Mẹo sử dụng Facebook hiệu quả (P.1)

Facebook đang là một lựa chọn nhiều ưu điểm cho những “thần dân lưu lạc” của Yahoo! 360, tuy vậy, mạng xã hội có nhiều khác biệt so với một dịch vụ blog đơn thuần. Những mẹo sử dụng Facebook sẽ giúp người dùng có thể tiếp cận và khai thác mạng xã hội hiệu quả hơn.


Đặt Facebook Chat lên Sidebar của FireFox

Facebook Chat là một module của mạng xã hội Facebook, cho phép các thành viên tán gẫu (gửi tin nhắn tức thời) đến bạn bè trong danh sách liên hệ (Friends) khi họ đang trực tuyến. Khuyết điểm của Facebook Chat là cửa sổ chat nằm ở phía dưới trang web lại rất nhỏ và khi đóng cửa sổ Facebook thì phần chat cũng sẽ bị đóng lại. Để khắc phục điều này, chỉ cần vài thao tác trên trình duyệt FireFox.

Trong trình duyệt FireFox, chọn Bookmarks – Organize Bookmarks, nhấn tiếp vào “New Bookmark”. Điền thông tin bao gồm Name: Facebook Chat; Location: http://www.facebook.com/presence/popout.php và đánh dấu chọn vào “Load this bookmark in the sidebar”. Nhấn Add để lưu lại.

Về sau, mỗi khi muốn chat với bạn bè trong Facebook trong lúc duyệt các website khác thì nhấn chọn View – Sidebar – Bookmarks trên menu của FireFox. Nhấn chọn vào bookmark “Facebook Chat” đã tạo ở trên thì cửa sổ Facebook Chat sẽ hiển thị ở bên trái trình duyệt mà không cần phải truy cập vào website Facebook.

Tải nhanh Facebook Photo Album

Photo Album là module hỗ trợ thành viên lưu trữ và chia sẻ hình ảnh. Mỗi thành viên có thể tạo nhiều album cho riêng mình cũng như xem và bình luận cho các album của bạn bè. Nếu muốn lưu trữ ngược trở lại những hình ảnh từ Facebook Photo Album về máy tính thì có thể sao lưu thủ công nhưng khá phức tạp nếu số lượng ảnh quá nhiều, trình duyệt FireFox lại là một giải pháp cho trường hợp này.

Các lập trình viên có vẻ rất ưu ái khi tạo nhiều add-on (những phần bổ sung chức năng cho trình duyệt được phát triển từ các lập trình viên thứ ba) hữu ích cho FireFox. Chỉ cần dùng add-on Facebook Photo Album Downloader (FacePAD) là đã có thể tải nhanh ảnh từ các album của mình, của bạn bè và đặc biệt trong phiên bản 0.5.8, FacePAD cho phép tải cả album Group (nhóm), Events (sự kiện).

Xem video clip hướng dẫn sử dụng FacePAD tại YouTube và cài đặt FacePAD tại đây.

Đưa ảnh từ Flickr sang Facebook

Khi muốn đưa các ảnh trong tài khoản Flickr sang Photo Album trên Facebook, có thể khai thác ứng dụng Flickr2Facebook.

Đầu tiên, cần đăng nhập vào tài khoản Facebook rồi truy cập tiếp vào trang ứng dụng Flickr2Facebook. Bước tiếp theo, tìm đến hình ảnh cần chuyển sang Facebook trên Flickr. Tại trang ảnh của Flickr, sao chép và dán (copy/paste) đoạn mã sau vào ô địa chỉ của trình duyệt (không khoảng cách, không xuống hàng):

javascript:void(z=document.createElement('script’));void(z.language=’javascript’);void(z.type=’text/javascript’);void(z.src=’http://www.keebler.net/flickr2facebook/bookmarklet.php’);void(z.id=’flickr2facebook’);void(document.getElementsByTagName('head’)[0].appendChild(z));

Sau khi dán đoạn mã trên vào thanh địa chỉ và nhấn Enter, một logo sẽ xuất hiện trên ảnh, nhấn tiếp vào logo này, một trang mới sẽ mở ra.

Tại trang mới, chỉ cần đặt chú thích (Caption) cho ảnh và chọn album trên Facebook muốn đặt ảnh vào. Flickr2Facebook sẽ thực hiện công việc chuyển đổi còn lại. Khuyết điểm của ứng dụng này là không thể chuyển nhiều ảnh cùng lúc.

(còn tiếp)

Nguồn: sieudichvu.net
Meo su dung Facebook hieu qua (P.1)


Facebook dang la mot lua chon nhieu uu diem cho nhung “than dan luu lac” cua Yahoo! 360, tuy vay, mang xa hoi co nhieu khac biet so voi mot dich vu blog don thuan. Nhung meo su dung Facebook se giup nguoi dung co the tiep can va khai thac mang xa hoi hieu qua hon.


Dat Facebook Chat len Sidebar cua FireFox

Facebook Chat la mot module cua mang xa hoi Facebook, cho phep cac thanh vien tan gau (gui tin nhan tuc thoi) den ban be trong danh sach lien he (Friends) khi ho dang truc tuyen. Khuyet diem cua Facebook Chat la cua so chat nam o phia duoi trang web lai rat nho va khi dong cua so Facebook thi phan chat cung se bi dong lai. De khac phuc dieu nay, chi can vai thao tac tren trinh duyet FireFox.

Trong trinh duyet FireFox, chon Bookmarks – Organize Bookmarks, nhan tiep vao “New Bookmark”. Dien thong tin bao gom Name: Facebook Chat; Location: http://www.facebook.com/presence/popout.php va danh dau chon vao “Load this bookmark in the sidebar”. Nhan Add de luu lai.

Ve sau, moi khi muon chat voi ban be trong Facebook trong luc duyet cac website khac thi nhan chon View – Sidebar – Bookmarks tren menu cua FireFox. Nhan chon vao bookmark “Facebook Chat” da tao o tren thi cua so Facebook Chat se hien thi o ben trai trinh duyet ma khong can phai truy cap vao website Facebook.

Tai nhanh Facebook Photo Album

Photo Album la module ho tro thanh vien luu tru va chia se hinh anh. Moi thanh vien co the tao nhieu album cho rieng minh cung nhu xem va binh luan cho cac album cua ban be. Neu muon luu tru nguoc tro lai nhung hinh anh tu Facebook Photo Album ve may tinh thi co the sao luu thu cong nhung kha phuc tap neu so luong anh qua nhieu, trinh duyet FireFox lai la mot giai phap cho truong hop nay.

Cac lap trinh vien co ve rat uu ai khi tao nhieu add-on (nhung phan bo sung chuc nang cho trinh duyet duoc phat trien tu cac lap trinh vien thu ba) huu ich cho FireFox. Chi can dung add-on Facebook Photo Album Downloader (FacePAD) la da co the tai nhanh anh tu cac album cua minh, cua ban be va dac biet trong phien ban 0.5.8, FacePAD cho phep tai ca album Group (nhom), Events (su kien).

Xem video clip huong dan su dung FacePAD tai YouTube va cai dat FacePAD tai day.

Dua anh tu Flickr sang Facebook

Khi muon dua cac anh trong tai khoan Flickr sang Photo Album tren Facebook, co the khai thac ung dung Flickr2Facebook.

Dau tien, can dang nhap vao tai khoan Facebook roi truy cap tiep vao trang ung dung Flickr2Facebook. Buoc tiep theo, tim den hinh anh can chuyen sang Facebook tren Flickr. Tai trang anh cua Flickr, sao chep va dan (copy/paste) doan ma sau vao o dia chi cua trinh duyet (khong khoang cach, khong xuong hang):

javascript:void(z=document.createElement('script’));void(z.language=’javascript’);void(z.type=’text/javascript’);void(z.src=’http://www.keebler.net/flickr2facebook/bookmarklet.php’);void(z.id=’flickr2facebook’);void(document.getElementsByTagName('head’)[0].appendChild(z));

Sau khi dan doan ma tren vao thanh dia chi va nhan Enter, mot logo se xuat hien tren anh, nhan tiep vao logo nay, mot trang moi se mo ra.

Tai trang moi, chi can dat chu thich (Caption) cho anh va chon album tren Facebook muon dat anh vao. Flickr2Facebook se thuc hien cong viec chuyen doi con lai. Khuyet diem cua ung dung nay la khong the chuyen nhieu anh cung luc.

(con tiep)

Nguon: sieudichvu.net

Mẹo sử dụng Facebook hiệu quả (P.1)

Facebook đang là một lựa chọn nhiều ưu điểm cho những “thần dân lưu lạc” của Yahoo! 360, tuy vậy, mạng xã hội có nhiều khác biệt so với một dịch vụ blog đơn thuần. Những mẹo sử dụng Facebook sẽ giúp người dùng có thể tiếp cận và khai thác mạng xã hội hiệu quả hơn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá