Blog của bạn sẽ trở nên hấp dẫn và sinh động hơn với những người ghé chơi nếu khi mở blog một bản nhạc được ưa thích phát ra. Vậy thực hiện điều này thế nào?


1. Chuẩn bị file nhạc nền (định dạng wma hay mp3, nên chọn bitrate khoảng 64 – 128 kbps).

2. Chuyển đổi file nhạc thành file video, chỉ đơn giản dùng công cụ có sẵn trong Windows là Windows Movie Maker.

- Vào Start > All Programs > Windows Movie Maker.

- Bấm Import audio and music bên khung trái, chọn file nhạc nền bên trên.

- Kéo file nhạc vừa import xuống khung storyboard (kịch bản) bên dưới cùng chương trình (nếu bạn không làm vậy thì file video tạo thành sẽ không có nhạc). (Luv24h’s Blog)

- Bấm Make titles or credits bên khung trái để thêm tựa đề / tác giả cho file video, làm cái này chỉ để “đủ thủ tục” biến file nhạc thành file video thôi, nên bạn có thể điền nội dung tùy ý.

- Bấm Save to my computer bên khung trái, đặt tên và nơi lưu file vừa tạo.

- Bấm Show more choices… > Video for broadband (340 kbps). Bạn nên cân đối giữa chất lượng và kích thước file video, để người nghe dễ dàng thưởng thức ngay cả với đường truyền Internet yếu. Bấm Next.(Luv24h’s Blog)

3. Tạo tài khoản để upload video trên YouTube (http://www.youtube.com) hay Google Video (http://video.google.com).

4. Bấm vào mục Upload (trên YouTube) hay Upload your videos (trên Google Video).

5. Điền thông tin về file nhạc theo yêu cầu trang web, bấm nút Upload và ngồi chờ file được upload.

6. Sau khi upload thành công, bạn sẽ nhận được link cho file nhạc của mình (hoặc có thể phải chờ một thời gian để file của mình được xử lý).

7. Bây giờ chú ý, bạn sẽ có đoạn code để embed (chèn) file video vào Blog của mình, thường có dạng như sau.

 Ví dụ:

- Đối với YouTube:

 - Đối với Google Video:

Ví dụ:

 8. Sửa đoạn code lại như sau:

- Đối với YouTube:

Ví dụ:

 (autoplay=1: tự động chơi nhạc khi vào Blog (bắt buộc có); loop=1: chơi lại khi hết bài hát).

- Đối với Google Video:

Ví dụ:

 (Trong đó autoPlay=true: tự động chơi nhạc khi vào Blog (bắt buộc có); Loop=true: lặp lại khi hết bài hát (bạn có thể bỏ cái này nếu không thích).

 9. Bây giờ tới phần bạn viết Blog. Khi viết xong, đánh dấu chọn vào “View HTML Source”, xuống cuối cùng, copy rồi paste đoạn code vừa xử lý vào khung viết Blog > bấm Save.

 Như vậy bây giờ người xem chỉ cần vào phần viết Blog của bạn thì sẽ nghe được nhạc nền cực hay (vì nhạc do chính bạn chọn mà!)

 Lưu ý: Bạn chỉ nên thêm một bài nhạc nền duy nhất cho cả Blog của mình. Nếu ở mỗi bài viết bạn đều thêm nhạc nền thì khi vừa vào Blog của bạn, Yahoo! 360 sẽ tự động chơi liền tất cả các bài nhạc nền bạn đã thêm vào.Và khi post xong code bạn nên chèn 1 doạn text chữ kèm code.
Cach lam nhac nen cho Blog


Blog cua ban se tro nen hap dan va sinh dong hon voi nhung nguoi ghe choi neu khi mo blog mot ban nhac duoc ua thich phat ra. Vay thuc hien dieu nay the nao?


1. Chuan bi file nhac nen (dinh dang wma hay mp3, nen chon bitrate khoang 64 – 128 kbps).

2. Chuyen doi file nhac thanh file video, chi don gian dung cong cu co san trong Windows la Windows Movie Maker.

- Vao Start > All Programs > Windows Movie Maker.

- Bam Import audio and music ben khung trai, chon file nhac nen ben tren.

- Keo file nhac vua import xuong khung storyboard (kich ban) ben duoi cung chuong trinh (neu ban khong lam vay thi file video tao thanh se khong co nhac). (Luv24h’s Blog)

- Bam Make titles or credits ben khung trai de them tua de / tac gia cho file video, lam cai nay chi de “du thu tuc” bien file nhac thanh file video thoi, nen ban co the dien noi dung tuy y.

- Bam Save to my computer ben khung trai, dat ten va noi luu file vua tao.

- Bam Show more choices… > Video for broadband (340 kbps). Ban nen can doi giua chat luong va kich thuoc file video, de nguoi nghe de dang thuong thuc ngay ca voi duong truyen Internet yeu. Bam Next.(Luv24h’s Blog)

3. Tao tai khoan de upload video tren YouTube (http://www.youtube.com) hay Google Video (http://video.google.com).

4. Bam vao muc Upload (tren YouTube) hay Upload your videos (tren Google Video).

5. Dien thong tin ve file nhac theo yeu cau trang web, bam nut Upload va ngoi cho file duoc upload.

6. Sau khi upload thanh cong, ban se nhan duoc link cho file nhac cua minh (hoac co the phai cho mot thoi gian de file cua minh duoc xu ly).

7. Bay gio chu y, ban se co doan code de embed (chen) file video vao Blog cua minh, thuong co dang nhu sau.

 Vi du:

- Doi voi YouTube:

 - Doi voi Google Video:

Vi du:

 8. Sua doan code lai nhu sau:

- Doi voi YouTube:

Vi du:

 (autoplay=1: tu dong choi nhac khi vao Blog (bat buoc co); loop=1: choi lai khi het bai hat).

- Doi voi Google Video:

Vi du:

 (Trong do autoPlay=true: tu dong choi nhac khi vao Blog (bat buoc co); Loop=true: lap lai khi het bai hat (ban co the bo cai nay neu khong thich).

 9. Bay gio toi phan ban viet Blog. Khi viet xong, danh dau chon vao “View HTML Source”, xuong cuoi cung, copy roi paste doan code vua xu ly vao khung viet Blog > bam Save.

 Nhu vay bay gio nguoi xem chi can vao phan viet Blog cua ban thi se nghe duoc nhac nen cuc hay (vi nhac do chinh ban chon ma!)

 Luu y: Ban chi nen them mot bai nhac nen duy nhat cho ca Blog cua minh. Neu o moi bai viet ban deu them nhac nen thi khi vua vao Blog cua ban, Yahoo! 360 se tu dong choi lien tat ca cac bai nhac nen ban da them vao.Va khi post xong code ban nen chen 1 doan text chu kem code.

Cách làm nhạc nền cho Blog

Blog của bạn sẽ trở nên hấp dẫn và sinh động hơn với những người ghé chơi nếu khi mở blog một bản nhạc được ưa thích phát ra. Vậy thực hiện điều này thế nào?
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá