Cách thay đổi trình duyệt web mặc định trong Windows 7

Mặc dù bạn có thể tự do sử dụng bất kỳ trình duyệt web nào mình thích nhưng trình duyệt mặc định lại được khởi chạy bởi Windows khi kích vào các đường link trong email hay tài liệu Office.


Bài viết sẽ hướng dẫn nhanh người dùng cách thay đổi trình duyệt web mặc định trong Windows.

Thay đổi trình duyệt mặc định trong Windows từ Control Panel

Kích vào Start và chọn Control Panel.

control panel

Chọn Programs.

category

Nếu không thấy tùy chọn Programs, thay đổi View Style của Control Panel. Kích vào tùy chọn View ở góc trên bên phải panel điều khiển và chọn Category.

view

Bây giờ, kích vào Default Programs.

default

Nhấn Set Your Default Programs nếu người dùng muốn thay đổi các chương trình mặc định mà Windows sẽ dùng để mở file.

set default

Danh sách các chương trình đã được cài hiện lên. Chọn trình duyệt mà bạn muốn sử dụng làm mặc định và nhấn vào Set this Program As Default.

chọn chương trình

Kích vào Choose Default for this Program.

chọn

Windows sẽ hiển thị danh sách của tất cả các loại file được hỗ trợ. Chọn loại file người dùng muốn mở bằng trình duyệt chỉ định và kích nút Save.

chọn file

Đặt trình duyệt mặc định bên trong ứng dụng

Như đã đề cập, sau đây ta sẽ đặt trình duyệt mặc định bên trong ứng dụng. Dưới đây là một vài ví dụ.

Mozilla Firefox

Vào Options bằng cách, kích vào nút Firefox màu da cam và chọn Options.

firefox

Nhấn vào thẻ Advanced. Dưới mục System Defaults, kích vào Check Now để kiểm tra trình duyệt mặc định.

Advanced

Nếu Firefox không phải trình duyệt mặc định, một hộp thoại sẽ hiện lên hỏi người dùng có muốn đặt chương trình làm trình duyệt mặc định hay không. Kích Yes để đồng ý.

set default

Google Chrome

Để biến Google Chrome thành trình duyệt mặc định, nhấn vào biểu tượng cờ lê và chọn Settings.

Cách thay đổi trình duyệt web mặc định trong Windows 7

Ở phần Default Browser, người dùng có thể đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định.

Cách thay đổi trình duyệt web mặc định trong Windows 7

Theo: Quản Trị Mạng
Cach thay doi trinh duyet web mac dinh trong Windows 7


Mac du ban co the tu do su dung bat ky trinh duyet web nao minh thich nhung trinh duyet mac dinh lai duoc khoi chay boi Windows khi kich vao cac duong link trong email hay tai lieu Office.


Bai viet se huong dan nhanh nguoi dung cach thay doi trinh duyet web mac dinh trong Windows.

Thay doi trinh duyet mac dinh trong Windows tu Control Panel

Kich vao Start va chon Control Panel.

control panel

Chon Programs.

category

Neu khong thay tuy chon Programs, thay doi View Style cua Control Panel. Kich vao tuy chon View o goc tren ben phai panel dieu khien va chon Category.

view

Bay gio, kich vao Default Programs.

default

Nhan Set Your Default Programs neu nguoi dung muon thay doi cac chuong trinh mac dinh ma Windows se dung de mo file.

set default

Danh sach cac chuong trinh da duoc cai hien len. Chon trinh duyet ma ban muon su dung lam mac dinh va nhan vao Set this Program As Default.

chon chuong trinh

Kich vao Choose Default for this Program.

chon

Windows se hien thi danh sach cua tat ca cac loai file duoc ho tro. Chon loai file nguoi dung muon mo bang trinh duyet chi dinh va kich nut Save.

chon file

Dat trinh duyet mac dinh ben trong ung dung

Nhu da de cap, sau day ta se dat trinh duyet mac dinh ben trong ung dung. Duoi day la mot vai vi du.

Mozilla Firefox

Vao Options bang cach, kich vao nut Firefox mau da cam va chon Options.

firefox

Nhan vao the Advanced. Duoi muc System Defaults, kich vao Check Now de kiem tra trinh duyet mac dinh.

Advanced

Neu Firefox khong phai trinh duyet mac dinh, mot hop thoai se hien len hoi nguoi dung co muon dat chuong trinh lam trinh duyet mac dinh hay khong. Kich Yes de dong y.

set default

Google Chrome

De bien Google Chrome thanh trinh duyet mac dinh, nhan vao bieu tuong co le va chon Settings.

Cach thay doi trinh duyet web mac dinh trong Windows 7

O phan Default Browser, nguoi dung co the dat Google Chrome lam trinh duyet mac dinh.

Cach thay doi trinh duyet web mac dinh trong Windows 7

Theo: Quan Tri Mang

Cách thay đổi trình duyệt web mặc định trong Windows 7

Mặc dù bạn có thể tự do sử dụng bất kỳ trình duyệt web nào mình thích nhưng trình duyệt mặc định lại được khởi chạy bởi Windows khi kích vào các đường link trong email hay tài liệu Office.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá