Chúng tôi cam kết loại bỏ thư rác – những thứ rác rưởi! Và bạn đã có các công cụ hữu ích giúp chặn thư rác khỏi Hộp thư đến của mình.


SpamGuard

Luôn bật SpamGuard. Để kiểm tra chức năng này có đang bật hay không:

  • Click Tùy chọn ở góc phải phía trên của trang Thư.
  • Click Thư rác từ danh sách bên trái.
  • Trong phần “SpamGuard”, gần mục “Quản lý SpamGuard”, bạn có thấy dấu chọn trong ô bên cạnh nội dung “Tự động gửi thư rác khả nghi đến mục Thư rác của tôi”? Nếu có thì đã ổn! SpamGuard đang BẬT. Nếu chưa, hãy bật nó bằng cách đánh dấu chọn vào ô đó.
  • Trên phần tùy chọn thư rác, click Lưu các thay đổi.

Cũng trong phần “SpamGuard”, bạn có thể xác định tần suất bạn muốn chúng tôi làm trống mục Thư rác (chúng tôi tự động thực hiện thao tác này mỗi tháng một lần nhưng bạn có các tùy chọn để làm trống mục này sớm hơn) và có thể nêu rõ ưu tiên của mình để xem – hoặc chặn – các hình ảnh. Chặn hình ảnh cũng là một cách ngăn chặn thư rác hiệu quả!

Chặn hình ảnh

Luôn bật Chặn hình ảnh. Chặn hình ảnh giúp vô hiệu hóa “các manh mối” mà những kẻ gửi thư rác nhận được mỗi khi một trong số các hình ảnh của họ được “xem” – có thể gồm cả những lúc bạn chọn thư rác trước khi click Thư rác. Đây là cách chặn hình ảnh:

  1. Click Tùy chọn ở góc phải phía trên của trang Thư.
  2. Từ danh sách bên trái, click Thư rác.
  3. Trong phần “SpamGuard”, tìm mục “Các hình ảnh đến”.
  4. Chọn “Chặn trước mọi hình ảnh”. Bạn sẽ có thể hủy chặn mọi hình ảnh muốn xem trong mọi email nhưng vẫn tránh được những kẻ gửi thư rác nhờ chức năng bảo vệ này.
  5. Trên phần tùy chọn, click Lưu các thay đổi.

Nút Thư rác

Nếu bạn nhận thư rác trong Hộp thư đến, hãy click vào thư rác để chọn nó, sau đó click Thư rác. Thao tác này sẽ cảnh báo chúng tôi về các thủ đoạn và mánh khóe mới nhất mà những kẻ gửi thư rác đang sử dụng, đồng thời giúp chúng tôi kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn thư rác hiệu quả hơn.

Nếu bạn đổi ý hoặc nghĩ rằng mình đã chọn nhầm, chỉ cần tìm email kế tiếp từ người gửi đó trong mục Thư rác và click Không phải thư rác để đổi lại lựa chọn của bạn.

Nguồn: help.yahoo.com