Cảnh giác email xác nhận tài khoản Facebook

Chức năng yêu cầu xác nhận số điện thoại cá nhân để bảo mật tài khoản Facebook đã bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo qua email, kèm theo 13 loại mã độc.


“Những tài khoản chưa xác nhận sẽ bị ngưng hoạt động”, đó là thông tin dễ làm người dùng Facebook lo ngại được kẻ gian lợi dụng.

Cảnh giác email xác nhận tài khoản Facebook

Thông tin giả mạo đánh lừa người dùng xác nhận tài khoản Facebook

“CẢNH BÁO: thông báo từ nhóm xác nhận tại khoản Facebook. Tất cả tài khoản cần được xác nhận trước ngày…. để chống lừa đảo và giả mạo dự luật SOPA ACT. Các tài khoản không xác nhận sẽ bị ngưng hoạt động. Xác nhận tài khoản của bạn theo các bước bên dưới đây”, nội dung (tiếng Anh) rất thật được gửi đến hàng loạt người dùng Facebook qua email và cả tin nhắn (Message) trên Facebook.

Chuyên gia nghiên cứu bảo mật Cameron Camp thuộc Hãng bảo mật ESET đã phân tích website nguồn phát tán thư giả mạo trên và phát hiện có đến 13 loại mã độc khác nhau sẽ được tự động tải khi truy cập trang web cùng nhiều trang web quảng cáo tự động xuất hiện (pop-up).

Chưa hết, nút “Xác nhận tài khoản” còn dẫn dắt nạn nhân đến một tên miền chứa nhiều mã độc hơn nữa.

Không chỉ có tài khoản Facebook của nạn nhân bị đánh cắp sau khi vô tình cung cấp thông tin tài khoản cho quá trình xác nhận, mã độc trên web giả mạo thâm nhập hệ thống máy tính, chương trình độc hại còn tự động gửi lên tài khoản Facebook nạn nhân những nội dung cập nhật trạng thái (status) để đánh lừa thêm bạn bè trong danh bạ của họ click vào.

Trước đó, Facebook đã loại bỏ một ứng dụng có tên gọi “Verify Your Account” (Xác nhận tài khoản) chuyên lừa đảo người dùng qua việc giả mạo một tin nhắn chính thức từ Facebook.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng Facebook cần cẩn trọng với những đường liên kết (link) được gửi từ các tài khoản lạ hay thậm chí là bạn bè trong danh bạ. Luôn cập nhật dữ liệu cho chương trình anti-virus trên máy để bảo vệ trong thời gian thực.

Lưu ý cuối cùng, Facebook không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin tài khoản của mình qua email. Bạn có thể kích hoạt chế độ bảo vệ tài khoản theo hướng dẫn tại đây.

Theo Tuổi Trẻ
Canh giac email xac nhan tai khoan Facebook


Chuc nang yeu cau xac nhan so dien thoai ca nhan de bao mat tai khoan Facebook da bi ke gian loi dung lua dao qua email, kem theo 13 loai ma doc.


“Nhung tai khoan chua xac nhan se bi ngung hoat dong”, do la thong tin de lam nguoi dung Facebook lo ngai duoc ke gian loi dung.

Canh giac email xac nhan tai khoan Facebook

Thong tin gia mao danh lua nguoi dung xac nhan tai khoan Facebook

“CANH BAO: thong bao tu nhom xac nhan tai khoan Facebook. Tat ca tai khoan can duoc xac nhan truoc ngay…. de chong lua dao va gia mao du luat SOPA ACT. Cac tai khoan khong xac nhan se bi ngung hoat dong. Xac nhan tai khoan cua ban theo cac buoc ben duoi day”, noi dung (tieng Anh) rat that duoc gui den hang loat nguoi dung Facebook qua email va ca tin nhan (Message) tren Facebook.

Chuyen gia nghien cuu bao mat Cameron Camp thuoc Hang bao mat ESET da phan tich website nguon phat tan thu gia mao tren va phat hien co den 13 loai ma doc khac nhau se duoc tu dong tai khi truy cap trang web cung nhieu trang web quang cao tu dong xuat hien (pop-up).

Chua het, nut “Xac nhan tai khoan” con dan dat nan nhan den mot ten mien chua nhieu ma doc hon nua.

Khong chi co tai khoan Facebook cua nan nhan bi danh cap sau khi vo tinh cung cap thong tin tai khoan cho qua trinh xac nhan, ma doc tren web gia mao tham nhap he thong may tinh, chuong trinh doc hai con tu dong gui len tai khoan Facebook nan nhan nhung noi dung cap nhat trang thai (status) de danh lua them ban be trong danh ba cua ho click vao.

Truoc do, Facebook da loai bo mot ung dung co ten goi “Verify Your Account” (Xac nhan tai khoan) chuyen lua dao nguoi dung qua viec gia mao mot tin nhan chinh thuc tu Facebook.

Cac chuyen gia khuyen cao nguoi dung Facebook can can trong voi nhung duong lien ket (link) duoc gui tu cac tai khoan la hay tham chi la ban be trong danh ba. Luon cap nhat du lieu cho chuong trinh anti-virus tren may de bao ve trong thoi gian thuc.

Luu y cuoi cung, Facebook khong bao gio yeu cau ban cung cap thong tin tai khoan cua minh qua email. Ban co the kich hoat che do bao ve tai khoan theo huong dan tai day.

Theo Tuoi Tre

Cảnh giác email xác nhận tài khoản Facebook

Chức năng yêu cầu xác nhận số điện thoại cá nhân để bảo mật tài khoản Facebook đã bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo qua email, kèm theo 13 loại mã độc.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá