Cách làm một ảnh nền chạy mãi mãi

Bài viết này sẽ trình bày cụ thể cho bạn cách làm này bằng Photoshop và Flash.


Đầu tiên bạn cần chọn một tấm hình thật ưng ý, như hình ảnh phong cảnh với kích thước 420×120 pixel này chẳng hạn.

Cách làm một ảnh nền chạy mãi mãi

Mở hình bằng Adobe Photoshop, bạn copy Layer hình thêm một Layer nữa. Tôi đặt tên là Layer 1Layer 2.

Cách làm một ảnh nền chạy mãi mãi

Dùng công cụ Move (V) di chuyển Layer 1 đi một đoạn khá lớn, tương tự ta cũng move Layer 2 đi một đoạn sao cho điểm cuối của hình ảnh trên Layer 1 sát mép với điểm đầu của hình ảnh trên Layer 2.

Cách làm một ảnh nền chạy mãi mãi

Nhiệm vụ của bạn giờ đây là làm sao cho 2 mép này hòa lẫn vào nhau. Có rất nhiều cách, ở đây tôi sử dụng công cụ Clone Stamp (S) để tô hình này chồng lên hình kia, tất nhiên đòi hỏi bạn phải có kỹ thuật Photoshop một chút xíu. Nhấn đè phím Alt để lấy mẫu và bắt đầu tô, chọn Opacity là 20% là vừa.

Cách làm một ảnh nền chạy mãi mãi

Cuối cùng ta có ảnh kết quả như sau:

Cách làm một ảnh nền chạy mãi mãi

Vậy là xong với Photoshop, bây giờ mở Macromedia Flash ra, tạo file mới có kích thước 420×120 (bằng với kích thước hình), nếu cần kích thước khác thì vào Photoshop chỉnh sửa lại kích thước ảnh để cho đẹp.

Vào menu File.Import (Ctrl+R) để import hình cuối cùng ở trên vào. Chọn hình đó, copy và paste trên cùng Layer. Ghép 2 mảnh lại liên tục với nhau, cạnh cuối hình này sát mép cạnh đầu hình kia, nhất là phải thẳng hàng với nhau (nên dùng panel Align (Ctrl+K) và Info (Ctrl+I) để canh chỉnh và xác định tọa độ cho chính xác.

Cách làm một ảnh nền chạy mãi mãi

Canh chỉnh xong, chọn cả hai hình, nhấn F8 (Convert to Symbol) để tạo đối tượng là movieclip, nhớ chọn tâm của đối tượng là góc trái trên, điểm (0,0). Canh movieclip này vào góc (0,0), right-click movieclip và hcọn Action, dán đoạn code này lên đó (trên movieclip chứ không phải trên Timeline nhé)

CODE

onClipEvent (load) {
// Định bước nhảy (số pixel), số càng to chạy càng lẹ, số âm chạy từ phải qua trái, số dương chạy ngược lại
var stepX=-2;
var maxX=420; // Độ rộng của movieclip, có thể viết var maxX=this._width/2;
}
onClipEvent (enterFrame) {
vitriX=this._x+stepX;
if (vitriX>0) vitriX-=maxX;
if (vitriX<-maxX) vitriX+=maxX;
this._x=vitriX;
}

Tạo thêm Layer làm mặt nạ 420×120 pixel để che toàn bộ movieclip này nhé. Rồi đó, bây giờ nhấn Ctrl+Enter để test xem nhé.

Đối với những ai không biết AS thì có thể dùng movieclip này để tạo motiontween, keyframe đầu movieclip nằm ở vị trí x=-420, keyframe 2 movieclip nằm ở vị trí x=0.

Xong ấn Ctrl + Enter

Theo vnfx.com
Cach lam mot anh nen chay mai mai


Bai viet nay se trinh bay cu the cho ban cach lam nay bang Photoshop va Flash.


Dau tien ban can chon mot tam hinh that ung y, nhu hinh anh phong canh voi kich thuoc 420×120 pixel nay chang han.

Cach lam mot anh nen chay mai mai

Mo hinh bang Adobe Photoshop, ban copy Layer hinh them mot Layer nua. Toi dat ten la Layer 1 va Layer 2.

Cach lam mot anh nen chay mai mai

Dung cong cu Move (V) di chuyen Layer 1 di mot doan kha lon, tuong tu ta cung move Layer 2 di mot doan sao cho diem cuoi cua hinh anh tren Layer 1 sat mep voi diem dau cua hinh anh tren Layer 2.

Cach lam mot anh nen chay mai mai

Nhiem vu cua ban gio day la lam sao cho 2 mep nay hoa lan vao nhau. Co rat nhieu cach, o day toi su dung cong cu Clone Stamp (S) de to hinh nay chong len hinh kia, tat nhien doi hoi ban phai co ky thuat Photoshop mot chut xiu. Nhan de phim Alt de lay mau va bat dau to, chon Opacity la 20% la vua.

Cach lam mot anh nen chay mai mai

Cuoi cung ta co anh ket qua nhu sau:

Cach lam mot anh nen chay mai mai

Vay la xong voi Photoshop, bay gio mo Macromedia Flash ra, tao file moi co kich thuoc 420×120 (bang voi kich thuoc hinh), neu can kich thuoc khac thi vao Photoshop chinh sua lai kich thuoc anh de cho dep.

Vao menu File.Import (Ctrl+R) de import hinh cuoi cung o tren vao. Chon hinh do, copy va paste tren cung Layer. Ghep 2 manh lai lien tuc voi nhau, canh cuoi hinh nay sat mep canh dau hinh kia, nhat la phai thang hang voi nhau (nen dung panel Align (Ctrl+K) va Info (Ctrl+I) de canh chinh va xac dinh toa do cho chinh xac.

Cach lam mot anh nen chay mai mai

Canh chinh xong, chon ca hai hinh, nhan F8 (Convert to Symbol) de tao doi tuong la movieclip, nho chon tam cua doi tuong la goc trai tren, diem (0,0). Canh movieclip nay vao goc (0,0), right-click movieclip va hcon Action, dan doan code nay len do (tren movieclip chu khong phai tren Timeline nhe)

CODE

onClipEvent (load) {
// Dinh buoc nhay (so pixel), so cang to chay cang le, so am chay tu phai qua trai, so duong chay nguoc lai
var stepX=-2;
var maxX=420; // Do rong cua movieclip, co the viet var maxX=this._width/2;
}
onClipEvent (enterFrame) {
vitriX=this._x+stepX;
if (vitriX>0) vitriX-=maxX;
if (vitriX<-maxX) vitriX+=maxX;
this._x=vitriX;
}

Tao them Layer lam mat na 420×120 pixel de che toan bo movieclip nay nhe. Roi do, bay gio nhan Ctrl+Enter de test xem nhe.

Doi voi nhung ai khong biet AS thi co the dung movieclip nay de tao motiontween, keyframe dau movieclip nam o vi tri x=-420, keyframe 2 movieclip nam o vi tri x=0.

Xong an Ctrl + Enter

Theo vnfx.com

Cách làm một ảnh nền chạy mãi mãi

Bài viết này sẽ trình bày cụ thể cho bạn cách làm này bằng Photoshop và Flash.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá