Các phần mềm bảo mật Internet đầu bảng của năm 2010

Năm 2009 là năm tồi tệ của ngành bảo mật: số phần mềm độc hại xuất hiện nhiều gấp tổng số 20 năm trước đây cộng lại. Tạp chí PC World vừa đưa ra danh sách 10 gói sản phẩm được đánh giá là bảo vệ máy tính của bạn được tốt nhất khỏi các hiểm họa từ Internet như vi rút, phần mềm độc hại, thư rác…


Mười ba sản phẩm được thử nghiệm để kiểm tra khả năng bảo vệ máy tính khỏi các tác nhân gây hại. Và Norton Internet Security 2010 đã dẫn đầu nhờ khả năng phát hiện malware rất nhanh nhạy. Kaspersky Internet Security 2010 về thứ hai và AVG Internet Security 9.0 đứng ở vị trí thứ ba nhờ vào khả năng phát hiện malware tốt và không gây ảnh hưởng nhiều tới hiệu năng của máy.

Đứng ở giữa bảng là các sản phẩm của Avast, BitDefender, McAfee, Panda, PC Tools, Trend Micro, and Webroot. Ba sản phẩm xếp cuối bao gồm Eset, F-Secure, và ZoneAlarm, có khả năng phát hiện malware ở mức tạm chấp nhận được.

Để chấm điểm, xếp hạng các sản phẩm, PC World đã nhờ đến AV-Test.org, một công ty uy tín trong lĩnh vực bảo mật. PC World đưa ra nhiều tiêu chí khác nhau như khả năng ngăn chặn các mẫu cũ từ lâu năm, khả năng phát hiện (dựa trên phán đoán) các mẫu mới. Đặc biệt năm nay các nhà thử nghiệm còn quan tâm cả đến cách mà các chương trình diệt, xóa các file bị lây nhiễm cũng như cách gỡ bỏ các rootkit bị phát hiện.

Bên cạnh đó để kiểm tra mức độ ảnh hưởng của những ứng dụng này tới hiệu năng hệ thống, năm nay các nhà thử nghiệm đã đưa thêm một tiêu chí liên quan đến thời gian khởi động hệ thống, khởi động chương trình và mở tài liệu khi có và không có các phần mềm bảo mật.

Dưới đây là xếp hạng theo điểm số giảm dần (trong ngoặc đơn là điểm hiệu năng/tính năng/thiết kế):

1. Norton Internet Security 2010 (96/100/80)
2. Kaspersky Internet Security 2010 (92/100/83)
3. AVG Internet Security 9.0 (91/75/79)
4. PC Tools Internet Security 2010 (89/90/76)
5. BitDefender Internet Security 2010 (82/100/78)
6. Avast 5.0 Internet Security (83/90/80)
7. McAfee Internet Security 2010 (81/80/84)
8. Panda Internet Security 2010 (85/80/70)
9. Webroot Internet Security Essentials (85/75/74)
10. Trend Micro Internet Security Pro 2010 (81/90/77)
11. F-Secure Internet Security 2010 (81/75/77)
12. ZoneAlarm Internet Security Suite (72/75/89)
13. Eset Smart Security 4 (74/80/76)

Nguồn: PC World
Cac phan mem bao mat Internet dau bang cua nam 2010


Nam 2009 la nam toi te cua nganh bao mat: so phan mem doc hai xuat hien nhieu gap tong so 20 nam truoc day cong lai. Tap chi PC World vua dua ra danh sach 10 goi san pham duoc danh gia la bao ve may tinh cua ban duoc tot nhat khoi cac hiem hoa tu Internet nhu vi rut, phan mem doc hai, thu rac…


Muoi ba san pham duoc thu nghiem de kiem tra kha nang bao ve may tinh khoi cac tac nhan gay hai. Va Norton Internet Security 2010 da dan dau nho kha nang phat hien malware rat nhanh nhay. Kaspersky Internet Security 2010 ve thu hai va AVG Internet Security 9.0 dung o vi tri thu ba nho vao kha nang phat hien malware tot va khong gay anh huong nhieu toi hieu nang cua may.

Dung o giua bang la cac san pham cua Avast, BitDefender, McAfee, Panda, PC Tools, Trend Micro, and Webroot. Ba san pham xep cuoi bao gom Eset, F-Secure, va ZoneAlarm, co kha nang phat hien malware o muc tam chap nhan duoc.

De cham diem, xep hang cac san pham, PC World da nho den AV-Test.org, mot cong ty uy tin trong linh vuc bao mat. PC World dua ra nhieu tieu chi khac nhau nhu kha nang ngan chan cac mau cu tu lau nam, kha nang phat hien (dua tren phan doan) cac mau moi. Dac biet nam nay cac nha thu nghiem con quan tam ca den cach ma cac chuong trinh diet, xoa cac file bi lay nhiem cung nhu cach go bo cac rootkit bi phat hien.

Ben canh do de kiem tra muc do anh huong cua nhung ung dung nay toi hieu nang he thong, nam nay cac nha thu nghiem da dua them mot tieu chi lien quan den thoi gian khoi dong he thong, khoi dong chuong trinh va mo tai lieu khi co va khong co cac phan mem bao mat.

Duoi day la xep hang theo diem so giam dan (trong ngoac don la diem hieu nang/tinh nang/thiet ke):

1. Norton Internet Security 2010 (96/100/80)
2. Kaspersky Internet Security 2010 (92/100/83)
3. AVG Internet Security 9.0 (91/75/79)
4. PC Tools Internet Security 2010 (89/90/76)
5. BitDefender Internet Security 2010 (82/100/78)
6. Avast 5.0 Internet Security (83/90/80)
7. McAfee Internet Security 2010 (81/80/84)
8. Panda Internet Security 2010 (85/80/70)
9. Webroot Internet Security Essentials (85/75/74)
10. Trend Micro Internet Security Pro 2010 (81/90/77)
11. F-Secure Internet Security 2010 (81/75/77)
12. ZoneAlarm Internet Security Suite (72/75/89)
13. Eset Smart Security 4 (74/80/76)

Nguon: PC World

Các phần mềm bảo mật Internet đầu bảng của năm 2010

Năm 2009 là năm tồi tệ của ngành bảo mật: số phần mềm độc hại xuất hiện nhiều gấp tổng số 20 năm trước đây cộng lại. Tạp chí PC World vừa đưa ra danh sách 10 gói sản phẩm được đánh giá là bảo vệ máy tính của bạn được tốt nhất khỏi các hiểm họa từ Internet như vi rút, phần mềm độc hại, thư rác…
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá