Top 10 dịch vụ chia sẻ miễn phí file dung lượng lớn

Nhắc đến dịch vụ chia sẻ file, bạn nghĩ ngay đến Rapidshare, Mediafire hay Megaupload… Tuy nhiên, nếu bạn cần chia sẻ miễn phí file có dung lượng lên đến hàng GB, thì những dịch vụ trên không đáp ứng được. Hãy tham khảo danh sách các dịch vụ chia sẻ file dưới đây


Cùng với sự phát triển của Internet và các dịch vụ trực tuyến, các dịch vụ chia sẻ file cũng trở nên nhiều hơn, và cung cấp đến người dùng những dịch vụ tốt hơn, và có thể là hoàn toàn miễn phí.

Những dịch vụ chia sẻ file dưới đây có thể sẽ hữu ích cho bạn trong trường hợp cần chia sẻ những file có dung lượng lớn.

ADrive (upload tối đa 2GB): (http://www.adrive.com/)

Sử dụng Adrive, người dùng có thể chia sẻ file dưới dạng direct link (download trực tiếp) hoặc thông qua email. Dịch vụ cho phép người dùng 50GB dung lượng lưu trữ và 2GB dung lượng tối đa cho mỗi lần upload.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miễn phí file dung lượng lớn

Điểm hạn chế của dịch vụ này đó là với người dùng miễn phí, các file upload lên Adrive chỉ tồn tại sau 14 ngày. Sau đó, người dùng sẽ phải upload lại file để lấy đường link chia sẻ mới.

File Xpressit (2GB): (http://filexpressit.com/do/main.jsp)

Thông thường, bạn chỉ được phép chia sẻ tối đa 300 GB thông qua dịch vụ này, tuy nhiên, người dùng có thể đăng ký cho mình một tài khoản để chia sẻ file lên đến 2GB. Quá trình đăng ký đơn giản và người dùng không cần phải yêu cầu xác nhận email trước khi sử dụng.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miễn phí file dung lượng lớn

Lưu ý: tài khoản đăng ký và sử dụng hoàn toàn miễn phí

Điểm hạn chế của dịch vụ này đó là trong quá trình upload, bạn phải điền email của người nhận (người nhận sẽ nhận được link download file chia sẻ thông qua email), tuy nhiên, bù lại, dịch vụ sẽ thông báo cho người gửi biết nến người nhận đã nhận được file. (tính năng này chỉ có khi bạn sử dụng tài khoản để upload)

Humyo (10GB) (http://www.humyo.com/pages/en/free-online-file-storage)

Humyo gồm 2 gói dịch vụ, miễn phí và có trả phí. Với dịch vụ miễn phí, người dùng sẽ được cung cấp 10GB dung lượng lưu trữ.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miễn phí file dung lượng lớn

Điểm nổi bật của Humyo đó là không hạn chế dung lượng file upload, tuy nhiên, người dùng sẽ nhận được 1 thông điệp cảnh báo rằng file lớn hơn 10GB sẽ bị chia sẻ ra thành nhiều phần.

Lưu ý:  người dùng cũng cần phải đăng ký 1 tài khoản (miễn phí hoặc thu phí) trước khi có thể sử dụng dịch vụ.

Dropbox (2GB) (http://www.dropbox.com/)

Người dùng miễn phí có thể upload file có dung lượng tối đa 2GB, nếu muốn upload file lên đến 50/100 GB thì bạn sẽ phải chi trả thêm 10/20 USD cho mỗi tháng.

Dịch vụ cung cấp cho người dùng 2 chế độ upload: Upload thông qua website (chỉ cho phép upload tối đa 300MB) và upload thông qua phần mềm riêng của dịch vụ (upload tối đa 2GB cho người dùng miễn phí), điều này đảm bảo quá trình upload được diễn ra ổn định hơn. Download Dropbox tại http://www.dropbox.com

Điểm nổi bật của dịch vụ, đó là bạn sẽ có thêm đương 250MB dung lượng lưu trữ nếu giới thiệu thêm người sử dụng dịch vụ của Dropbox.

File Dropper (5GB) (http://www.filedropper.com/)

Cho phép người dùng upload file có dung lượng đến 5GB. Điểm nổi bật của dịch vụ đó là không yêu cầu phải đăng ký cũng như file sau khi upload sẽ được tồn tại mãi mãi.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miễn phí file dung lượng lớn

ùng với dịch vụ miễn phí, File Dropper cung cấp 2 gói dịch vụ có thu phí, với giá lần lượt là 1 – 10 USD mỗi tháng. Theo đó, người dùng có thể upload file lên đến 50 – 250GB.

Sizable Send (2GB) (http://www.sizablesend.com/)

Sizeble Send là dịch vụ thích hợp để chia sẻ những file riêng tư. Với dịch vụ này, chỉ có người dùng có email do bạn thiết lập mới có quyền nhận và mở file được gửi. Ngoài ra, dịch vụ còn cung cấp tính năng cho phép tạo mật khẩu bảo vệ file, để tự động xóa file đã upload nếu sau khi người nhận đã nhận được file.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miễn phí file dung lượng lớn

WeTransfer (2GB): (https://www.wetransfer.com/)

Điểm nổi bật của dịch vụ này đó là quá trình upload nhanh chóng và giao diện website đẹp mắt. Người dùng có thể upload file mà không cần phải đăng ký tài khoản sử dụng, những gì bạn cần làm là điền email người nhận (có thể đồng thời nhiều email), email người gửi, chọn file và bắt đầu quá trình chia sẻ.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miễn phí file dung lượng lớn

Khi quá trình upload và chia sẻ diễn ra, dịch vụ sẽ hiển thị đồng hồ đếm thời gian hoàn thành, mức % đã upload… ngoài ra, website sẽ liên tục thay đổi hình nền, và xem như đó là một cách để người dùng “giết thời gian” trong khi chờ đợi quá trình upload diễn ra.

Glide’s gDrive (Không giới hạn) (http://www.glidedigital.com/)

Glide’s gDrive không chỉ là dịch vụ chia sẻ file, nó còn là một hệ điều hành mà người dùng có thể truy cập thông qua trình duyệt web.

Glide’s gDrive cung cấp cho người dùng 30GB dung lượng lưu trữ (dịch vụ miễn phí) và 250GB (dịch vụ có thu phí). Sử dụng tính năng upload từ website, bạn chỉ có thể upload file tối đa 200MB, nhưng với phần mềm chuyên dụng, con số này là không giới hạn.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miễn phí file dung lượng lớn

Streamfile (150 – 300MB) (http://www.streamfile.com/)

Ưu điểm của dịch vụ này đó là có thể sử dụng mà không cần phải đăng ký tài khoản, ngoài ra, người dùng có thể upload file thông qua giao thức FTP (với dung lượng file tối đa 300MB, thay vì 150MB nếu upload trực tiếp từ website).

GigaSize (300MB) (http://www.gigasize.com/)

Với dịch vụ này, người dùng có thể upload và chia sẻ file có dung lượng tối đa 300MB và 20 ngày lưu trữ. Nếu đăng ký một tài khoản miễn phí, bạn có thể nâng mức dung lượng tối đa của file lên 600MB và 45 ngày lưu trữ. Ngoài ra, với tài khoản miễn phí, người dùng được cung cấp 60GB dung lượng lưu trữ dữ liệu.

Người dùng cũng có thể trả phí 3USD/tháng để sử dụng dịch vụ với đầy đủ tính năng và không bị hạn chế về dung lượng file upload cũng như số ngày lưu trữ.

Trên đây là top 10 dịch vụ lưu trữ và chia sẻ file dung lượng lớn mà có thể bạn chưa được biết đến. Hy vọng với danh sách này, bạn có thể tìm được cho mình một dịch vụ ưng ý và phù hợp nhất để sử dụng.

Nguồn: Dân trí
Top 10 dịch vụ chia sẻ miẽn phí file dung luọng lón


Nhác dén dịch vụ chia sẻ file, bạn nghi ngay dén Rapidshare, Mediafire hay Megaupload… Tuy nhien, néu bạn càn chia sẻ miẽn phí file có dung luọng len dén hàng GB, thì nhũng dịch vụ tren khong dáp úng duọc. Hãy tham khảo danh sách các dịch vụ chia sẻ file duói day


Cùng vói sụ phát triẻn của Internet và các dịch vụ trục tuyén, các dịch vụ chia sẻ file cũng trỏ nen nhièu hon, và cung cáp dén nguòi dùng nhũng dịch vụ tót hon, và có thẻ là hoàn toàn miẽn phí.

Nhũng dịch vụ chia sẻ file duói day có thẻ sẽ hũu ích cho bạn trong truòng họp càn chia sẻ nhũng file có dung luọng lón.

ADrive (upload tói da 2GB): (http://www.adrive.com/)

Sủ dụng Adrive, nguòi dùng có thẻ chia sẻ file duói dạng direct link (download trục tiép) hoạc thong qua email. Dịch vụ cho phép nguòi dùng 50GB dung luọng luu trũ và 2GB dung luọng tói da cho mõi làn upload.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miẽn phí file dung luọng lón

Diẻm hạn ché của dịch vụ này dó là vói nguòi dùng miẽn phí, các file upload len Adrive chỉ tòn tại sau 14 ngày. Sau dó, nguòi dùng sẽ phải upload lại file dẻ láy duòng link chia sẻ mói.

File Xpressit (2GB): (http://filexpressit.com/do/main.jsp)

Thong thuòng, bạn chỉ duọc phép chia sẻ tói da 300 GB thong qua dịch vụ này, tuy nhien, nguòi dùng có thẻ dang ký cho mình mọt tài khoản dẻ chia sẻ file len dén 2GB. Quá trình dang ký don giản và nguòi dùng khong càn phải yeu càu xác nhạn email truóc khi sủ dụng.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miẽn phí file dung luọng lón

Luu ý: tài khoản dang ký và sủ dụng hoàn toàn miẽn phí

Diẻm hạn ché của dịch vụ này dó là trong quá trình upload, bạn phải dièn email của nguòi nhạn (nguòi nhạn sẽ nhạn duọc link download file chia sẻ thong qua email), tuy nhien, bù lại, dịch vụ sẽ thong báo cho nguòi gủi biét nén nguòi nhạn dã nhạn duọc file. (tính nang này chỉ có khi bạn sủ dụng tài khoản dẻ upload)

Humyo (10GB) (http://www.humyo.com/pages/en/free-online-file-storage)

Humyo gòm 2 gói dịch vụ, miẽn phí và có trả phí. Vói dịch vụ miẽn phí, nguòi dùng sẽ duọc cung cáp 10GB dung luọng luu trũ.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miẽn phí file dung luọng lón

Diẻm nỏi bạt của Humyo dó là khong hạn ché dung luọng file upload, tuy nhien, nguòi dùng sẽ nhạn duọc 1 thong diẹp cảnh báo ràng file lón hon 10GB sẽ bị chia sẻ ra thành nhièu phàn.

Luu ý:  nguòi dùng cũng càn phải dang ký 1 tài khoản (miẽn phí hoạc thu phí) truóc khi có thẻ sủ dụng dịch vụ.

Dropbox (2GB) (http://www.dropbox.com/)

Nguòi dùng miẽn phí có thẻ upload file có dung luọng tói da 2GB, néu muón upload file len dén 50/100 GB thì bạn sẽ phải chi trả them 10/20 USD cho mõi tháng.

Dịch vụ cung cáp cho nguòi dùng 2 ché dọ upload: Upload thong qua website (chỉ cho phép upload tói da 300MB) và upload thong qua phàn mèm rieng của dịch vụ (upload tói da 2GB cho nguòi dùng miẽn phí), dièu này dảm bảo quá trình upload duọc diẽn ra ỏn dịnh hon. Download Dropbox tại http://www.dropbox.com

Diẻm nỏi bạt của dịch vụ, dó là bạn sẽ có them duong 250MB dung luọng luu trũ néu giói thiẹu them nguòi sủ dụng dịch vụ của Dropbox.

File Dropper (5GB) (http://www.filedropper.com/)

Cho phép nguòi dùng upload file có dung luọng dén 5GB. Diẻm nỏi bạt của dịch vụ dó là khong yeu càu phải dang ký cũng nhu file sau khi upload sẽ duọc tòn tại mãi mãi.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miẽn phí file dung luọng lón

ùng vói dịch vụ miẽn phí, File Dropper cung cáp 2 gói dịch vụ có thu phí, vói giá làn luọt là 1 – 10 USD mõi tháng. Theo dó, nguòi dùng có thẻ upload file len dén 50 – 250GB.

Sizable Send (2GB) (http://www.sizablesend.com/)

Sizeble Send là dịch vụ thích họp dẻ chia sẻ nhũng file rieng tu. Vói dịch vụ này, chỉ có nguòi dùng có email do bạn thiét lạp mói có quyèn nhạn và mỏ file duọc gủi. Ngoài ra, dịch vụ còn cung cáp tính nang cho phép tạo mạt khảu bảo vẹ file, dẻ tụ dọng xóa file dã upload néu sau khi nguòi nhạn dã nhạn duọc file.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miẽn phí file dung luọng lón

WeTransfer (2GB): (https://www.wetransfer.com/)

Diẻm nỏi bạt của dịch vụ này dó là quá trình upload nhanh chóng và giao diẹn website dẹp mát. Nguòi dùng có thẻ upload file mà khong càn phải dang ký tài khoản sủ dụng, nhũng gì bạn càn làm là dièn email nguòi nhạn (có thẻ dòng thòi nhièu email), email nguòi gủi, chọn file và bát dàu quá trình chia sẻ.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miẽn phí file dung luọng lón

Khi quá trình upload và chia sẻ diẽn ra, dịch vụ sẽ hiẻn thị dòng hò dém thòi gian hoàn thành, múc % dã upload… ngoài ra, website sẽ lien tục thay dỏi hình nèn, và xem nhu dó là mọt cách dẻ nguòi dùng “giét thòi gian” trong khi chò dọi quá trình upload diẽn ra.

Glide’s gDrive (Khong giói hạn) (http://www.glidedigital.com/)

Glide’s gDrive khong chỉ là dịch vụ chia sẻ file, nó còn là mọt hẹ dièu hành mà nguòi dùng có thẻ truy cạp thong qua trình duyẹt web.

Glide’s gDrive cung cáp cho nguòi dùng 30GB dung luọng luu trũ (dịch vụ miẽn phí) và 250GB (dịch vụ có thu phí). Sủ dụng tính nang upload tù website, bạn chỉ có thẻ upload file tói da 200MB, nhung vói phàn mèm chuyen dụng, con só này là khong giói hạn.

Top 10 dịch vụ chia sẻ miẽn phí file dung luọng lón

Streamfile (150 – 300MB) (http://www.streamfile.com/)

Uu diẻm của dịch vụ này dó là có thẻ sủ dụng mà khong càn phải dang ký tài khoản, ngoài ra, nguòi dùng có thẻ upload file thong qua giao thúc FTP (vói dung luọng file tói da 300MB, thay vì 150MB néu upload trục tiép tù website).

GigaSize (300MB) (http://www.gigasize.com/)

Vói dịch vụ này, nguòi dùng có thẻ upload và chia sẻ file có dung luọng tói da 300MB và 20 ngày luu trũ. Néu dang ký mọt tài khoản miẽn phí, bạn có thẻ nang múc dung luọng tói da của file len 600MB và 45 ngày luu trũ. Ngoài ra, vói tài khoản miẽn phí, nguòi dùng duọc cung cáp 60GB dung luọng luu trũ dũ liẹu.

Nguòi dùng cũng có thẻ trả phí 3USD/tháng dẻ sủ dụng dịch vụ vói dày dủ tính nang và khong bị hạn ché vè dung luọng file upload cũng nhu só ngày luu trũ.

Tren day là top 10 dịch vụ luu trũ và chia sẻ file dung luọng lón mà có thẻ bạn chua duọc biét dén. Hy vọng vói danh sách này, bạn có thẻ tìm duọc cho mình mọt dịch vụ ung ý và phù họp nhát dẻ sủ dụng.

Nguon: Dan tri

Top 10 dịch vụ chia sẻ miễn phí file dung lượng lớn

Nhắc đến dịch vụ chia sẻ file, bạn nghĩ ngay đến Rapidshare, Mediafire hay Megaupload… Tuy nhiên, nếu bạn cần chia sẻ miễn phí file có dung lượng lên đến hàng GB, thì những dịch vụ trên không đáp ứng được. Hãy tham khảo danh sách các dịch vụ chia sẻ file dưới đây
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá