Cách đăng kí tên miền miễn phí CO.CC

CO.CC là một trong những dịch vụ free domain được cho là tốt nhất hiện nay bởi nó cho phép bạn toàn quyền làm việc với DNS, CNAME, A Records và Direct URL …như những dịch vụ domain trả tiền khác. Tại thời điểm này CO.CC chỉ cho phép bạn sử dụng domain miễn phí trong thời gian 1 năm, tuy nhiên với các tính năng kể trên CO.CC đáng được bạn tin cậy để tạo cho mình một tên miền miễn phí có đuôi là co.cc thay cho những cái đuôi dài lê thê như blogspot.com. 


Ngoài ra CO.CC còn hỗ trợ Tiếng Việt giúp bạn dễ dàng tuỳ biến và tìm hiểu thêm các lựa chọn trong việc tạo tên miền domain miễn phí cho mình, với http://suckhoemoingay254.blogspot.com/ sau khi chọn dịch vụ CO.CC đã có tên miền http://lamviectot.co.cc/. Với 2 tên như trên bạn dễ dàng nhận thấy weblog sử dụng tên miền free của CO.CC chuyên nghiệp và dễ nhớ hơn, tuy không thể so sánh tính dễ nhớ và phổ thông bằng tên miền .com nhưng là miễn phí và có nhiều tính năng tiện dụng thì tại sao không bắt đầu tạo cho mình một tên miền .co.cc của CO.CC với các bước hướng dẫn đơn giản  sau đây.

Truy cập vào trang chủ của co.cc tại http://www.co.cc để bắt đầu, để dễ dàng hơn bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Việt.

Cách đăng kí tên miền miễn phí CO.CC

Bấm vào menu Tạo một tài khoản ngay bây giờ (Create an account now) ở góc phải của website, sẽ dẫn bạn đến 1 trang khai báo thông tin.

Cách đăng kí tên miền miễn phí CO.CC

Bạn khai báo các thông tin cần thiết như họ tên, địa chỉ email, ngày sinh và mật khẩu … Chú ý là email, mật khẩu, Xác minh Từ (Word verification) phải chính xác! Sau khi đã điền đầy đủ và chính xác, bạn đánh dấu check vào ô trống “Tôi chấp thuận các Điều khoản Dịch vụ” và bấm nút “Tạo tài khoản ngay bây giờ” thì coi như xong phần đăng ký và tự động login vào luôn.

Tạo domain và thiết lập cấu hình.

Sau khi login vào tài khoản Trang thiết lập tên miền có dạng sau:

Bấm vào menu Cần một tên miền mới, tại ô trống hiện ra, bạn gõ vào tên miền yêu thích, sau đó bấm Kiểm tra tính sẵn sàng, xem có ai đã đăng ký tên miền đó chưa?

Nếu tên miền ấy còn trống, Với các tên miền miễn phí bạn sẽ được kết quả như sau: Tức là có dòng chữ .Một năm đăng ký miền với $0, nếu xuất hiện .Một năm đăng ký miền với $3 thì tên miền này thuộc dòng “TOP” – hàng độc, bạn phải trả phí 3usd mới được sử dụng. Tuy nhiên, bạn yên tâm, với ý tưởng và tính sáng tạo, chúng ta có thể tìm được vô số tiền miền độc mà miễn phí.

Cách đăng kí tên miền miễn phí CO.CC

Bấm vào nút Tiếp tục đăng ký, một trang mới mở ra, bạn bấm vào Cài đặt. Một trang khác mở ra. Bạn phải tiến hành cài đặt tên miền này trong vòng 48 giờ, nếu không thì ban quản trị của co.cc sẽ hủy tên miền của bạn!

Cài đặt Domain của bạn

Với blog, cách đơn giản nhất bạn đánh dấu Check Vào URL Forwarding để chuyển hướng domain đã đăng ký tới địa chỉ dài và rắc rối kiểu phattrienso.blogspot.com như đã nói trên.

Khi đó bạn sẽ thấy như hình dưới:

Cách đăng kí tên miền miễn phí CO.CC

Lúc này bạn chỉ cần điền các thông tin như hình ví dụ trên thì đã có địa chỉ  http://lamviectot.co.cc/ thay vì địa chỉ http://suckhoemoingay254.blogspot.com/ rồi đó.
Cach dang ki ten mien mien phi CO.CC


CO.CC la mot trong nhung dich vu free domain duoc cho la tot nhat hien nay boi no cho phep ban toan quyen lam viec voi DNS, CNAME, A Records va Direct URL …nhu nhung dich vu domain tra tien khac. Tai thoi diem nay CO.CC chi cho phep ban su dung domain mien phi trong thoi gian 1 nam, tuy nhien voi cac tinh nang ke tren CO.CC dang duoc ban tin cay de tao cho minh mot ten mien mien phi co duoi la co.cc thay cho nhung cai duoi dai le the nhu blogspot.com. 


Ngoai ra CO.CC con ho tro Tieng Viet giup ban de dang tuy bien va tim hieu them cac lua chon trong viec tao ten mien domain mien phi cho minh, voi http://suckhoemoingay254.blogspot.com/ sau khi chon dich vu CO.CC da co ten mien http://lamviectot.co.cc/. Voi 2 ten nhu tren ban de dang nhan thay weblog su dung ten mien free cua CO.CC chuyen nghiep va de nho hon, tuy khong the so sanh tinh de nho va pho thong bang ten mien .com nhung la mien phi va co nhieu tinh nang tien dung thi tai sao khong bat dau tao cho minh mot ten mien .co.cc cua CO.CC voi cac buoc huong dan don gian  sau day.

Truy cap vao trang chu cua co.cc tai http://www.co.cc de bat dau, de de dang hon ban co the lua chon ngon ngu Tieng Viet.

Cach dang ki ten mien mien phi CO.CC

Bam vao menu Tao mot tai khoan ngay bay gio (Create an account now) o goc phai cua website, se dan ban den 1 trang khai bao thong tin.

Cach dang ki ten mien mien phi CO.CC

Ban khai bao cac thong tin can thiet nhu ho ten, dia chi email, ngay sinh va mat khau … Chu y la email, mat khau, Xác minh Tù (Word verification) phai chinh xac! Sau khi da dien day du va chinh xac, ban danh dau check vao o trong “Toi chap thuan cac Dieu khoan Dich vu” va bam nut “Tao tai khoan ngay bay gio” thi coi nhu xong phan dang ky va tu dong login vao luon.

Tao domain va thiet lap cau hinh.

Sau khi login vao tai khoan Trang thiet lap ten mien co dang sau:

Bam vao menu Can mot ten mien moi, tai o trong hien ra, ban go vao ten mien yeu thich, sau do bam Kiem tra tinh san sang, xem co ai da dang ky ten mien do chua?

Neu ten mien ay con trong, Voi cac ten mien mien phi ban se duoc ket qua nhu sau: Tuc la co dong chu .Mot nam dang ky mien voi $0, neu xuat hien .Mot nam dang ky mien voi $3 thi ten mien nay thuoc dong “TOP” – hang doc, ban phai tra phi 3usd moi duoc su dung. Tuy nhien, ban yen tam, voi y tuong va tinh sang tao, chung ta co the tim duoc vo so tien mien doc ma mien phi.

Cach dang ki ten mien mien phi CO.CC

Bam vao nut Tiep tuc dang ky, mot trang moi mo ra, ban bam vao Cai dat. Mot trang khac mo ra. Ban phai tien hanh cai dat ten mien nay trong vong 48 gio, neu khong thi ban quan tri cua co.cc se huy ten mien cua ban!

Cai dat Domain cua ban

Voi blog, cach don gian nhat ban danh dau Check Vao URL Forwarding de chuyen huong domain da dang ky toi dia chi dai va rac roi kieu phattrienso.blogspot.com nhu da noi tren.

Khi do ban se thay nhu hinh duoi:

Cach dang ki ten mien mien phi CO.CC

Luc nay ban chi can dien cac thong tin nhu hinh vi du tren thi da co dia chi  http://lamviectot.co.cc/ thay vi dia chi http://suckhoemoingay254.blogspot.com/ roi do.

Cách đăng kí tên miền miễn phí CO.CC

CO.CC là một trong những dịch vụ free domain được cho là tốt nhất hiện nay bởi nó cho phép bạn toàn quyền làm việc với DNS, CNAME, A Records và Direct URL …như những dịch vụ domain trả tiền khác. Tại thời điểm này CO.CC chỉ cho phép bạn sử dụng domain miễn phí trong thời gian 1 năm, tuy nhiên với các tính năng kể trên CO.CC đáng được bạn tin cậy để tạo cho mình một tên miền miễn phí có đuôi là co.cc thay cho những cái đuôi dài lê thê như blogspot.com. 
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá