Cách tìm hiểu thêm về phím tắt khi sử dụng Facebook

Tuy không nhiều, Facebook cũng đã thiết kế một số tổ hợp phím để người dùng có thể truy cập nhanh các chức năng quan trọng của mạng xã hội mà không cần dùng đến chuột.


Cách tìm hiểu thêm về phím tắt khi sử dụng Facebook

Nếu dùng trình duyệt Chrome trên máy tính Windows, bạn có thể thực hiện các phím tắt như sau:

Alt + 1: Quay về trang Home.
Alt + 2: Truy cập Timeline/Profile của bạn.
Alt + 3: Truy cập thư mục Friends để tìm bạn, kết nối…
Alt + 4: Truy cập mục Messages (tin nhắn, chat…)
Alt + 5: Truy cập phần nhắc báo Notifications
Alt + 6: Truy cập mục thiết lập tài khoản General Account Settings
Alt + 7: Truy cập mục thiết lập chế độ riêng tư Privacy Settings
Alt + 8: Truy cập tài khoản Facebook chính thức của Facebook.
Alt + 9: Truy cập trang Điều khoản và Chính sách của Facebook.
Alt + 0: Trung cập phần hỗ trợ người dùng (Help Center) của Facebook.
Alt + m: Mở ra mục soạn tin nhắn Facebook.
Alt + ?: Tra cứu

Bấm Alt + m để soạn tin nhắn mới.Bấm Alt + m để soạn và gửi tin nhắn.

Còn nếu dùng Firefox trên máy tính Windows, thay phím Alt bằng Shift + Alt, ví dụ Shift + Alt + 1, Shift + Alt + 2…

Tương tự, công thức trên máy Mac OS là:

Firefox: Control + số/m/? (ví dụ: Control + 1, Control + 2…)
Chrome: Control + Option + số/m/?
Safari: Control + Option + số/m/?

Theo VnExpress
Cach tim hieu them ve phim tat khi su dung Facebook


Tuy khong nhieu, Facebook cung da thiet ke mot so to hop phim de nguoi dung co the truy cap nhanh cac chuc nang quan trong cua mang xa hoi ma khong can dung den chuot.


Cach tim hieu them ve phim tat khi su dung Facebook

Neu dung trinh duyet Chrome tren may tinh Windows, ban co the thuc hien cac phim tat nhu sau:

Alt + 1: Quay ve trang Home.
Alt + 2: Truy cap Timeline/Profile cua ban.
Alt + 3: Truy cap thu muc Friends de tim ban, ket noi…
Alt + 4: Truy cap muc Messages (tin nhan, chat…)
Alt + 5: Truy cap phan nhac bao Notifications
Alt + 6: Truy cap muc thiet lap tai khoan General Account Settings
Alt + 7: Truy cap muc thiet lap che do rieng tu Privacy Settings
Alt + 8: Truy cap tai khoan Facebook chinh thuc cua Facebook.
Alt + 9: Truy cap trang Dieu khoan va Chinh sach cua Facebook.
Alt + 0: Trung cap phan ho tro nguoi dung (Help Center) cua Facebook.
Alt + m: Mo ra muc soan tin nhan Facebook.
Alt + ?: Tra cuu

Bam Alt + m de soan tin nhan moi.Bam Alt + m de soan va gui tin nhan.

Con neu dung Firefox tren may tinh Windows, thay phim Alt bang Shift + Alt, vi du Shift + Alt + 1, Shift + Alt + 2…

Tuong tu, cong thuc tren may Mac OS la:

Firefox: Control + so/m/? (vi du: Control + 1, Control + 2…)
Chrome: Control + Option + so/m/?
Safari: Control + Option + so/m/?

Theo VnExpress

Cách tìm hiểu thêm về phím tắt khi sử dụng Facebook

Tuy không nhiều, Facebook cũng đã thiết kế một số tổ hợp phím để người dùng có thể truy cập nhanh các chức năng quan trọng của mạng xã hội mà không cần dùng đến chuột.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá