Cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc

Do đặc thù công việc hay vì lý do nào đó bạn phải làm việc với nhiều tài khoản Gmail cùng lúc, việc phải đăng nhập từng tài khoản Gmail có thể làm cho bạn tốn nhiều thời gian.


Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail trên một trình duyệt duy nhất. Để thực hiện việc này bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://www.google.com/accounts/ManageAccount bằng trình duyệt web cần dùng để thiết lập chế độ đăng nhập nhiều tài khoản Gmail. Nhập địa chỉ Email và Mật khẩu, sau đó bấm Đăng nhập.

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc

Bước 2: Trong phần thông tin Cài đặt cá nhân, tại mục Đăng nhập nhiều tài khoản, bạn bấm chọn Chỉnh sửa.

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc

Bước 3: Tại mục Đăng nhập nhiều tài khoản Google, chọn ô Bật – Sử dụng nhiều Tài khoản Google trên cùng một trình duyệt web và tick chọn các tùy chọn bên dưới mục này, sau đó bấm Lưu để lưu lại sự thay đổi. Bạn lưu ý đọc kỹ nội dung trong các tùy chọn này để hiểu rõ cách sử dụng tính năng đăng nhập nhiều tài khoản.

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc

Bước 4: Thông báo Thông tin tài khoản của bạn đã được cập nhật và lưu – Quay lại xuất hiện, bạn bấm chọn Quay lại để trở lại trang quản lý tài khoản của mình.

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc

Bước 5 : Để đăng nhập thêm tài khoản Gmail khác, bấm vào tên tài khoản ở phía trên góc phải màn hình, bấm chọn Chuyển đổi tài khoản.

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc

Bước 6: Bấm chọn Đăng nhập vào tài khoản khác…

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc

Bước 7: Cửa sổ đăng nhập tài khoản mới xuất hiện, nhập địa chỉ Email và Mật khẩu, sau đó bấm Đăng nhập.

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc

Bước 8: Để chuyển đổi và sử dụng các địa chỉ Gmail khác đã đăng nhập, bấm vào tên tài khoản đang sử dụng ở phía trên góc phải màn hình, bấm Chuyển đổi tài khoản.

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc

Bước 9: Cửa sổ mới xuất hiện hiển thị tên tài khoản Gmail bạn đang sử dụng và đã đăng nhập. Bấm chọn một tài khoản Gmail mà bạn muốn sử dụng, ngay lập tức trình duyệt sẽ hiển thị nội dung trong tài khoản Gmail đó.

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc

Theo Bkav
Cach dang nhap nhieu tai khoan Gmail cung mot luc


Do dac thu cong viec hay vi ly do nao do ban phai lam viec voi nhieu tai khoan Gmail cung luc, viec phai dang nhap tung tai khoan Gmail co the lam cho ban ton nhieu thoi gian.


Bai viet nay se huong dan cho ban cach dang nhap nhieu tai khoan Gmail tren mot trinh duyet duy nhat. De thuc hien viec nay ban thuc hien theo huong dan sau:

Buoc 1: Truy cap dia chi https://www.google.com/accounts/ManageAccount bang trinh duyet web can dung de thiet lap che do dang nhap nhieu tai khoan Gmail. Nhap dia chi Email va Mat khau, sau do bam Dang nhap.

Cach dang nhap nhieu tai khoan Gmail cung mot luc

Buoc 2: Trong phan thong tin Cai dat ca nhan, tai muc Dang nhap nhieu tai khoan, ban bam chon Chinh sua.

Cach dang nhap nhieu tai khoan Gmail cung mot luc

Buoc 3: Tai muc Dang nhap nhieu tai khoan Google, chon o Bat – Su dung nhieu Tai khoan Google tren cung mot trinh duyet web va tick chon cac tuy chon ben duoi muc nay, sau do bam Luu de luu lai su thay doi. Ban luu y doc ky noi dung trong cac tuy chon nay de hieu ro cach su dung tinh nang dang nhap nhieu tai khoan.

Cach dang nhap nhieu tai khoan Gmail cung mot luc

Buoc 4: Thong bao Thong tin tai khoan cua ban da duoc cap nhat va luu – Quay lai xuat hien, ban bam chon Quay lai de tro lai trang quan ly tai khoan cua minh.

Cach dang nhap nhieu tai khoan Gmail cung mot luc

Buoc 5 : De dang nhap them tai khoan Gmail khac, bam vao ten tai khoan o phia tren goc phai man hinh, bam chon Chuyen doi tai khoan.

Cach dang nhap nhieu tai khoan Gmail cung mot luc

Buoc 6: Bam chon Dang nhap vao tai khoan khac…

Cach dang nhap nhieu tai khoan Gmail cung mot luc

Buoc 7: Cua so dang nhap tai khoan moi xuat hien, nhap dia chi Email va Mat khau, sau do bam Dang nhap.

Cach dang nhap nhieu tai khoan Gmail cung mot luc

Buoc 8: De chuyen doi va su dung cac dia chi Gmail khac da dang nhap, bam vao ten tai khoan dang su dung o phia tren goc phai man hinh, bam Chuyen doi tai khoan.

Cach dang nhap nhieu tai khoan Gmail cung mot luc

Buoc 9: Cua so moi xuat hien hien thi ten tai khoan Gmail ban dang su dung va da dang nhap. Bam chon mot tai khoan Gmail ma ban muon su dung, ngay lap tuc trinh duyet se hien thi noi dung trong tai khoan Gmail do.

Cach dang nhap nhieu tai khoan Gmail cung mot luc

Theo Bkav

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc

Do đặc thù công việc hay vì lý do nào đó bạn phải làm việc với nhiều tài khoản Gmail cùng lúc, việc phải đăng nhập từng tài khoản Gmail có thể làm cho bạn tốn nhiều thời gian.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá