Thành phần mở rộng của Google Voice dùng trên Chrome vừa được cập nhật với các tính năng mới thật hấp dẫn:


Phần mở rộng này bổ sung tính năng click to call vào trang web. Nếu có một số điện thoại trên trang, chẳng hạn Trang vàng hoặc sổ địa chỉ chẳng hạn, tại đó giờ sẽ có hiện một hyperlink. Khi ấn vào Google sẽ cho một cửa sổ pop up để chúng ta chọn số điện thoại mong muốn (số nhà, di động, hay cơ quan..). Sau đó cuộc gọi sẽ được bắt đầu.

Trước đây người dùng chỉ quen thao tác cắt dán số điện thoại từ các địa chỉ web về Google Voice, nhưng nay ta đã có thể tiết kiệm thời gian hơn nhờ vào Chrome.
Phần mở rộng này cũng bổ sung một box nhỏ ở phía phải trình duyệt, ở đó người dùng có thể gõ vào tên hay số điện thoại để gọi đi, hoặc nhắn tin từ trình duyệt, đọc tin nhắn và chuyển voicemail thành text (dẫu kết quả không được thỏa mãn cho lắm).

Đối với máy Mac thì có hơi phiền một chút và người dùng cần phải sử dụng bản Chrome mới nhất, không phải bản Chrome trước đây cho Mac, có thể download tại đây. Bản mở rộng sẽ hoạt động tốt với người dùng Windows Chrome. Google Voice vẫn chưa có Giao diện lập trình (API) nên các ứng dụng bên thứ ba buộc cần phải khai thác thông tin người dùng.
Có thể sẽ không lâu nữa Google sẽ bổ sung thêm tính năng soft phone vào trình duyệt, nhất là khi họ đã mua được Gizmo5. Khi đó thậm chí chúng ta cũng chẳng còn cần đến điện thoại, và các thao tác gọi điện sẽ diễn ra ngay tại máy tính của chúng ta như đã từng làm với Skype và các dịch vụ khác hiện có vào thời điểm này.

Nguồn: dichvuso
Ban cap nhat Google Voice Extension tren Chrome cho phep goi truc tiep tren web


Thanh phan mo rong cua Google Voice dung tren Chrome vua duoc cap nhat voi cac tinh nang moi that hap dan:


Phan mo rong nay bo sung tinh nang click to call vao trang web. Neu co mot so dien thoai tren trang, chang han Trang vang hoac so dia chi chang han, tai do gio se co hien mot hyperlink. Khi an vao Google se cho mot cua so pop up de chung ta chon so dien thoai mong muon (so nha, di dong, hay co quan..). Sau do cuoc goi se duoc bat dau.

Truoc day nguoi dung chi quen thao tac cat dan so dien thoai tu cac dia chi web ve Google Voice, nhung nay ta da co the tiet kiem thoi gian hon nho vao Chrome.
Phan mo rong nay cung bo sung mot box nho o phia phai trinh duyet, o do nguoi dung co the go vao ten hay so dien thoai de goi di, hoac nhan tin tu trinh duyet, doc tin nhan va chuyen voicemail thanh text (dau ket qua khong duoc thoa man cho lam).

Doi voi may Mac thi co hoi phien mot chut va nguoi dung can phai su dung ban Chrome moi nhat, khong phai ban Chrome truoc day cho Mac, co the download tai day. Ban mo rong se hoat dong tot voi nguoi dung Windows Chrome. Google Voice van chua co Giao dien lap trinh (API) nen cac ung dung ben thu ba buoc can phai khai thac thong tin nguoi dung.
Co the se khong lau nua Google se bo sung them tinh nang soft phone vao trinh duyet, nhat la khi ho da mua duoc Gizmo5. Khi do tham chi chung ta cung chang con can den dien thoai, va cac thao tac goi dien se dien ra ngay tai may tinh cua chung ta nhu da tung lam voi Skype va cac dich vu khac hien co vao thoi diem nay.

Nguon: dichvuso

Bản cập nhật Google Voice Extension trên Chrome cho phép gọi trực tiếp trên web

Thành phần mở rộng của Google Voice dùng trên Chrome vừa được cập nhật với các tính năng mới thật hấp dẫn:
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá