Đưa site map của trang web doanh nghiệp bạn lên các Search Engine cũng là một cách khá hữu hiệu trong việc quảng bá website.


Có vị trí cao trên kết quả tìm kiếm của Google là ước mơ, là động lực của hầu hết những ai muốn quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của mình trên internet – bởi Google luôn chiếm thị phần trên
80% tại Việt Nam và trên 50% toàn cầu. Nhưng làm gì để đạt được điều đó? Trong các bài trước, OnBoom Group đã tập trung phân tích các khía cạnh kỹ thuật khá chi tiết nhằm giúp bạn tự mình có thể làm
cho website đạt kết quả tốt hơn trong tìm kiếm với Google, Yahoo, MSN và các hệ thống tìm kiếm khác. Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích:
Sitemap.

Sitemap, nói nôm na là cái sơ đồ của website. Đối với các website động thì URL dẫn đến các trang web thường có dạng: http://www.vidu.com/index.php?option=catid…. hay
http://www.vidu.com/default.asp?aid=318&l=VN ,… tức là trên URL thường có sự hiện diện của các ký tự đặc biệt như “=”, “?”, “&”,… Đây là những ký tự thuộc loại “khó nuốt” đối với các
“robots” – lực lượng có nhiệm vụ index các website cho các cỗ máy tìm kiếm. Chính vì vậy, với các website nhỏ, nếu sử dụng các URL thuộc dạng “động” như trên thì cơ hội website được index vào sâu các
nội dung bên trong là rất khó. Vì lý do này, Google đã cho ra đời một kỹ thuật gọi là sitemap – tức tạo sơ đồ site cho các robots biết đường index các trang web một cách nhanh chóng và dễ dàng. Kỹ
thuật này thực chất rất đơn giản: Dùng một phần mềm chuyên dụng, cho index toàn bộ nội dung của website, sau đó gi lại thông tin đường đi rồi lưu lại thành một file với định dạng xml. Sau đó, đưa
file này lên thư mục gốc của website. Mỗi khi các robots của Google (gọi là Googlebots) đến index website, chúng chỉ việc index sitemap này là đủ mà không cần phải “mò mẫm” tìm kiếm nội dung của cả
website.

Để tạo ra sitemap, có rất nhiều phần mềm cho bạn lựa chọn. Hãy vào chính Google đánh từ khóa: “sitemap builder”, bạn sẽ có vô vàn sự lựa chọn. Tuy nhiên, qua khảo sát và thực nghiệm, chúng tôi nhận
thấy, phần mềm Gsitemap của hãng Vigos là dễ sử dụng mà hiệu quả cao nhất.

Cách add lên các Search Engine như sau:

- Đối với Google:
1. Lấy đường dẩn sitemap của web bạn.
2. Sign in vào Google account.
3. Nhập cái Domain của bạn vào phần: Add Site field (ví dụ http://www.tencongty.com)
4. Click OK.
5. Click Add a Sitemap.
6. Chọn General Web Sitemap.
7. Đưa cái đường dẩn sitemap.xml hoặc file nó chấp nhận vào.
8. Click Add Web Sitemap.
9. Done!

- Add sitemap đối với Yahoo!:
1. Lấy đường dẩn sitemap của web bạn.
2. Sign in vào Yahoo! account.
3. Nhập cái Domain của bạn vào phần: Add Site field (ví dụ http://www.tencongty.com)
4. Chọn Submit Feed.
5. Done!
Cả 2 cái đều yêu cầu xác nhận chính chủ bằng thẻ META hoặc upload file name theo yêu cầu của nó trước khi nó chấp nhận đó.
Các bạn nhớ click vào chử Sign in để vào phần add sitemap nhé.

Biện pháp này chỉ có tác dụng với các website kinh doanh, website công ty, trường học, giới thiệu sản phẩm, du lịch,… mà không có tác dụng với các trang tin tức, báo điện tử hoặc Thương mại điện tử
do thông tin quá lớn và được cập nhật liên tục. Các website này không cần sử dụng sitemap nhưng  Search Engine vẫn index tốt và thường xuyên vì bản thân các website này có traffic (lưu lượng
truy cập) lớn, chúng sẽ dành nhiều ưu tiên.
Cach add site map len cac Search Engine


Dua site map cua trang web doanh nghiep ban len cac Search Engine cung la mot cach kha huu hieu trong viec quang ba website.


Co vi tri cao tren ket qua tim kiem cua Google la uoc mo, la dong luc cua hau het nhung ai muon quang ba san pham, dich vu, thuong hieu cua minh tren internet – boi Google luon chiem thi phan tren
80% tai Viet Nam va tren 50% toan cau. Nhung lam gi de dat duoc dieu do? Trong cac bai truoc, OnBoom Group da tap trung phan tich cac khia canh ky thuat kha chi tiet nham giup ban tu minh co the lam
cho website dat ket qua tot hon trong tim kiem voi Google, Yahoo, MSN va cac he thong tim kiem khac. Trong bai nay, chung toi se huong dan cac ban su dung mot cong cu don gian nhung cuc ky huu ich:
Sitemap.

Sitemap, noi nom na la cai so do cua website. Doi voi cac website dong thi URL dan den cac trang web thuong co dang: http://www.vidu.com/index.php?option=catid…. hay
http://www.vidu.com/default.asp?aid=318&l=VN ,… tuc la tren URL thuong co su hien dien cua cac ky tu dac biet nhu “=”, “?”, “&”,… Day la nhung ky tu thuoc loai “kho nuot” doi voi cac
“robots” – luc luong co nhiem vu index cac website cho cac co may tim kiem. Chinh vi vay, voi cac website nho, neu su dung cac URL thuoc dang “dong” nhu tren thi co hoi website duoc index vao sau cac
noi dung ben trong la rat kho. Vi ly do nay, Google da cho ra doi mot ky thuat goi la sitemap – tuc tao so do site cho cac robots biet duong index cac trang web mot cach nhanh chong va de dang. Ky
thuat nay thuc chat rat don gian: Dung mot phan mem chuyen dung, cho index toan bo noi dung cua website, sau do gi lai thong tin duong di roi luu lai thanh mot file voi dinh dang xml. Sau do, dua
file nay len thu muc goc cua website. Moi khi cac robots cua Google (goi la Googlebots) den index website, chung chi viec index sitemap nay la du ma khong can phai “mo mam” tim kiem noi dung cua ca
website.

De tao ra sitemap, co rat nhieu phan mem cho ban lua chon. Hay vao chinh Google danh tu khoa: “sitemap builder”, ban se co vo van su lua chon. Tuy nhien, qua khao sat va thuc nghiem, chung toi nhan
thay, phan mem Gsitemap cua hang Vigos la de su dung ma hieu qua cao nhat.

Cach add len cac Search Engine nhu sau:

- Doi voi Google:
1. Lay duong dan sitemap cua web ban.
2. Sign in vao Google account.
3. Nhap cai Domain cua ban vao phan: Add Site field (vi du http://www.tencongty.com)
4. Click OK.
5. Click Add a Sitemap.
6. Chon General Web Sitemap.
7. Dua cai duong dan sitemap.xml hoac file no chap nhan vao.
8. Click Add Web Sitemap.
9. Done!

- Add sitemap doi voi Yahoo!:
1. Lay duong dan sitemap cua web ban.
2. Sign in vao Yahoo! account.
3. Nhap cai Domain cua ban vao phan: Add Site field (vi du http://www.tencongty.com)
4. Chon Submit Feed.
5. Done!
Ca 2 cai deu yeu cau xac nhan chinh chu bang the META hoac upload file name theo yeu cau cua no truoc khi no chap nhan do.
Cac ban nho click vao chu Sign in de vao phan add sitemap nhe.

Bien phap nay chi co tac dung voi cac website kinh doanh, website cong ty, truong hoc, gioi thieu san pham, du lich,… ma khong co tac dung voi cac trang tin tuc, bao dien tu hoac Thuong mai dien tu
do thong tin qua lon va duoc cap nhat lien tuc. Cac website nay khong can su dung sitemap nhung  Search Engine van index tot va thuong xuyen vi ban than cac website nay co traffic (luu luong
truy cap) lon, chung se danh nhieu uu tien.

Cách add site map lên các Search Engine

Đưa site map của trang web doanh nghiệp bạn lên các Search Engine cũng là một cách khá hữu hiệu trong việc quảng bá website.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá