Mẹo gửi tin nhắn trực tuyến an toàn ___#8220;Burn Note___#8221;

Bạn đã từng gửi một email, tin nhắn trên Facebook hoặc thậm chí là một tin nhắn văn bản đến một ai đó nhưng rồi lại phải hối tiếc với những gì mình đã gửi? Thật không may, vì hầu hết các dịch vụ hiện nay đều không cho phép bạn thu hồi nội dung thông điệp đã gửi, cũng như không thể xóa nó dù với bất kì lí do gì. Do đó, nếu bạn lỡ tay gửi đi những nội dung mà mình không mong muốn đến người khác thì coi như bạn sẽ lãnh toàn bộ hậu quả nếu nội dung tin nhắn của bạn mang tính chất xấu xa ! Để bảo mật hơn khi gửi email trực tuyến và các ghi chú khác, bạn có thể sử dụng một dịch vụ tuyệt vời có tên là Burn Note


Mẹo gửi tin nhắn trực tuyến an toàn ___#8220;Burn Note___#8221;
Đây là dịch vụ trực tuyến có giao diện khá đơn giản, cho phép bạn gửi các thông điệp, tin nhắn đến người khác trong một môi trường bí mật, an toàn theo nhiều cách thức khác nhau tùy theo bạn lựa chọn, chẳng hạn như: chống sao chép tin nhắn, xóa tin nhắn theo thời gian định trước, mật khẩu bảo vệ tin nhắn…Để bắt đầu, bạn truy cập địa chỉ  trang chủ https://burnnote.com/#/ , tại đây bạn sẽ nhìn thấy một giao diện rất cơ bản, gọn gàng
1
Sử dụng dịch vụ này là cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần nhập vào một ghi chú tin nhắn mong muốn trong khung có dòng chữ Enter a message
1
Một khi bạn đã nhập xong các nội dung tin nhắn cần thiết, bạn bấm vào liên kết Options để cấu hình các tùy chọn bảo mật cụ thể cho nội dung tin nhắn. Tùy chọn thiết lập cấu hình này gồm có: bảo vệ chống sao chép (ở mục Note display bạn có thể chọn Plain text (copying OK), Short phrases (no copying), Spyglass (no copying)), xóa tin nhắn theo thời gian định trước bằng cách đánh dấu vào mục Timer when note is opened, chọn thời gian xóa ở Timer deletes note after…seconds (tính bằng giây) hoặc nhập mật khẩu vào khung Note password nếu bạn muốn tin nhắn được bảo vệ bằng mật khẩu
1
Sau khi hoàn tất lựa chọn của mình, bạn nhấp vào nút SEND, từ đây trang web sẽ tạo ra một liên kết an toàn, bạn nhấp vào nút COPY LINK để sao chép liên kết đó
1
Bây giờ, việc mà bạn cần làm tiếp theo là gửi liên kết đó thông qua email, Google+, Facebook, …đến người nhận. Khi họ nhấn vào liên kết, họ sẽ có thể xem các tin nhắn văn bản, tùy theo những gì bạn đã lựa chọn, người nhận phải thực hiện các bước tương ứng mới có thể xem nội dung, ví dụ như trong bài viết này người nhận phải nhập chính xác mật khẩu (do tôi đã thiết lập tùy chọn đặt mật khẩu trước đó) rồi nhấn vào nút VIEW
1
Nếu đúng nội dung tin nhắn sẽ hiện ra, người nhận có thể trả lời lại tin nhắn bằng cách nhập nội dung cần trả lời vào khung Reply rồi nhấn vào nút SEND. Ngoài ra, tại đây người nhận cũng có thể thiết lập các tùy chọn bảo mật tương tự như bạn đã từng làm
1
Mặc dù bạn không cần phải đăng kí tài khoản khi sử dụng dịch vụ, tuy nhiên nếu muốn bạn có thể tạo ra một tài khoản cho riêng mình để có nhiều tùy chọn bổ sung và quản lý các tin nhắn dễ dàng hơn.
Theo Xã hội thông tin
Meo gui tin nhan truc tuyen an toan “Burn Note”


Ban da tung gui mot email, tin nhan tren Facebook hoac tham chi la mot tin nhan van ban den mot ai do nhung roi lai phai hoi tiec voi nhung gi minh da gui? That khong may, vi hau het cac dich vu hien nay deu khong cho phep ban thu hoi noi dung thong diep da gui, cung nhu khong the xoa no du voi bat ki li do gi. Do do, neu ban lo tay gui di nhung noi dung ma minh khong mong muon den nguoi khac thi coi nhu ban se lanh toan bo hau qua neu noi dung tin nhan cua ban mang tinh chat xau xa ! De bao mat hon khi gui email truc tuyen va cac ghi chu khac, ban co the su dung mot dich vu tuyet voi co ten la Burn Note


Meo gui tin nhan truc tuyen an toan ___#8220;Burn Note___#8221;
Day la dich vu truc tuyen co giao dien kha don gian, cho phep ban gui cac thong diep, tin nhan den nguoi khac trong mot moi truong bi mat, an toan theo nhieu cach thuc khac nhau tuy theo ban lua chon, chang han nhu: chong sao chep tin nhan, xoa tin nhan theo thoi gian dinh truoc, mat khau bao ve tin nhan…De bat dau, ban truy cap dia chi  trang chu https://burnnote.com/#/ , tai day ban se nhin thay mot giao dien rat co ban, gon gang
1
Su dung dich vu nay la cuc ky don gian, ban chi can nhap vao mot ghi chu tin nhan mong muon trong khung co dong chu Enter a message
1
Mot khi ban da nhap xong cac noi dung tin nhan can thiet, ban bam vao lien ket Options de cau hinh cac tuy chon bao mat cu the cho noi dung tin nhan. Tuy chon thiet lap cau hinh nay gom co: bao ve chong sao chep (o muc Note display ban co the chon Plain text (copying OK), Short phrases (no copying), Spyglass (no copying)), xoa tin nhan theo thoi gian dinh truoc bang cach danh dau vao muc Timer when note is opened, chon thoi gian xoa o Timer deletes note after…seconds (tinh bang giay) hoac nhap mat khau vao khung Note password neu ban muon tin nhan duoc bao ve bang mat khau
1
Sau khi hoan tat lua chon cua minh, ban nhap vao nut SEND, tu day trang web se tao ra mot lien ket an toan, ban nhap vao nut COPY LINK de sao chep lien ket do
1
Bay gio, viec ma ban can lam tiep theo la gui lien ket do thong qua email, Google+, Facebook, …den nguoi nhan. Khi ho nhan vao lien ket, ho se co the xem cac tin nhan van ban, tuy theo nhung gi ban da lua chon, nguoi nhan phai thuc hien cac buoc tuong ung moi co the xem noi dung, vi du nhu trong bai viet nay nguoi nhan phai nhap chinh xac mat khau (do toi da thiet lap tuy chon dat mat khau truoc do) roi nhan vao nut VIEW
1
Neu dung noi dung tin nhan se hien ra, nguoi nhan co the tra loi lai tin nhan bang cach nhap noi dung can tra loi vao khung Reply roi nhan vao nut SEND. Ngoai ra, tai day nguoi nhan cung co the thiet lap cac tuy chon bao mat tuong tu nhu ban da tung lam
1
Mac du ban khong can phai dang ki tai khoan khi su dung dich vu, tuy nhien neu muon ban co the tao ra mot tai khoan cho rieng minh de co nhieu tuy chon bo sung va quan ly cac tin nhan de dang hon.
Theo Xa hoi thong tin

Mẹo gửi tin nhắn trực tuyến an toàn “Burn Note”

Bạn đã từng gửi một email, tin nhắn trên Facebook hoặc thậm chí là một tin nhắn văn bản đến một ai đó nhưng rồi lại phải hối tiếc với những gì mình đã gửi? Thật không may, vì hầu hết các dịch vụ hiện nay đều không cho phép bạn thu hồi nội dung thông điệp đã gửi, cũng như không thể xóa nó dù với bất kì lí do gì. Do đó, nếu bạn lỡ tay gửi đi những nội dung mà mình không mong muốn đến người khác thì coi như bạn sẽ lãnh toàn bộ hậu quả nếu nội dung tin nhắn của bạn mang tính chất xấu xa ! Để bảo mật hơn khi gửi email trực tuyến và các ghi chú khác, bạn có thể sử dụng một dịch vụ tuyệt vời có tên là Burn Note
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá