Google hỗ trợ chat video trên Chrome

Một diễn đàn của các nhà phát triển Google cho biết Google Chrome sẽ sớm có chức năng chat voice và video.


Chức năng này được xây dựng trên WebRTC, một công nghệ truyền thông mà Google đã mua lại vào năm 2010. Google đã thông báo rằng WebRTC sẽ trở thành một dự án mã nguồn mở hỗ trợ bởi Google, Mozilla và Opera. Google hy vọng WebRTC sẽ trở thành một Web tiêu chuẩn, có khả năng trở thành một nền tảng truyền thông phổ quát dựa trên thời gian thực.

Google hỗ trợ chat video trên Chrome

Henrik Andreasson, một kỹ sư phần mềm của Google có trụ sở tại Thụy Điển cho biết trên diễn đàn phát triển Chromium của công ty: “Mục đích của chúng tôi là làm cho Chrome trở thành một chuẩn giao tiếp thời gian thực. Chromium là phiên bản nguồn mở của Chrome và dự án của Google là để phát triển các tính năng mới cho trình duyệt của mình”.

Google vẫn chưa thông báo việc có áp dụng công nghệ mới cho khách hàng sử dụng Google Talk của Gmail hay không. Tuy nhiên khả năng có là rất cao. Google đang đưa vào một plugin để người dùng tải về và cài đặt trong trình duyệt của họ trước khi bắt đầu thực hiện chat video hoặc voice trong Gmail.

Google chưa đưa ra thông tin chính xác về thời điểm sẽ cho ra mắt công nghệ mới này. Tuy nhiên, khả năng chat video và chat voice mới này trên trình duyệt hứa hẹn sẽ mang lại cho người dùng một tiện ích thú vị, đặc biệt khi tính năng này được áp dụng cho các thiết bị di động thông minh.

Theo Người Đưa Tin
Google ho tro chat video tren Chrome


Mot dien dan cua cac nha phat trien Google cho biet Google Chrome se som co chuc nang chat voice va video.


Chuc nang nay duoc xay dung tren WebRTC, mot cong nghe truyen thong ma Google da mua lai vao nam 2010. Google da thong bao rang WebRTC se tro thanh mot du an ma nguon mo ho tro boi Google, Mozilla va Opera. Google hy vong WebRTC se tro thanh mot Web tieu chuan, co kha nang tro thanh mot nen tang truyen thong pho quat dua tren thoi gian thuc.

Google ho tro chat video tren Chrome

Henrik Andreasson, mot ky su phan mem cua Google co tru so tai Thuy Dien cho biet tren dien dan phat trien Chromium cua cong ty: “Muc dich cua chung toi la lam cho Chrome tro thanh mot chuan giao tiep thoi gian thuc. Chromium la phien ban nguon mo cua Chrome va du an cua Google la de phat trien cac tinh nang moi cho trinh duyet cua minh”.

Google van chua thong bao viec co ap dung cong nghe moi cho khach hang su dung Google Talk cua Gmail hay khong. Tuy nhien kha nang co la rat cao. Google dang dua vao mot plugin de nguoi dung tai ve va cai dat trong trinh duyet cua ho truoc khi bat dau thuc hien chat video hoac voice trong Gmail.

Google chua dua ra thong tin chinh xac ve thoi diem se cho ra mat cong nghe moi nay. Tuy nhien, kha nang chat video va chat voice moi nay tren trinh duyet hua hen se mang lai cho nguoi dung mot tien ich thu vi, dac biet khi tinh nang nay duoc ap dung cho cac thiet bi di dong thong minh.

Theo Nguoi Dua Tin

Google hỗ trợ chat video trên Chrome

Một diễn đàn của các nhà phát triển Google cho biết Google Chrome sẽ sớm có chức năng chat voice và video.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá