Cách Quảng cáo tại Yahoo!

Yahoo! là trang web số 1 tại Việt Nam (do Alexa.com xếp hạng) với hơn 18 triệu người sử dụng riêng biệt. Có cơ hội tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu một cách dễ dàng nhất chính là lý do quan trọng khiến nhiều doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ quảng cáo trên Yahoo!.


Quảng cáo trên Yahoo ! Việt nam có hai dạng chính là dạng Banner trong Yahoo! Messenger , Yahoo! Insider , Yahoo! Mail , Yahoo! Answer , Yahoo! News ….và dạng Text như SpotLight dướii khung Yahoo! Chat và dạng quảng cáo trả tiền theo keywords như quảng cáo google adwords .

Tại sao là Yahoo!?

- Yahoo! là trang Web số 1 tại Việt Nam (do Alexa.com xếp hạng) với hơn 18 triệu người sử dụng riêng biệt.

- Người sử dụng Việt Nam truy cập Yahoo! với con số đáng kinh ngạc – 824 triệu lượt trang trong 1 tháng thông qua email, nội dung và các chức năng tìm kiếm.

- Yahoo! tiếp cận tới hầu hết người sử dụng Internet tại Việt Nam và có thư điện tử là phương tiện được sử dụng nhiều nhất.

Yahoo! Messenger là phương tiện chat phổ biến nhất với 17,3 triệu người sử dụng trên tổng số 298,6 triệu lượt trang mỗi tháng.

- Yahoo! có thể tiếp cận với các địa chỉ IP mục tiêu để đưa quảng cáo của bạn tới địa chỉ IP của người sử dụng (cụ thể ở đây là Việt Nam).

- Độ tuổi khách hàng từ 13 – 65 tuổi: Trong đó độ tuổi đang lao động và có thu nhập chiếm 60%.

- Khách hàng chủ yếu sống tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh (67%).

- Khách hàng là người yêu thích mạng Internet, thường xuyên giao tiếp và tìm kiếm thông tin sản phẩm trên mạng trước khi quyết định mua.

- Khách hàng là đối tượng có thu nhập và sở hữu tài sản riêng, có khả năng quyết định chi tiêu.
Cach Quang cao tai Yahoo!


Yahoo! la trang web so 1 tai Viet Nam (do Alexa.com xep hang) voi hon 18 trieu nguoi su dung rieng biet. Co co hoi tiep can hang trieu khach hang muc tieu mot cach de dang nhat chinh la ly do quan trong khien nhieu doanh nghiep lua chon dich vu quang cao tren Yahoo!.


Quang cao tren Yahoo ! Viet nam co hai dang chinh la dang Banner trong Yahoo! Messenger , Yahoo! Insider , Yahoo! Mail , Yahoo! Answer , Yahoo! News ….va dang Text nhu SpotLight duoii khung Yahoo! Chat va dang quang cao tra tien theo keywords nhu quang cao google adwords .

Tai sao la Yahoo!?

- Yahoo! la trang Web so 1 tai Viet Nam (do Alexa.com xep hang) voi hon 18 trieu nguoi su dung rieng biet.

- Nguoi su dung Viet Nam truy cap Yahoo! voi con so dang kinh ngac – 824 trieu luot trang trong 1 thang thong qua email, noi dung va cac chuc nang tim kiem.

- Yahoo! tiep can toi hau het nguoi su dung Internet tai Viet Nam va co thu dien tu la phuong tien duoc su dung nhieu nhat.

Yahoo! Messenger la phuong tien chat pho bien nhat voi 17,3 trieu nguoi su dung tren tong so 298,6 trieu luot trang moi thang.

- Yahoo! co the tiep can voi cac dia chi IP muc tieu de dua quang cao cua ban toi dia chi IP cua nguoi su dung (cu the o day la Viet Nam).

- Do tuoi khach hang tu 13 – 65 tuoi: Trong do do tuoi dang lao dong va co thu nhap chiem 60%.

- Khach hang chu yeu song tai cac thanh pho lon nhu Ha Noi, Ho Chi Minh (67%).

- Khach hang la nguoi yeu thich mang Internet, thuong xuyen giao tiep va tim kiem thong tin san pham tren mang truoc khi quyet dinh mua.

- Khach hang la doi tuong co thu nhap va so huu tai san rieng, co kha nang quyet dinh chi tieu.

Cách Quảng cáo tại Yahoo!

Yahoo! là trang web số 1 tại Việt Nam (do Alexa.com xếp hạng) với hơn 18 triệu người sử dụng riêng biệt. Có cơ hội tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu một cách dễ dàng nhất chính là lý do quan trọng khiến nhiều doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ quảng cáo trên Yahoo!.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá