Cách lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

iCloud là dịch vụ lưu trữ đám mây và đồng bộ file của Apple đã được cải tiến nhiều ở phiên bản hệ điều hành mới được tung ra, Mountain Lion 10.8.Dịch vụ giúp cập nhật email, các liên lạc và lịch biểu giữa máy Mac và các thiết bị chạy iOS. Nhưng hiện tại, iCloud còn được bổ sung thêm những tính năng hỗ trợ cho các file tài liệu đối với cả ứng dụng thuộc Apple và ứng dụng trung gian.


iCloud thực sự hữu ích khi bạn đang sử dụng nhiều thiết bị của Apple. Ngoài ra, cũng có các ứng dụng soạn thảo trung gian như Byword cho phép tích hợp iCloud.

Thiết lập cơ bản

Nếu đã cài đặt iCloud trên thiết bị iOS thì bạn chỉ phải kích hoạt dịch vụ trên máy Mac bằng cách vào System Preferences > iCloud. Hãy chắc chắn rằng Notes và Documents & Data đã được tích. Tùy chọn này sẽ cho phép ứng dụng lưu tài liệu lên iCloud.

Cách lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

Chỉ có hai ứng dụng là Notes và iWorks cho phép đồng bộ tài liệu giữa các thiết bị. Nếu không cần toàn bộ tính năng mở rộng trên ứng dụng iWork và thấy Notes còn nhiều hạn chế khi xử lý văn bản thì bạn có thể thử một ứng dụng soạn thảo văn bản trung gian như Byword. Ứng dụng cũng đồng bộ được giữa các máy Mac và thiết bị iOS.

TextEdit

TextEdit là một chương trình soạn thảo văn bản cục bộ tích hợp trên tất cả các máy Mac. Chương trình giúp gõ văn bản báo cáo, đồ thị và ghi chú đơn giản. Không may là, chỉ ở Mountain Lion, chương trình mới đồng bộ được khi tích hợp iCloud trong khi Byword có thể đồng bộ trên cả Lion và Mountain Lion.

Cách lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

Sử dụng TextEdit với iCloud khá đơn giản. Người dùng bây giờ có thể lưu tài liệu vào đám mây hay trong Finder tùy thích. Thậm chí nếu đang không sử dụng nhiều thiết bị của Apple thì tài liệu được lưu trên iCloud có thể được lấy lại khi máy Mac bị hỏng hay mất trộm.

Với những tài liệu được lưu trên iCloud, bạn không phải “săn lùng“ chúng trong Finder nữa. Apple đã thiết lập thư mục Documents cho mỗi ứng dụng được tích hợp iCloud. Khi người dùng lưu một tài liệu trong TextEdit, sẽ có tùy chọn lưu lên iCloud hoặc Finder.

Cách lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

Định vị tài liệu TextEdit được lưu trong iCloud bằng cách kích vào File > Open. Người dùng có thể sắp xếp lại các file vào những thu mục tách riêng.

Cách lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

Không giống như trình quản lý Finder truyền thống, ta sẽ không thể tạo thư mục từ hộp thoại xổ xuống. Thư mục sau khi tạo sẽ xuất hiện trong tùy chọn lưu tài liệu mới.

Cách lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

Trong tính năng tạo thư mục của iCloud, lưu ý rằng bạn có thể khởi tạo một taì liệu mới ngay trong thư mục này thay vì sử dụng File > New. Cũng lưu ý thêm rằng, nếu kích chuột phải hay Ctrl + click vào một file trong thư mục thì ta có một số tùy chọn cho phép sửa tên, xóa, sao chép, xem qua hay chia sẻ qua email, Message và chia sẻ với máy Mac khác bằng AirDrop.

Cách lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

Chia sẻ tài liệu qua iCloud

Ta chỉ có thể đồng bộ các tài liệu TextEdit giữa các máy Mac chạy Mountain Lion. Nếu muốn đồng bộ tài liệu văn bản với các thiết bị iOS, người dùng sẽ cần sử dụng Pages, Notes hoặc một ứng dụng trung gian. Do việc sử dụng Notes khá dễ dàng nên bài viết sẽ tập trung vào các tùy chọn đồng bộ trong iCloud khi sử dụng Pages.

Cách lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

Đồng bộ tài liệu văn bản trong iCloud có ưu thế hơn Dropbox ở chỗ, bất kỳ chỉnh sửa nào trên tài liệu sẽ được cập nhật gần như tự động.

Cách lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

Khi khởi chạy Pages trên iPhone hoặc iPad, tất cả tài liệu trên Pages sẽ được tải về thiết bị nếu chúng được lưu trên iCloud. Khi bạn mở một tài liệu từ iCloud trên thiết bị di động, bạn sẽ có tùy chọn cho phép bảo quản tài liệu gốc trên thiết bị hoặc tạo một bản sao sau đó mở bản cập nhật nhất. Điều này là quan trọng vì không giống như Pages trên Mac, không có tính năng Browse Versions trên bản Pages dành cho thiết bị iOS.

Cách lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

Nếu biên soạn tài liệu Pages trên Mac và sau đó chuyển sang cũng tài liệu ấy mở trên iPad, ta sẽ phải chờ vài giây để quá trình cập nhật tiến hành.

Cách lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

Tuy nhiên, nếu tài liệu Pages trên thiết bị iOS bị đóng, bản lưu cuối cùng được lưu trên iCloud sẽ được cập nhật khi người dùng mở tài liệu. Và khi đóng tài liệu trên thiết bị iOS, bạn sẽ thấy một chỉ thị cập nhật trên iCloud.

Tính năng đồng bộ của iCloud là rất tuyệt vời, nhưng không may là, dịch vụ không cho phép người dùng đồng sở hữu một tài liệu cùng thời điểm (real time) như với Google Docs. bạn có thể chia sẻ tài liệu nhưng không ai có thể truy cập tài liệu đó bằng tài khoản iCloud của bạn trên máy tính của họ.

Theo Quản Trị Mạng
Cach luu va chia se tai lieu qua iCloud


iCloud la dich vu luu tru dam may va dong bo file cua Apple da duoc cai tien nhieu o phien ban he dieu hanh moi duoc tung ra, Mountain Lion 10.8.Dich vu giup cap nhat email, cac lien lac va lich bieu giua may Mac va cac thiet bi chay iOS. Nhung hien tai, iCloud con duoc bo sung them nhung tinh nang ho tro cho cac file tai lieu doi voi ca ung dung thuoc Apple va ung dung trung gian.


iCloud thuc su huu ich khi ban dang su dung nhieu thiet bi cua Apple. Ngoai ra, cung co cac ung dung soan thao trung gian nhu Byword cho phep tich hop iCloud.

Thiet lap co ban

Neu da cai dat iCloud tren thiet bi iOS thi ban chi phai kich hoat dich vu tren may Mac bang cach vao System Preferences > iCloud. Hay chac chan rang Notes va Documents & Data da duoc tich. Tuy chon nay se cho phep ung dung luu tai lieu len iCloud.

Cach luu va chia se tai lieu qua iCloud

Chi co hai ung dung la Notes va iWorks cho phep dong bo tai lieu giua cac thiet bi. Neu khong can toan bo tinh nang mo rong tren ung dung iWork va thay Notes con nhieu han che khi xu ly van ban thi ban co the thu mot ung dung soan thao van ban trung gian nhu Byword. Ung dung cung dong bo duoc giua cac may Mac va thiet bi iOS.

TextEdit

TextEdit la mot chuong trinh soan thao van ban cuc bo tich hop tren tat ca cac may Mac. Chuong trinh giup go van ban bao cao, do thi va ghi chu don gian. Khong may la, chi o Mountain Lion, chuong trinh moi dong bo duoc khi tich hop iCloud trong khi Byword co the dong bo tren ca Lion va Mountain Lion.

Cach luu va chia se tai lieu qua iCloud

Su dung TextEdit voi iCloud kha don gian. Nguoi dung bay gio co the luu tai lieu vao dam may hay trong Finder tuy thich. Tham chi neu dang khong su dung nhieu thiet bi cua Apple thi tai lieu duoc luu tren iCloud co the duoc lay lai khi may Mac bi hong hay mat trom.

Voi nhung tai lieu duoc luu tren iCloud, ban khong phai “san lung“ chung trong Finder nua. Apple da thiet lap thu muc Documents cho moi ung dung duoc tich hop iCloud. Khi nguoi dung luu mot tai lieu trong TextEdit, se co tuy chon luu len iCloud hoac Finder.

Cach luu va chia se tai lieu qua iCloud

Dinh vi tai lieu TextEdit duoc luu trong iCloud bang cach kich vao File > Open. Nguoi dung co the sap xep lai cac file vao nhung thu muc tach rieng.

Cach luu va chia se tai lieu qua iCloud

Khong giong nhu trinh quan ly Finder truyen thong, ta se khong the tao thu muc tu hop thoai xo xuong. Thu muc sau khi tao se xuat hien trong tuy chon luu tai lieu moi.

Cach luu va chia se tai lieu qua iCloud

Trong tinh nang tao thu muc cua iCloud, luu y rang ban co the khoi tao mot tai lieu moi ngay trong thu muc nay thay vi su dung File > New. Cung luu y them rang, neu kich chuot phai hay Ctrl + click vao mot file trong thu muc thi ta co mot so tuy chon cho phep sua ten, xoa, sao chep, xem qua hay chia se qua email, Message va chia se voi may Mac khac bang AirDrop.

Cach luu va chia se tai lieu qua iCloud

Chia se tai lieu qua iCloud

Ta chi co the dong bo cac tai lieu TextEdit giua cac may Mac chay Mountain Lion. Neu muon dong bo tai lieu van ban voi cac thiet bi iOS, nguoi dung se can su dung Pages, Notes hoac mot ung dung trung gian. Do viec su dung Notes kha de dang nen bai viet se tap trung vao cac tuy chon dong bo trong iCloud khi su dung Pages.

Cach luu va chia se tai lieu qua iCloud

Dong bo tai lieu van ban trong iCloud co uu the hon Dropbox o cho, bat ky chinh sua nao tren tai lieu se duoc cap nhat gan nhu tu dong.

Cach luu va chia se tai lieu qua iCloud

Khi khoi chay Pages tren iPhone hoac iPad, tat ca tai lieu tren Pages se duoc tai ve thiet bi neu chung duoc luu tren iCloud. Khi ban mo mot tai lieu tu iCloud tren thiet bi di dong, ban se co tuy chon cho phep bao quan tai lieu goc tren thiet bi hoac tao mot ban sao sau do mo ban cap nhat nhat. Dieu nay la quan trong vi khong giong nhu Pages tren Mac, khong co tinh nang Browse Versions tren ban Pages danh cho thiet bi iOS.

Cach luu va chia se tai lieu qua iCloud

Neu bien soan tai lieu Pages tren Mac va sau do chuyen sang cung tai lieu ay mo tren iPad, ta se phai cho vai giay de qua trinh cap nhat tien hanh.

Cach luu va chia se tai lieu qua iCloud

Tuy nhien, neu tai lieu Pages tren thiet bi iOS bi dong, ban luu cuoi cung duoc luu tren iCloud se duoc cap nhat khi nguoi dung mo tai lieu. Va khi dong tai lieu tren thiet bi iOS, ban se thay mot chi thi cap nhat tren iCloud.

Tinh nang dong bo cua iCloud la rat tuyet voi, nhung khong may la, dich vu khong cho phep nguoi dung dong so huu mot tai lieu cung thoi diem (real time) nhu voi Google Docs. ban co the chia se tai lieu nhung khong ai co the truy cap tai lieu do bang tai khoan iCloud cua ban tren may tinh cua ho.

Theo Quan Tri Mang

Cách lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

iCloud là dịch vụ lưu trữ đám mây và đồng bộ file của Apple đã được cải tiến nhiều ở phiên bản hệ điều hành mới được tung ra, Mountain Lion 10.8.Dịch vụ giúp cập nhật email, các liên lạc và lịch biểu giữa máy Mac và các thiết bị chạy iOS. Nhưng hiện tại, iCloud còn được bổ sung thêm những tính năng hỗ trợ cho các file tài liệu đối với cả ứng dụng thuộc Apple và ứng dụng trung gian.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá