Cách khôi phục Bookmarks trên Firefox

Giống như Chrome, Firefox cũng cho phép khôi phục lại Các trang đánh dấu nếu người dùng vô tính xóa chúng. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách khôi phục lại trang đánh dấu đã xóa.


Mở Mozilla Firefox và kích thực đơn Firefox, chọn Bookmark -> Show All Bookmarks.

Cách khôi phục Bookmarks trên Firefox

Nếu vô tình xóa trang đánh dấu, bạn có thể khôi phục lại chúng bằng cách kích vào nút Organize và chọn Undo hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + Z.

Cách khôi phục Bookmarks trên Firefox

Một tính năng hay của Firefox là cho phép tạo tự động dự phòng cho Bookmarks định kỳ. Nếu đã chót xóa những trang đánh dấu vài ngày trước, bạn vẫn có thể khôi phục chúng. Kích vào Import and Backup và chọn Restore. Các bản lưu dự phòng đã được tạo sẽ hiện ra. Hãy chọn file bookmark mong muốn.

Cách khôi phục Bookmarks trên Firefox

Một điều nữa người dùng nên biết là việc khôi phục toàn bộ Bookmarks sẽ thay thế cho tất cả những trang đánh dấu hiện tại bằng các trang từ file dự phòng. Kích OK để xác nhận.

Cách khôi phục Bookmarks trên Firefox

Cũng có thể tạo dự phòng thủ công cho Bookmarks. Chỉ cần xuất Bookmarks ra thành một file HTML bằng cách kích vào Import and Backup. Sau đó chọn Export bookmarks to HTML. Trong trường hợp vô tính xóa một trang đánh dấu nào đó, ta có thể khôi phục nó thủ công bằng cách nhập lại file bookmark.

Cách khôi phục Bookmarks trên Firefox

Ngoài ra, còn có thể sử dụng Firefox Sync, một tính năng xuất hiện từ Firefox 4.0 cho phép quản lý Bookmarks trong Firefox bằng nhiều thiết bị.

Theo Quantrimang