Khi vào YouTube để tìm video và chia sẻ trên diễn đàn, blog, người sử dụng có thể áp dụng một số thủ thuật đơn giản để bỏ qua đoạn đầu clip, xóa các đường link liên quan…


Để không phải xem đoạn đầu của video trên YouTube, người sử dụng chỉ cần thêm #t=XXmYYs (trong đó XX là số phút và YY là số giây) vào cuối URL.

Chẳng hạn: youtube.com/watch?v=_OBlgSz8sSM#t=00m30s để xem từ giây thứ 30.

Còn muốn video chạy từ giây thứ 25 khi đăng blog, thêm mã &start=25 (hoặc bất cứ số giây nào bạn muốn) vào cuối URL trong mã nhúng (embed code) khi viết entry.
Khi viết blog, bổ sung lệnh &start=25 (đánh dấu đỏ) trong mã nhúng và video sẽ chỉ hiển thị từ giây 25.

Nếu không thích hộp tìm kiếm của YouTube xuất hiện cuối clip, mọi người có thể ẩn đi bằng cách thêm mã &showsearch=0 vào cuối URL nhúng trước khi chia sẻ (tương tự phần 2).

Thông thường, video sẽ nằm yên trên blog cho đến khi người xem bấm vào nút “Play”. Để clip tự động phát nội dung, thêm &autoplay=1 vào URL nhúng. Còn nếu muốn clip đó tự động chạy lại (replay), thêm mã &loop=1.

Khi người sử dụng đăng nội dung, YouTube thường thêm một số video khác và đôi khi khiến họ khó chịu. Khi đó, chỉ cần thêm &rel=0 vào URL nhúng để clip trở nên “sạch” hơn.
Có nhiều cách để tải video từ YouTube, nhưng phương pháp đơn giản nhất là thay đổi chữ “youtube” thành “kickyoutube” trong đường link. Khi đó, người dùng sẽ truy cập trang kickyoutube.com để tải video theo các định dạng được liệt kê ở hai hàng trên cùng.Meo nhung clip tu YouTube


Khi vao YouTube de tim video va chia se tren dien dan, blog, nguoi su dung co the ap dung mot so thu thuat don gian de bo qua doan dau clip, xoa cac duong link lien quan…


De khong phai xem doan dau cua video tren YouTube, nguoi su dung chi can them #t=XXmYYs (trong do XX la so phut va YY la so giay) vao cuoi URL.

Chang han: youtube.com/watch?v=_OBlgSz8sSM#t=00m30s de xem tu giay thu 30.

Con muon video chay tu giay thu 25 khi dang blog, them ma &start=25 (hoac bat cu so giay nao ban muon) vao cuoi URL trong ma nhung (embed code) khi viet entry.
Khi viet blog, bo sung lenh &start=25 (danh dau do) trong ma nhung va video se chi hien thi tu giay 25.

Neu khong thich hop tim kiem cua YouTube xuat hien cuoi clip, moi nguoi co the an di bang cach them ma &showsearch=0 vao cuoi URL nhung truoc khi chia se (tuong tu phan 2).

Thong thuong, video se nam yen tren blog cho den khi nguoi xem bam vao nut “Play”. De clip tu dong phat noi dung, them &autoplay=1 vao URL nhung. Con neu muon clip do tu dong chay lai (replay), them ma &loop=1.

Khi nguoi su dung dang noi dung, YouTube thuong them mot so video khac va doi khi khien ho kho chiu. Khi do, chi can them &rel=0 vao URL nhung de clip tro nen “sach” hon.
Co nhieu cach de tai video tu YouTube, nhung phuong phap don gian nhat la thay doi chu “youtube” thanh “kickyoutube” trong duong link. Khi do, nguoi dung se truy cap trang kickyoutube.com de tai video theo cac dinh dang duoc liet ke o hai hang tren cung.

Mẹo nhúng clip từ YouTube

Khi vào YouTube để tìm video và chia sẻ trên diễn đàn, blog, người sử dụng có thể áp dụng một số thủ thuật đơn giản để bỏ qua đoạn đầu clip, xóa các đường link liên quan…
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá