Trong Yahoo có chức năng cho phép bạn tìm lại hộp thư bị mất một khi bạn đã quên password hay có người nào đó đã rắp tâm lấy password của bạn. Bạn hoàn toàn có thể lấy lại được hộp thư của mình với điều kiện vẫn còn nhớ những gì đã khai báo trong lúc đăng ký hộp thư (nếu bạn quên luôn những thông tin đã đăng ký thì xin chia buồn cùng bạn, vì bạn sẽ không bao giờ lấy lại được hộp thư, ngoại trừ người lấy “thành tâm sám hối” trả lại hộp thư cho bạn). Cách lấy lại hộp thư như sau:


Trước tiên, bạn truy cập vào địa chỉ http://mail.yahoo.com (hoậc bạn có thể vào địa chỉ  http://edit.yahoo.com/config/eval_forgot_pw?.branch=&new=1&.done=http://mail.yahoo.com&.src=ym&partner=&.partner=pg&.intl=vn&pkg=&stepid=&.last= ). Kế tiếp, nhấp chuột vào Password lookup. Trang Yahoo! Sign-in Help sẽ xuất hiện. Tại mục Confirm Your Identity, bạn điền đầy đủ các thông tin cá nhân đã khai báo khi đăng ký hộp thư như : ngày, tháng năm sinh, postcode, quốc gia. Sau đó điền ID của hộp thư cần tìm tại mục Forgot your password? rồi nhấn tiếp vào Get NEW Password. Nếu các thông tin bạn điền vào là chính xác, trang Receive a new password sẽ mở ra. Đến đây bạn đã thực hiện được 50% trên bước đường tìm lại hộp thư của mình rồi đấy. Tiếp đến, ta có hai trường hợp phục hồi như sau :
Trường hợp bạn nhớ câu trả lời bảo mật (Security Answer)
Để lấy lại được hộp thư, trong khung Show New Password on the Next Screen, bạn hãy điền vào câu trả lời bảo mật khi đăng ký hộp thư Yahoo. Cuối cùng nhấn nút Display New Password và chờ xem. Nếu trang My Yahoo! New Account Password xuất hiện thì xin chúc mừng bạn, Yahoo đã tạo ra một password mới cho hộp thư của bạn. Password này được tạo một cách ngẫu nhiên nên sẽ rất khó nhớ. Do vậy bạn nên nhấp chuột tiếp vào liên kết Sign In and Change Your Password Now để thay đổi password.
Trường hợp bạn quên câu trả lời bảo mật
Đối với trường hợp này, để lấy lại được hộp thư, trước đó bạn phải khai báo Alternate-mail trong hộp thư của mình. Alternate-mail là hộp thư phụ để khi bạn gặp sự cố với account, Yahoo có thể dùng nó liên lạc được với bạn. Có nhiều bạn khi đăng ký account không để ý đến mục này, các bạn thường đăng ký đại một cái tên Alt-mail bất kỳ, thậm chí có người không thèm đăng ký Alt-mail…mặc dù nó rất quan trọng trong bất kỳ Account nào của Yahoo (bạn có thể tham khảo cách đăng ký ở cuối bài). Cách lấy lại password như sau : Ta sẽ yêu cầu Yahoo gửi password mới vào hộp thư Alt-mail bằng cách nhấp chuột tiếp vào mục Email New Password trong khung Send New Password by Email. Sau đó bạn chỉ việc qua hộp thư Alternate để nhận mail cung cấp password mới.
CÁCH KHAI BÁO ALTERNATE – MAIL CHO HỘP THƯ YAHOO
Khai báo ngay khi đăng ký hộp thư mới : Bạn nhập vào mail cần thay thế trong khung Current Email. Sau khi tạo xong hộp thư Yahoo, bạn vào hộp mail thay thế và làm theo hướng dẫn trong thư để hoàn tất việc xác nhận Alternate-mail.
Khai báo sau khi đã tạo xong hộp thư : Ta đăng nhập vào hộp thư Yahoo và sau đó chọn mục Mail Options / Account Information. Kế đến nhập vào password để vào trang Account Information. Tại mục Member Information, ta bấm nút Edit để sửa thông tin. Sau đó nhập vào e-mail thay thế trong khung Alternate Email . Bấm Finished để trở lại màn hình Account Information. Vì Yahoo đòi hỏi bạn phải xác nhận địa chỉ mail này nên bạn hãy vào lại cửa sổ Edit Member Information chọn Click here to verify, tiếp đến bấm nút Verify Your Email Now. Yahoo sẽ gửi một mail xác nhận đến hộp thư thay thế của bạn. Trong thư này bạn hãy click chuột vào liên kết “Important! Please click here to verify this e-mail address for your account” để hoàn tất việc xác nhận.
Nguồn: yume.vnCach tim lai mat khau hom thu Yahoo?


Trong Yahoo co chuc nang cho phep ban tim lai hop thu bi mat mot khi ban da quen password hay co nguoi nao do da rap tam lay password cua ban. Ban hoan toan co the lay lai duoc hop thu cua minh voi dieu kien van con nho nhung gi da khai bao trong luc dang ky hop thu (neu ban quen luon nhung thong tin da dang ky thi xin chia buon cung ban, vi ban se khong bao gio lay lai duoc hop thu, ngoai tru nguoi lay “thanh tam sam hoi” tra lai hop thu cho ban). Cach lay lai hop thu nhu sau:


Truoc tien, ban truy cap vao dia chi http://mail.yahoo.com (hoac ban co the vao dia chi  http://edit.yahoo.com/config/eval_forgot_pw?.branch=&new=1&.done=http://mail.yahoo.com&.src=ym&partner=&.partner=pg&.intl=vn&pkg=&stepid=&.last= ). Ke tiep, nhap chuot vao Password lookup. Trang Yahoo! Sign-in Help se xuat hien. Tai muc Confirm Your Identity, ban dien day du cac thong tin ca nhan da khai bao khi dang ky hop thu nhu : ngay, thang nam sinh, postcode, quoc gia. Sau do dien ID cua hop thu can tim tai muc Forgot your password? roi nhan tiep vao Get NEW Password. Neu cac thong tin ban dien vao la chinh xac, trang Receive a new password se mo ra. Den day ban da thuc hien duoc 50% tren buoc duong tim lai hop thu cua minh roi day. Tiep den, ta co hai truong hop phuc hoi nhu sau :
Truong hop ban nho cau tra loi bao mat (Security Answer)
De lay lai duoc hop thu, trong khung Show New Password on the Next Screen, ban hay dien vao cau tra loi bao mat khi dang ky hop thu Yahoo. Cuoi cung nhan nut Display New Password va cho xem. Neu trang My Yahoo! New Account Password xuat hien thi xin chuc mung ban, Yahoo da tao ra mot password moi cho hop thu cua ban. Password nay duoc tao mot cach ngau nhien nen se rat kho nho. Do vay ban nen nhap chuot tiep vao lien ket Sign In and Change Your Password Now de thay doi password.
Truong hop ban quen cau tra loi bao mat
Doi voi truong hop nay, de lay lai duoc hop thu, truoc do ban phai khai bao Alternate-mail trong hop thu cua minh. Alternate-mail la hop thu phu de khi ban gap su co voi account, Yahoo co the dung no lien lac duoc voi ban. Co nhieu ban khi dang ky account khong de y den muc nay, cac ban thuong dang ky dai mot cai ten Alt-mail bat ky, tham chi co nguoi khong them dang ky Alt-mail…mac du no rat quan trong trong bat ky Account nao cua Yahoo (ban co the tham khao cach dang ky o cuoi bai). Cach lay lai password nhu sau : Ta se yeu cau Yahoo gui password moi vao hop thu Alt-mail bang cach nhap chuot tiep vao muc Email New Password trong khung Send New Password by Email. Sau do ban chi viec qua hop thu Alternate de nhan mail cung cap password moi.
CACH KHAI BAO ALTERNATE – MAIL CHO HOP THU YAHOO
Khai bao ngay khi dang ky hop thu moi : Ban nhap vao mail can thay the trong khung Current Email. Sau khi tao xong hop thu Yahoo, ban vao hop mail thay the va lam theo huong dan trong thu de hoan tat viec xac nhan Alternate-mail.
Khai bao sau khi da tao xong hop thu : Ta dang nhap vao hop thu Yahoo va sau do chon muc Mail Options / Account Information. Ke den nhap vao password de vao trang Account Information. Tai muc Member Information, ta bam nut Edit de sua thong tin. Sau do nhap vao e-mail thay the trong khung Alternate Email . Bam Finished de tro lai man hinh Account Information. Vi Yahoo doi hoi ban phai xac nhan dia chi mail nay nen ban hay vao lai cua so Edit Member Information chon Click here to verify, tiep den bam nut Verify Your Email Now. Yahoo se gui mot mail xac nhan den hop thu thay the cua ban. Trong thu nay ban hay click chuot vao lien ket “Important! Please click here to verify this e-mail address for your account” de hoan tat viec xac nhan.
Nguon: yume.vn

Cách tìm lại mật khẩu hòm thư Yahoo?

Trong Yahoo có chức năng cho phép bạn tìm lại hộp thư bị mất một khi bạn đã quên password hay có người nào đó đã rắp tâm lấy password của bạn. Bạn hoàn toàn có thể lấy lại được hộp thư của mình với điều kiện vẫn còn nhớ những gì đã khai báo trong lúc đăng ký hộp thư (nếu bạn quên luôn những thông tin đã đăng ký thì xin chia buồn cùng bạn, vì bạn sẽ không bao giờ lấy lại được hộp thư, ngoại trừ người lấy “thành tâm sám hối” trả lại hộp thư cho bạn). Cách lấy lại hộp thư như sau:
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá