Hãy bắt đầu việc sử dụng Amazon bằng cách đăng ký tài khoản! Một khi bạn đã có tài khoản, bạn có thể mua và bán mọi thứ trực tuyến.


Đăng ký tài khoản:

Vào trang www.amazon.com và nhấp vào liên kết “Start Here” ở đầu trang.

Sau khi nhấp vào liên kết, bạn sẽ được chuyển đến trang yêu cầu cung cấp địa chỉ email và mật khẩu. Do là lần đầu tiên sử dụng trang nên bạn chỉ cần nhập email và chọn “No, I am a new customer”. Tiếp theo hãy nhấp vào nút “Sign in using our secure server.”

Nhấp vào nút đăng ký sẽ dẫn bạn đến trang đăng ký. Nhập tên của bạn. Nhập địa chỉ e mail của bạn. Nhập địa chỉ e mail của bạn một lần nữa để xác nhận. Bạn không cần phải cung cấp thông tin về ngày sinh của bạn. Nếu bạn muốn có một tài khoản công ty thì chỉ cần nhấp vào “Learn more”. Tuy nhiên với mục đích của bài viết này tôi chỉ đề cập đến tài khoản thông thường. Tiếp theo, bạn chọn mật khẩu và xác nhận lại bằng cách nhập lại lần thứ hai. (Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ quên mật khẩu của bạn thì hãy viết ra giấy mật khẩu đó!) Sau khi bạn thực hiện xong, bấm tiếp tục.

Nguồn: tổng hợp

Cách đăng ký tài khoản Amazon
Cach dang ky tai khoan Amazon


Hay bat dau viec su dung Amazon bang cach dang ky tai khoan! Mot khi ban da co tai khoan, ban co the mua va ban moi thu truc tuyen.


Dang ky tai khoan:

Vao trang www.amazon.com va nhap vao lien ket “Start Here” o dau trang.

Sau khi nhap vao lien ket, ban se duoc chuyen den trang yeu cau cung cap dia chi email va mat khau. Do la lan dau tien su dung trang nen ban chi can nhap email va chon “No, I am a new customer”. Tiep theo hay nhap vao nut “Sign in using our secure server.”

Nhap vao nut dang ky se dan ban den trang dang ky. Nhap ten cua ban. Nhap dia chi e mail cua ban. Nhap dia chi e mail cua ban mot lan nua de xac nhan. Ban khong can phai cung cap thong tin ve ngay sinh cua ban. Neu ban muon co mot tai khoan cong ty thi chi can nhap vao “Learn more”. Tuy nhien voi muc dich cua bai viet nay toi chi de cap den tai khoan thong thuong. Tiep theo, ban chon mat khau va xac nhan lai bang cach nhap lai lan thu hai. (Neu ban nghi rang ban se quen mat khau cua ban thi hay viet ra giay mat khau do!) Sau khi ban thuc hien xong, bam tiep tuc.

Nguon: tong hop

Cach dang ky tai khoan Amazon

Cách đăng ký tài khoản Amazon

Hãy bắt đầu việc sử dụng Amazon bằng cách đăng ký tài khoản! Một khi bạn đã có tài khoản, bạn có thể mua và bán mọi thứ trực tuyến.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá