Cách điều khiển máy tính từ xa qua Gmail

Có một vài tiện ích cho phép tạo kết nối điều khiến từ xa với máy tính. Nếu bạn đang cần gấp một kết nối để điều khiển máy tính từ xa mà chỉ yêu cầu mức cơ bản với cấu hình tối thiểu thì bạn có thể thực hiện thông qua tài khoản Gmail.


sRemote là một ứng dụng bỏ túi nhỏ cho phép điều khiển từ xa máy tính thông qua tài khoản Gmail. Chương trình cho phép thực hiện một số câu lệnh cơ bản trên máy đầu xa qua Gmail.

Tải sRemote về máy. Giải nén file zip trong một thư mục. Khi sử dụng sRemote lần đầu tiên, chương trình sẽ đề nghị người dùng tạo một mật khẩu để truy cập máy tính mà sRemote đang chạy trên đó.

Cách điều khiển máy tính từ xa qua Gmail

Lưu ý rằng không nên cung cấp mật khẩu này cho người khác bởi vì bất cứ ai có mật khẩu này đều có thể điều khiển từ xa máy tính của bạn.

Bước tiếp theo liên quan đến việc thiết lập chứng thực Gmail cho sRemote. Chỉ cần kích vào Gmail settings và nhập địa chỉ Gmail, mật khẩu và địa chỉ hồi đáp.

Cách điều khiển máy tính từ xa qua Gmail

Một điều lưu ý là nếu người dùng đã kích hoạt chế độ xác thực hai bước trong tài khoản Gmail thì sẽ cần cấu hình một mật khẩu mới cho ứng dụng sRemote. Mật khẩu gốc cho tài khoản Gmail sẽ không có hiệu lực.

Sau khi cấu hình xong các thiết lập tài khoản Gmail, kích vào nút Start monitoring. sRemote sẽ kiểm tra tài khoản Gmail người dùng. Khoảng thời gian giám sát mặc định là 5 giây nhưng ta có thể cấu hình lại tùy theo yêu cầu.

Cách điều khiển máy tính từ xa qua Gmail

Và đây là phần thú vị nhất khi bạn sẽ thực hiện ra lệnh cho máy tính đầu xa. Người dùng có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào và bất cứ thiết bị nào. Về cơ bản, người dùng sẽ phải gửi một email với cú pháp câu lệnh đặc biệt đến tài khoản Gmail đã được cấu hình trước đó (trong sRemote). Ví dụ như, nếu ta có email [email protected] được cấu hình trong sRemote, có thể gửi một email từ [email protected] đến [email protected] với cú pháp sau:

password();command();

Với “password()” là mật khẩu người dùng đã cấu hình khi khởi động sRemote và “command()” là bất cứ câu lệnh nào mà sRemote hỗ trợ. Những câu lệnh này phải nằm trong dòng subject của email.

Cách điều khiển máy tính từ xa qua Gmail

sRemote chấp nhận những câu lệnh sau:

1. screenshot();
2. shutdown();
3. logoff();
4. restart();
5. abort();
6. run(program,parameters);
7. play(path);
8. msg(text);
9. log(text);
10. exit();
11. beep();
12. forceshut();
13. mail(sender,password,receiver,body,subject);
14. processes();
15. ping(address);
16. getfile(path);
17. delfile(path);
18. deldir(path);
19. uptime();
20. copy(oldpath,newpath);
21. move(oldpath,newpath);
22. help();

Xét tổng thể thì sRemote là một chương trình tiện dụng và thực sự hữu ích khi ai đó đang cần gấp một kết nối điều khiển từ xa trong vài phút. Có hai điểm cần được cải thiện trong sRemote. Thứ nhất là sRemote không hỗ trợ các địa chỉ Google Apps mà cũng sử dụng công nghệ của Gmail. Thứ hai, không có xác nhận cho biết câu lệnh có được thực hiện trên máy tính đầu xa hay không. Có lẽ, cần có một email hồi đáp thông báo rằng, câu lệnh đã được thực hiện thành công trên máy đầu xa.

Theo Quantrimang
Cach dieu khien may tinh tu xa qua Gmail


Co mot vai tien ich cho phep tao ket noi dieu khien tu xa voi may tinh. Neu ban dang can gap mot ket noi de dieu khien may tinh tu xa ma chi yeu cau muc co ban voi cau hinh toi thieu thi ban co the thuc hien thong qua tai khoan Gmail.


sRemote la mot ung dung bo tui nho cho phep dieu khien tu xa may tinh thong qua tai khoan Gmail. Chuong trinh cho phep thuc hien mot so cau lenh co ban tren may dau xa qua Gmail.

Tai sRemote ve may. Giai nen file zip trong mot thu muc. Khi su dung sRemote lan dau tien, chuong trinh se de nghi nguoi dung tao mot mat khau de truy cap may tinh ma sRemote dang chay tren do.

Cach dieu khien may tinh tu xa qua Gmail

Luu y rang khong nen cung cap mat khau nay cho nguoi khac boi vi bat cu ai co mat khau nay deu co the dieu khien tu xa may tinh cua ban.

Buoc tiep theo lien quan den viec thiet lap chung thuc Gmail cho sRemote. Chi can kich vao Gmail settings va nhap dia chi Gmail, mat khau va dia chi hoi dap.

Cach dieu khien may tinh tu xa qua Gmail

Mot dieu luu y la neu nguoi dung da kich hoat che do xac thuc hai buoc trong tai khoan Gmail thi se can cau hinh mot mat khau moi cho ung dung sRemote. Mat khau goc cho tai khoan Gmail se khong co hieu luc.

Sau khi cau hinh xong cac thiet lap tai khoan Gmail, kich vao nut Start monitoring. sRemote se kiem tra tai khoan Gmail nguoi dung. Khoang thoi gian giam sat mac dinh la 5 giay nhung ta co the cau hinh lai tuy theo yeu cau.

Cach dieu khien may tinh tu xa qua Gmail

Va day la phan thu vi nhat khi ban se thuc hien ra lenh cho may tinh dau xa. Nguoi dung co the su dung bat ky dia chi email nao va bat cu thiet bi nao. Ve co ban, nguoi dung se phai gui mot email voi cu phap cau lenh dac biet den tai khoan Gmail da duoc cau hinh truoc do (trong sRemote). Vi du nhu, neu ta co email [email protected] duoc cau hinh trong sRemote, co the gui mot email tu [email protected] den [email protected] voi cu phap sau:

password();command();

Voi “password()” la mat khau nguoi dung da cau hinh khi khoi dong sRemote va “command()” la bat cu cau lenh nao ma sRemote ho tro. Nhung cau lenh nay phai nam trong dong subject cua email.

Cach dieu khien may tinh tu xa qua Gmail

sRemote chap nhan nhung cau lenh sau:

1. screenshot();
2. shutdown();
3. logoff();
4. restart();
5. abort();
6. run(program,parameters);
7. play(path);
8. msg(text);
9. log(text);
10. exit();
11. beep();
12. forceshut();
13. mail(sender,password,receiver,body,subject);
14. processes();
15. ping(address);
16. getfile(path);
17. delfile(path);
18. deldir(path);
19. uptime();
20. copy(oldpath,newpath);
21. move(oldpath,newpath);
22. help();

Xet tong the thi sRemote la mot chuong trinh tien dung va thuc su huu ich khi ai do dang can gap mot ket noi dieu khien tu xa trong vai phut. Co hai diem can duoc cai thien trong sRemote. Thu nhat la sRemote khong ho tro cac dia chi Google Apps ma cung su dung cong nghe cua Gmail. Thu hai, khong co xac nhan cho biet cau lenh co duoc thuc hien tren may tinh dau xa hay khong. Co le, can co mot email hoi dap thong bao rang, cau lenh da duoc thuc hien thanh cong tren may dau xa.

Theo Quantrimang

Cách điều khiển máy tính từ xa qua Gmail

Có một vài tiện ích cho phép tạo kết nối điều khiến từ xa với máy tính. Nếu bạn đang cần gấp một kết nối để điều khiển máy tính từ xa mà chỉ yêu cầu mức cơ bản với cấu hình tối thiểu thì bạn có thể thực hiện thông qua tài khoản Gmail.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá