Kích hoạt/Vô hiệu hóa tính năng Tabs Preview trên IE và Firefox

Duyệt web theo thẻ tab là một trong những tính năng tuyệt nhất mà hầu hết các trình duyệt đều áp dụng hiện nay.


Khi mà có nhiều thẻ tab được mở cùng một lúc thì mỗi trình duyệt lại có một cách mặc định riêng để hiển thị thẻ tab trên thanh TaskBar của Windows 7.

Ví dụ như, Internet Explorer hiển thị nhiều hình đại diện (thumbnail) cho phép xem trước các thẻ tab cùng một lúc. Ưu điểm của cách hiển thị này là người dùng có thể kích vào hình đại diện của một thẻ tab bất kỳ nào để phóng to trình duyệt cho thẻ tab đó.

Kích hoạt/Vô hiệu hóa tính năng Tabs Preview trên IE và Firefox

Mặt khác, những trình duyệt như Firefox và Google Chrome lại chỉ hiển thị một hình đại diện chung cho nhiều thẻ tab ở thanh TaskBar. Điều này giúp tránh nhầm lẫn khi mở quá nhiều thẻ tab.

Firefox

Những thiết lập này là mặc định và người dùng có thể chỉnh sửa lại cho thuận tiện nhất với mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn người dùng cách cấu hình IE và Firefox để đặt hành vi xem trước thẻ tab sao cho phù hợp nhất với người dùng.

Kích hoạt Tabs Preview trên Firefox

Những bước sau sẽ thay đổi kiểu hiển thị một thẻ tab thành hiển thị nhiều hình đại diện cho nhiều tab mở trên thanh TaskBar.

Bước 1: Nhấn vào Firefox (nút màu da cam ở góc trên cùng bên trái) chọn Options -> Options.

Options

Bước 2: Trong hộp thoại Options, nhấn thẻ Tabs và tích vào tùy chọn Show tab previews in the Windows taskbar.

Tabs

Bước 3: Nhấn OK. Lúc này, dưới thanh TaskBar, có bao nhiêu thẻ tab được mở thì sẽ có từng ấy hình đại diện. Chọn hình đại diện cho thẻ tab muốn xem để được phóng to màn hình.

nhiều tab

Vô hiệu hóa Tabs Preview trên IE

Những bước này sẽ giúp vô hiệu hóa chức năng Tabs Preview và chỉ hiển thị một hình đại diện cho tab được duyệt hiện tại.

Bước 1: Vào Tools -> Internet Options từ giao diện IE để mở hộp thoại Internet Options.

Tools

Bước 2: Trong thẻ General tại mục Tabs, kích vào nút Settings.

Internet Options

Bước 3: Một cửa sổ mới mở ra. Bỏ đánh dấu tùy chọn Show previews for individual tabs in the taskbar.

Tabbed Browsing

Bước 4: Nhấn OK. Lưu thiết lập và khởi động lại trình duyệt. Bạn sẽ thấy rằng thay đổi được phản ảnh ngay lập tức và trình duyệt IE chỉ còn hiển thị một hình đại diện cho thẻ tab được duyệt hiện tại.

IE tab

Theo Quản Trị Mạng








Kich hoat/Vo hieu hoa tinh nang Tabs Preview tren IE va Firefox


Duyet web theo the tab la mot trong nhung tinh nang tuyet nhat ma hau het cac trinh duyet deu ap dung hien nay.


Khi ma co nhieu the tab duoc mo cung mot luc thi moi trinh duyet lai co mot cach mac dinh rieng de hien thi the tab tren thanh TaskBar cua Windows 7.

Vi du nhu, Internet Explorer hien thi nhieu hinh dai dien (thumbnail) cho phep xem truoc cac the tab cung mot luc. Uu diem cua cach hien thi nay la nguoi dung co the kich vao hinh dai dien cua mot the tab bat ky nao de phong to trinh duyet cho the tab do.

Kich hoat/Vo hieu hoa tinh nang Tabs Preview tren IE va Firefox

Mat khac, nhung trinh duyet nhu Firefox va Google Chrome lai chi hien thi mot hinh dai dien chung cho nhieu the tab o thanh TaskBar. Dieu nay giup tranh nham lan khi mo qua nhieu the tab.

Firefox

Nhung thiet lap nay la mac dinh va nguoi dung co the chinh sua lai cho thuan tien nhat voi minh. Chung toi se huong dan nguoi dung cach cau hinh IE va Firefox de dat hanh vi xem truoc the tab sao cho phu hop nhat voi nguoi dung.

Kich hoat Tabs Preview tren Firefox

Nhung buoc sau se thay doi kieu hien thi mot the tab thanh hien thi nhieu hinh dai dien cho nhieu tab mo tren thanh TaskBar.

Buoc 1: Nhan vao Firefox (nut mau da cam o goc tren cung ben trai) chon Options -> Options.

Options

Buoc 2: Trong hop thoai Options, nhan the Tabs va tich vao tuy chon Show tab previews in the Windows taskbar.

Tabs

Buoc 3: Nhan OK. Luc nay, duoi thanh TaskBar, co bao nhieu the tab duoc mo thi se co tung ay hinh dai dien. Chon hinh dai dien cho the tab muon xem de duoc phong to man hinh.

nhieu tab

Vo hieu hoa Tabs Preview tren IE

Nhung buoc nay se giup vo hieu hoa chuc nang Tabs Preview va chi hien thi mot hinh dai dien cho tab duoc duyet hien tai.

Buoc 1: Vao Tools -> Internet Options tu giao dien IE de mo hop thoai Internet Options.

Tools

Buoc 2: Trong the General tai muc Tabs, kich vao nut Settings.

Internet Options

Buoc 3: Mot cua so moi mo ra. Bo danh dau tuy chon Show previews for individual tabs in the taskbar.

Tabbed Browsing

Buoc 4: Nhan OK. Luu thiet lap va khoi dong lai trinh duyet. Ban se thay rang thay doi duoc phan anh ngay lap tuc va trinh duyet IE chi con hien thi mot hinh dai dien cho the tab duoc duyet hien tai.

IE tab

Theo Quan Tri Mang

Kích hoạt/Vô hiệu hóa tính năng Tabs Preview trên IE và Firefox

Duyệt web theo thẻ tab là một trong những tính năng tuyệt nhất mà hầu hết các trình duyệt đều áp dụng hiện nay.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá