không tìm thấy Java, người dùng có thể đã cài nhầm phiên bản JDK 64 bit. Hãy chắc chắn bạn đã cài đặt bản 32 bit.

Sau khi SDK được cài, mở trình quản lý Android SDK Manager từ thực đơn khởi động Start menu (tra từ khóa SDK Manager).

Tích vào Android SDK Platform-tools và nhấn Install để cài đặt gói chứa những công cụ nền tảng (platform-tools) bao gồm câu lệnh adb. Nếu thấy thông báo lỗi, có thể bạn cần chạy SDK Manager dưới quyền quản trị (Administrator) (kích chuột phải vào biểu tượng SDK Manager trong Start menu và chọn Run as Administrator).

SDK

Cài đặt thiết bị

Bây giờ, chúng ta cần kích hoạt chế độ USB Debugging trên thiết bị Android. Thực hiện điều này từ màn hình Developer Options trong phần thiết lập của Android (Settings).

USB Debugging

Kết nối điện thoại hay máy tính bảng với máy tính qua cáp USB. Người dùng sẽ cần cài driver của thiết bị trên máy tính để máy tính có thể giao tiếp với nó. Tìm driver trên website nhà sản xuất hoặc cài đặt Google USB Driver từ cửa sổ Android SDK Manager (tìm dưới phần Extras) cũng có thể có tác dụng.

Kiểm tra ADB

Hãy lưu ý đường dẫn khi cài đặt Android SDK. Đường dẫn này được hiển thị ở đầu cửa sổ Android SDK Manager, bên cạnh SDK Path.

đường dẫn

Bạn sẽ thấy file adb.exe trong thư mục platform-tools. Với các thiết lập cài đặt mặc định thì vị trí thư mục nằm tại C:\Users\NAME\AppData\Local\Android\Android-sdk\platform-tools.

Tới thư mục này, giữ phím Shift và kích chuột phải chọn Open command window here.

công cụ nền tảng

Để kiểm tra xem adb có thể giao tiếp với thiết bị hay không, nhập lệnh sau:

adb devices

adb devices

Bạn sẽ thấy một thiết bị trogn danh sách. Nếu không có thiết bị nào hiện diện thì adb không thể kết nối tới thiết bị do driver đã được cài không đúng.

Dự phòng thiết bị

Bây giờ, người dùng có thể sử dụng lệnh dự phòng adb để lưu dự phòng dữ liệu cho thiết bị. Để dự phòng toàn bộ thông tin, nhập vào lệnh sau:

adb backup –apk –shared –all –f C:\Users\NAME\backup.ab

Hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ ứng dụng đã cài đặt (dưới dạng các file APK) và dữ liệu trong bộ nhớ (thẻ SD) vào file backup.ab (C:\Users\NAME\backup.ab) trên máy tính. Thay thế NAME bằng tên người dùng Windows hoặc thay đổi vị trí lưu file dự phòng nếu muốn.

backup.ab

Sau khi thực hiện lệnh trên, người dùng sẽ phải đồng ý dự phòng cho thiết bị. Ta cũng có thể mã hóa bảo mật cho file dự phòng bằng một mật khẩu tại đây nếu muốn.

full backup

Tùy thuộc vào lượng dữ liệu cần dự phòng mà quá trình dự phòng sẽ mất nhiều hay ít thời gian.

Phục hồi dữ liệu

Để phục hồi dữ liệu từ file dự phòng, nhập câu lệnh sau:

adb restore C:\Users\NAME\backup.ab

Chương trình sẽ hỏi bạn có muốn thực hiện phục hồi đầy đủ hay không. Với tùy chọn này, các dữ liệu và ứng dụng hiện có trên thiết bị sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi dữ liệu từ file dự phòng. Nếu đã mã hóa file dự phòng bằng một mật khẩu, ta sẽ phải nhập mật khẩu để thực hiện phục hồi dữ liệu.

phục hồi dữ liệu

Đây là một tính năng hữu ích nhưng sự phức tạp của việc sử dụng Android SDK để tạo và phục hồi file dự phòng có thể gây khó khăn cho người dùng bình thường. Chúc các bạn thành công!

Theo Quản Trị Mạng
Cach luu du phong va phuc hoi du lieu tren thiet bi Android


Android co san mot cach de luu du phong va phuc hoi noi dung cho may tinh bang hay dien thoai ma khong can nguoi dung phai chiem quyen (root) hay be khoa thiet bi.Tat ca ban can la mot may tinh va mot thiet bi chay Android 4.0 Ice Cream Sandwich tro len.


Cung co the su dung Titanium Backup de du phong va phuc hoi du lieu dien thoai nhung ung dung yeu cau nguoi dung can chiem quyen Android.

full backup

Cai dat Android SDK

Chung ta se su dung cau lenh adb (Android Debug Bridge) de thuc hien luu du phong hay phuc hoi du lieu. Cau lenh nay nam trong Android SDK cua Google ma nguoi dung co the tai ve mien phi.

Truoc tien, ta se can cai dat bo Java Development Kit cua Oracle theo yeu cau cua Android SDK. Luu y rang Android SDK chi tuong thich voi phien ban 32 bit, vi vay neu dang su dung phien ban Windows 64 bit thi nguoi dung van can tai va cai dat ban Java 32 bit.

JDK

Tiep theo, tai va cai dat Android SDK tu Google. Neu SDK thong bao rang chuong trinh khong tim thay Java, nguoi dung co the da cai nham phien ban JDK 64 bit. Hay chac chan ban da cai dat ban 32 bit.

Sau khi SDK duoc cai, mo trinh quan ly Android SDK Manager tu thuc don khoi dong Start menu (tra tu khoa SDK Manager).

Tich vao Android SDK Platform-tools va nhan Install de cai dat goi chua nhung cong cu nen tang (platform-tools) bao gom cau lenh adb. Neu thay thong bao loi, co the ban can chay SDK Manager duoi quyen quan tri (Administrator) (kich chuot phai vao bieu tuong SDK Manager trong Start menu va chon Run as Administrator).

SDK

Cai dat thiet bi

Bay gio, chung ta can kich hoat che do USB Debugging tren thiet bi Android. Thuc hien dieu nay tu man hinh Developer Options trong phan thiet lap cua Android (Settings).

USB Debugging

Ket noi dien thoai hay may tinh bang voi may tinh qua cap USB. Nguoi dung se can cai driver cua thiet bi tren may tinh de may tinh co the giao tiep voi no. Tim driver tren website nha san xuat hoac cai dat Google USB Driver tu cua so Android SDK Manager (tim duoi phan Extras) cung co the co tac dung.

Kiem tra ADB

Hay luu y duong dan khi cai dat Android SDK. Duong dan nay duoc hien thi o dau cua so Android SDK Manager, ben canh SDK Path.

duong dan

Ban se thay file adb.exe trong thu muc platform-tools. Voi cac thiet lap cai dat mac dinh thi vi tri thu muc nam tai C:\Users\NAME\AppData\Local\Android\Android-sdk\platform-tools.

Toi thu muc nay, giu phim Shift va kich chuot phai chon Open command window here.

cong cu nen tang

De kiem tra xem adb co the giao tiep voi thiet bi hay khong, nhap lenh sau:

adb devices

adb devices

Ban se thay mot thiet bi trogn danh sach. Neu khong co thiet bi nao hien dien thi adb khong the ket noi toi thiet bi do driver da duoc cai khong dung.

Du phong thiet bi

Bay gio, nguoi dung co the su dung lenh du phong adb de luu du phong du lieu cho thiet bi. De du phong toan bo thong tin, nhap vao lenh sau:

adb backup –apk –shared –all –f C:\Users\NAME\backup.ab

He thong se luu lai toan bo ung dung da cai dat (duoi dang cac file APK) va du lieu trong bo nho (the SD) vao file backup.ab (C:\Users\NAME\backup.ab) tren may tinh. Thay the NAME bang ten nguoi dung Windows hoac thay doi vi tri luu file du phong neu muon.

backup.ab

Sau khi thuc hien lenh tren, nguoi dung se phai dong y du phong cho thiet bi. Ta cung co the ma hoa bao mat cho file du phong bang mot mat khau tai day neu muon.

full backup

Tuy thuoc vao luong du lieu can du phong ma qua trinh du phong se mat nhieu hay it thoi gian.

Phuc hoi du lieu

De phuc hoi du lieu tu file du phong, nhap cau lenh sau:

adb restore C:\Users\NAME\backup.ab

Chuong trinh se hoi ban co muon thuc hien phuc hoi day du hay khong. Voi tuy chon nay, cac du lieu va ung dung hien co tren thiet bi se bi thay the hoan toan boi du lieu tu file du phong. Neu da ma hoa file du phong bang mot mat khau, ta se phai nhap mat khau de thuc hien phuc hoi du lieu.

phuc hoi du lieu

Day la mot tinh nang huu ich nhung su phuc tap cua viec su dung Android SDK de tao va phuc hoi file du phong co the gay kho khan cho nguoi dung binh thuong. Chuc cac ban thanh cong!

Theo Quan Tri Mang

Cách lưu dự phòng và phục hồi dữ liệu trên thiết bị Android

Android có sẵn một cách để lưu dự phòng và phục hồi nội dung cho máy tính bảng hay điện thoại mà không cần người dùng phải chiếm quyền (root) hay bẻ khóa thiết bị.Tất cả bạn cần là một máy tính và một thiết bị chạy Android 4.0 Ice Cream Sandwich trở lên.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá